Reklama:

Regenerace kůže: Celulitida
- příčiny, léčba

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

Celulitida (odb. lipohypertrofie) je hovorový název pro progresivní degenerativní změny podkožního tukového vaziva specifických tělesných partií (zejm. stehen, hýždí, postiženy mohou být i boky, břicho, event. paže). Vzniká na bázi genetických, vrozených dispozic, především v důsledku horšího žilního a zejména lymfatického oběhu. Dříve se tento problém týkal skoro výhradně žen a dívek, dnes je zřejmé, že se nevyhýbá ani mužům.

Úzce souvisí s působením ženských pohlavních hormonů. Může se proto objevit už v pubertě, u žen se často zvýrazňuje v období gravidity. Nepříznivý stav se zhoršuje užíváním hormonální antikoncepce, nebo jiných hormonálních přípravků. Výsledný obraz celulitidy, tzv. pