Reklama:

Systémová enzymoterapie (SET)

Ronnie.cz > Medicína > Farmakologie
Tento článek je velmi starý, informace v něm tedy už nemusí být zdaleka aktuální.

V úvodním povídání bych chtěla přiblížit jen opravdu základní informace o možnostech této terapie a jejích představitelích, v následující sérii článků pak rozebereme uplatnění SET v jednotlivých medicínských oborech, nejen z pohledu problematiky úrazů a sportu. Věřím, že v nich každý z vás nalezne odpovědi na své otázky, ať už se týkají jakéhokoli zdravotního problému ovlivnitelného SET.

Úraz či jakékoli onemocnění s sebou přinášejí nejen řadu subjektivních potíží (bolest, omezení hybnosti apod.), ale také problém v oblasti práce a pokračování ve sportu. Pro řadu lidí to znamená významné omezení příjmů, pro sportovce navíc vyřazení z tréninku i soutěží. Klienti proto sami pátrají, co by mohlo ještě přispět ke zkrácení doby rekonvalescence a urychlení návratu k plné pracovní či sportovní aktivitě. V praxi se proto často setkávám s otázkou: „Co si myslíte o té enzymoterapii, pomohlo by mi to?“ Jak odpovědět, když jsme si tzv. systémovou enzymoterapii (Wobenzym ®, Phlogenzym ®) neozkoušeli na vlastním těle? Přesto, že jsou tyto léky registrovány v ČR již od poloviny devadesátých let, stále ještě můžeme v odborném, ale i laickém tisku najít rozporuplné názory na tuto problematiku.

Jejich účinky byly ověřeny řadou experimentů i klinických studií. Probrala jsem se množstvím ze studií let 1986-1997. V oblasti sportovní medicíny, chirurgie a traumatologie je vyzdvihován především jejich příznivý vliv na kratší trvání zánětu, hematomů, otoků, bolesti a omezení hybnosti. Účinek obou preparátů bývá srovnatelný, oproti placebu je statisticky významně převyšována účinnost.

Podívejme se tedy nejprve stručně na tyto léky jako takové. Základními složkami jsou proteolytické (bílkoviny štěpící) enzymy rostlinného (papain, bromelain) a živočišného původu (trypsin, chymotrypsin). Podávány jsou formou tablet, jejichž acidorezistentní obal brání poškození enzymů v kyselém prostředí žaludku a je tak zaručeno jejich rozpouštění a vstřebávání v horní části tenkého střeva. Přípravky pak mohou působit systémově, tedy v celém organismu, nikoli pouze nahrazovat nedostatečnou produkci enzymů lokálně v trávicím traktu, jako některé jiné léky.

Známé jsou především účinky SET protizánětlivé, protiotokové, fibrinolytické a trombolytické (rozpouštění krevních sraženin), analgetické, imunomodulační (podpora imunity), zlepšení průniku antibiotik (ATB) do tkání aj. Jejich mechanismem jsou zásahy proteolytických enzymů v různých fázích zánětlivého procesu. Ovlivňují funkci celé řady faktorů, mediátorů a buněk účastnících se těchto dějů. Zánět však není blokován, je pouze usměrněn k rychlejšímu nástupu reparační fáze. Z tohoto mechanismu ovlivnění zánětu vyplývají sekundárně i další účinky, a to např. na bolest (analgetický) a otok (antiedematózní), které zánět provázejí. SET urychluje vstřebávání otoků a hematomů, zkracuje dobu hojení úrazů, pooperačních ran a zánětlivých komplikací a omezuje také vznik nežádoucích fibrózních procesů. Ovlivnění zánětlivých dějů pak spojuje všechny indikace SET.

Možnosti uplatnění SET jsou poměrně rozsáhlé. Jak jsem již řekla, jednotlivé indikace budeme podrobněji rozebírat později, nyní se o nich jen stručně zmíním.

 • otoky a hematomy poúrazové a pooperační
 • záněty měkkých tkání (rozuměj např. vazy, šlachy, svaly aj.)
 • lymfedémy (otoky způsobené nedostatečným odtokem mízy)
 • chronické a recidivující záněty jako podpůrná léčba při podávání ATB
 • revmatická onemocnění, především měkkých tkání (př. tenisový loket, zmrzlé rameno)
 • artrózy (degenerativní onemocnění kloubů)
 • stavy spojené s přetěžováním pohybového aparátu
 • záněty povrchových žil
 • posttrombotický syndrom dolních končetin (stav po opakovaných zánětech a trombóze žil s otoky a bolestmi)

Vzhledem k jednomu z účinků přípravek nepoužívejte, pokud máte zvýšený sklon ke krvácivosti (př. hemofilie, těžké poškození jater), nebo pokud jste přecitlivělí na některou ze složek léku. Jinak SET klienti dobře snášejí, ani při dlouhodobém podávání vysokých dávek nebyly pozorovány nežádoucí účinky. Ani nežádoucí interakce s jinými léčivy zatím nejsou známy. Případné možné nežádoucí účinky najdete na příbalových letácích k přípravkům SET, které k článku přikládám níže. Představiteli SET jsou Wobenzym ® a Phlogenzym ®, které na trh přináší MUCOS Pharma GmbH & Co. Oba jsou plně hrazeny klientem, pojišťovna na ně nepřispívá ani korunu.

Doporučené způsoby dávkování si nejlépe ozřejmíte taktéž z přiložených příbalových informací. Liší se u jednotlivých zdravotních problémů.

Ještě bych se zmínila o jedné podstatné věci, která je zdůrazňována. Přípravky SET je nutné užívat nerozkousané, nalačno, minimálně 1/2 hodiny před jídlem. Odstup od předcházejícího jídla by měl být alespoň 2 hodiny a lék je potřeba zapít alespoň 200 ml tekutiny. Účinek léku by mohl být při nedodržení těchto zásad znemožněn.

A ještě info pro ty z vás, kdož potřebujete mít všude hodnoty sacharidů :o)) - sacharidy obsažené v 1 tabletě Wobenzymu odpovídají 39 kJ = 9.3 kcal a v 1 tabletě Phlogenzymu 19,5 kJ = 4,65 kcal.

Tímto dnešní díl končí, příště se podíváme na první z indikací SET. Následují slíbené příbalové letáky.

WOBENZYM®
dražé odolná proti žaludeční šťávě

Držitel rozhodnutí o registraci: MUCOS Pharma GmbH & Co, Geretsried, SRN

Složení v 1 dražé:

Pancreatinum 100 mg, papainum 60 mg, bromelaina 45 mg, lipasum 10 mg, amylasum 10 mg, trypsinum 24 mg, chymotrypsinum 1 mg, rutosidum trihydricum 50 mg.

Pomocné látky:

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, kyselina stearová, čištěná voda, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, sacharosa, uhličitan vápenatý, kopolymer kyseliny methakrylové a methylmethakrylové 1:1, dibutylftalát, šelak, oxid titaničitý, kaolin, ponceau 4R, povidon, makrogol 6000, žlutý vosk, karnaubský vosk.

Indikační skupina:

varium

Charakteristika:WOBENZYM® obsahuje vhodně sestavené enzymy (látky štěpící bílkoviny), které mají schopnost účelně ovlivňovat imunitu, tlumit zánět a otoky a do jisté míry i rozpouštět krevní sraženiny. Urychlují průběh zánětu a zmírňují jeho následky, tlumí chorobné projevy způsobené škodlivými imunokomplexy vznikajícími v důsledku protilátkových reakcí. Produkty látkové výměny lidskému tělu škodlivé a odumřelý tkáňový materiál jsou urychleně odbourávány. Otoky a krevní výrony se lépe vstřebávají. Rutin normalizuje propustnost cévní stěny. WOBENZYM® snižuje vazkost krve a tím zlepšuje krevní oběh v nejdrobnějších cévách. Záněty, bolesti a otoky rychle odeznívají a hojení je tak usnadněno. Dražé jsou odolná vůči žaludeční šťávě.

Indikace:

 • 1. Jako alternativa k dosud užívaným léčebným postupům je WOBENZYM® možno použít u těchto stavů:
  • Poúrazové otoky
  • Lymfedémy (otoky způsobené poruchou odtoku mízy) různé etiologie
  • Fibrocystická mastopatie (chronické onemocnění prsů vyznačující se tvorbou dutin a vaziva)
 • 2. Jako podpůrná léčba je WOBENZYM® vhodný při těchto stavech:
  • Některé pooperační stavy v chirurgii
  • Záněty povrchových žil
  • Potrombotický syndrom dolních končetin (stavy po ucpání žil dolních končetin krevní sraženinou)
  • Revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů)
  • Revmatismus měkkých tkání
  • Artróza (degenerativní choroby kloubů) - pokročilá stadia
  • Mnohočetná mozkomíšní skleróza
  • Chronické a recidivující záněty (v oblasti nosu, uší a krku, horních i dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, trávicí trubice, kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání antibiotik.

Dětem lze WOBENZYM® podávat jen po poradě s dětským lékařem, který zároveň určí dávkování.

Kontraindikace:

WOBENZYM® nelze užívat v situacích, které jsou spojeny se zvýšeným sklonem ke krvácení nebo se zvýšenou fibrinolýzou (rozpouštěním krevních sraženin). Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na účinné či pomocné látky. O užívání WOBENZYMu® během těhotenství se poraďte s lékařem, a to i tehdy, otěhotníte-li během léčby.

Nežádoucí účinky:

WOBENZYM® je obvykle dobře snášen, také při dlouhodobém podávání vysokých dávek nebyly pozorovány nežádoucí účinky. Ojediněle se může objevit nevýrazná změna konzistence, barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednorázových dávek byly pozorovány pocity nadýmání, ojediněle nevolnost. Těmto pocitům se dá zamezit rozdělením dávky v průběhu dne. Jestliže tyto příznaky i po snížení dávky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Zřídka se objevující alergické reakce (kožní vyrážka) odeznívají po vysazení léku. Při jejím případném výskytu přerušte užívání WOBENZYMu® a poraďte se s lékařem. S lékařem se o dalším užívání WOBENZYMu® poraďte také v případě výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí.

Interakce:

Nežádoucí interakce WOBENZYMu® s jinými současně podávanými léky není známa.

Dávkování:

Léčba se zahajuje dávkou 3x5 až 3x10 dražé denně. V souvislosti s ústupem chorobných projevů se dávkování postupně snižuje až na udržovací dávku 3x3 dražé denně.

 • Poúrazové otoky (naražení, podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny) - doporučujeme zahájit léčbu dávkou 3x10 dražé denně, podle klinického stavu (po 7-10 dnech) dávku snižujeme na 3x3 dražé denně až do úplného vymizení příznaků.
 • Některé pooperační stavy v chirurgii - léčbu začínáme dávkou 3x10 dražé denně, po odeznění akutního stavu (7-10 dní) až do odeznění příznaků pokračujeme dávkou 3x5 až 3x3 dražé denně.
 • Lymfedémy (otoky způsobené porušeným odtokem mízy) - jde o dlouhodobou léčbu, u které začínáme s dávkováním 2x10 nebo 3x7 dražé denně (po dobu 4-5 týdnů), pak se dávkování snižuje na 3x5 až 3x3 dražé denně (nejméně 8 týdnů). V této indikaci je nutné poradit se s ošetřujícím lékařem.
 • Fibrocystická mastopatie (chronické onemocnění prsů vyznačující se tvorbou dutin a vaziva) - doporučujeme dávkování 2x10 dražé denně nejméně po dobu 6 týdnů. Před začátkem léčby je třeba poradit se s ošetřujícím lékařem.
 • Potrombotický syndrom (stav po ucpání žíly krevní sraženinou) - 3x10 až 3x5 dražé denně po dobu 5-6 týdnů.
 • Záněty povrchových žil - 3x7 až 3x5 dražé denně po dobu 2-3 týdnů.
 • Revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů) - 3x5 dražé denně po dobu 5-6 měsíců.
 • Revmatismus měkkých tkání - 3x5 dražé denně nejméně po dobu 3-4 týdnů.
 • Artrózy (degenerativní choroby kloubů) - 3x6 dražé denně po dobu 5-6 týdnů.
 • Mnohočetná mozkomíšní skleróza - 1.-14. den 3x10 dražé denně, pak se přechází na udržovací dávku 3x3 dražé denně -dlouhodobě, u zátěžových stavů (infekční onemocnění, fyzická zátěž, stres, očkování, slunění) dávkování zvyšujeme na 3x10 dražé denně. Léčbu je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem.
 • Chronické a recidivující záněty (v oblasti nosu, uší a krku, horních i dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, trávicího ústrojí, kůže aj.)
 • 3x5 dražé denně do odeznění klinických příznaků. U zánětlivých onemocnění WOBENZYM® nenahrazuje antibiotickou léčbu, ale zvyšuje její účinek, proto doporučujeme poradit se s ošetřujícím lékařem a vhodně kombinovat s antibiotiky.
 • U dětí určí dávkování lékař.

Užije-li dospělý najednou více než 20 dražé nebo dítě více než 5 dražé, je nutné poradit se s lékařem.

Způsob použití:

Doporučuje se 1/2 hodiny před jídlem zapít nerozkousané tablety větším množstvím tekutiny (nejméně 1/4 litru).

Upozornění:

Tento lék nenahrazuje antibiotickou léčbu u infekčního zánětu, zvyšuje však její účinnost! Před užíváním WOBENZYMu® u chronických onemocnění a při jeho delším než dvouměsíčním užívání je nutné poradit se s lékařem. Příležitostně může při chronických onemocněních po začátku léčby WOBENZYMem® nastat zhoršení příznaků, což je podle dosavadních zkušeností v převážné většině případů považováno za kladnou reakci organismu na léčbu. V tomto případě by neměl být lék vysazen, ale mělo by se zvážit eventuální přechodné snížení dosavadního dávkování. Za takových okolností je nezbytné poradit se s lékařem, stejně jako při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí. Jestliže užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání WOBENZYMu® s lékařem a bez jeho doporučení ho neužívejte.

Bude-li Vám lékař předpisovat nějaký jiný lék, upozorněte ho, že užíváte WOBENZYM® . Bez porady s lékařem neužívejte současně s WOBENZYMem® ani žádné další léky bez lékařského předpisu.

Sacharidy obsažené v 1 tabletě odpovídají 39 kJ = 9.3 kcal.

Varování:

Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí! Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Způsob uchovávání:

Na suchém, tmavém místě při obyčejné teplotě.

Balení:

40 dražé a 200 dražé
Klinické balení 800 dražé

Datum poslední revize: 24. 1. 2001

PHLOGENZYM®
potahované tablety odolné proti žaludeční šťávě

Výrobce:

MUCOS Pharma GmbH & Co, Geretsried, SRN

Složení:

Bromelaina 90 mg, trypsinum 48 mg, rutosidum trihydricum 100 mg.

Pomocné látky:

laktóza, stearan hořečnatý, kyselina stearová, mastek, trietylcitrát, metakrylátový kopolymer typ L, makrogol 6000, vanilin, čištěná voda, kukuřičný škrob, koloidní oxid křemičitý.

Indikační skupina:

varium, enzymový přípravek

Charakteristika:

Phlogenzym® je přípravek obsahující kombinaci dvou proteolytických enzymů (látky štěpící bílkoviny) rostlinného a živočišného původu doplněných rostlinným flavonoidem rutosidem, které zasahují příznivě v různých fázích zánětlivé reakce a imunitních dějů. Složky přípravku Phlogenzym® se v součinnosti podílejí na odbourávání škodlivých produktů látkové výměny v místě zánětu, na urychleném vstřebávání otoků, krevních podlitin a výronů. Normalizují propustnost cévní stěny a tím také omezují tvorbu otoků. Phlogenzym® snižuje vazkost krve a pozitivně ovlivňuje některé vlastnosti krevních destiček a červených krvinek, které se uplatňují při tvorbě krevních sraženin (trombů). Tím zlepšuje průtok krve v drobných cévách a upravuje tak prokrvení tkání, jejich zásobení živinami a kyslíkem. Tím vším se podporují a zrychlují procesy hojení a regenerace tkání a omezuje se bolest spojená se zánětem. Tablety jsou odolné vůči žaludeční šťávě.

Indikace:

 • 1. Jako alternativa k dosud užívaným léčebným postupům je Phlogenzym® možno použít u těchto stavů:
  • poúrazové a pooperační otoky
 • 2. Jako podpůrná léčba je Phlogenzym® vhodný při těchto stavech:
  • zánětlivá onemocnění – a to zejména: záněty močových a pohlavních orgánů, záněty žil, potrombotický syndrom (stav po opakovaných zánětech žil), bércové vředy
  • revmatická onemocnění:
  • revmatoidní artritida (zánětlivé kloubní onemocnění)
  • revmatismus měkkých tkání (např.: svalový revmatismus, “tenisový” loket, “zamrzlé” rameno, záněty šlachové pochvy)
  • zánětlivá aktivace artrózy (degenerativního onemocnění kloubů a páteře)

Přípravek mohou užívat dospělí a děti od 6 let.

Dětem lze Phlogenzym® podávat jen po poradě s dětským lékařem, který zároveň určí dávkování.

Kontraindikace:

Phlogenzym® se nesmí užívat při přecitlivělosti na jeho účinné nebo pomocné látky. Přípravek nesmějí užívat pacienti s vážnými vrozenými nebo získanými poruchami krevní srážlivosti (např. u hemofilie, těžkých poškození jater, dialyzovaných pacientů). O užívání Phlogenzymu® během těhotenství a kojení se poraďte s lékařem, a to i tehdy, otěhotníte-li během léčby.

Nežádoucí účinky:

Phlogenzym® je obvykle dobře snášen, ani při dlouhodobém užívání vysokých dávek nebyly pozorovány nežádoucí účinky. Ojediněle se mohou objevit změny konzistence (průjem), barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednotlivých dávek se mohou dostavit pocity plnosti, nadýmání a výjimečně nevolnost. Těm lze zabránit rozdělením celkové denní dávky na více dílčích dávek v průběhu dne. Jestliže tyto příznaky i nadále přetrvávají, poraďte se s lékařem. Zřídka pozorované alergické reakce (kožní vyrážka) odeznívají po vysazení léčby. Při jejich případném výskytu přerušte užívání Phlogenzymu® a poraďte se s lékařem.

Interakce s jinými léky:

Nežádoucí interakce Phlogenzymu® s jinými současně užívanými léky není známa. Přesto však, jestliže užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání Phlogenzymu s lékařem a bez jeho doporučení ho neužívejte.

Bude-li Vám lékař předepisovat jiný lék, upozorněte ho, že užíváte Phlogenzym®.

Dávkování:

U dospělých se doporučuje užívat 6 tablet denně (3x denně 2 tablety nebo 2x denně 3 tablety). Ve zvláštních případech (těžký průběh onemocnění, počátek akutního zánětu, poúrazové a pooperační stavy, kde je třeba rychlé vstřebání otoku, krevních podlitin a výronů) lze po poradě s lékařem užívat i 12 tablet denně (3x denně 4 tablety nebo 4x denně 3 tablety).

Doporučená dávka u dětí je 1 tableta na 10 kg tělesné hmotnosti a den. Tato dávka se rozdělí do 2 – 4 dílčích dávek.

Způsob použití:

Tablety je nutné užívat nalačno (tj. nejméně 30 min. před jídlem a alespoň 2 hod. po jídle) a nerozkousané je hojně zapít – minimálně 1 l tekutiny.

Upozornění:

Tento lék nenahrazuje antibiotickou léčbu u infekčního zánětu, zvyšuje však její účinnost. Příležitostně může při chronických onemocněních po začátku léčby Phlogenzymem® nastat zhoršení příznaků, což je podle dosavadních zkušeností v převážné většině případů považováno za projev kladné reakce organismu na léčbu. V tomto případě by neměl být lék vysazen, ale mělo by se zvážit eventuální přechodné snížení dosavadního dávkování. Za takových okolností je nezbytné poradit se s lékařem, stejně jako při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí. Před užíváním Phlogenzymu® u chronických (dlouhodobých ) onemocnění a při jeho delším než dvouměsíčním užívání je nutné poradit se s lékařem. Pokud máte podstoupit operaci, upozorněte svého lékaře, že užíváte Phlogenzym®.

Sacharidy obsažené v 1 tabletě odpovídají 4,65 kcal = 19,5 kJ.

Způsob uchovávání:

Uchovávat v suchu, při pokojové teplotě.

Varování:

Lék uložte mimo dosah dětí !

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Balení:

40 tablet
100 tablet
200 tablet
800 tablet

Datum poslední revize: 31. 3. 2000Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

12.05.20:56Blahovka - Konečně někdo, kdo napsal něco vcelku o enzymoterapii. Lid..
12.06.21:44radar - Zdravím, koupil jsem si Phlogenzym jako podpůrnou léčbu po..
21.09.10:55jam - bral som, viac krat, funguje, predisiel som zbytocnym punk..
21.09.08:12Misisko - uprimne povedane tiez neviem ako mozu ucinkovat traviace e..
19.09.20:04Jurass - Já zase nechápu jak to může pomoci....jsou to vesměs tr.en..
19.09.12:24Majka - Nepřu se o ničem :o). Nevyjadřovala jsem svůj názor, neboť..
19.09.11:49elite - ajtak je to nanic lebo nema zmysel to jest ak mas hocico v..
19.09.09:17charcharodon - *reklama*
19.09.08:43magistr - Majko.. díky za pěkný článek Můj názor je značně rozporup..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínBen Weider Natural Pro Qualifier 2023...
KKarmasin (13:36) • Profesionální liga a dopingové kontroly, nějak mi to nejde dohromady.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Valasekjakub123 (12:20) • 13 elite pro karet. Ty nemají žádnou váhu jen další amatérská liga. Škoda bývalý to pěk...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Bažant (11:08) • Se leda přešaltovat k Maniona federaci.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • Jo ale díky Petrovi Březnovi, že tuhle soutěž dál pořádá. Ale je mi ho i ostatních pořa...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie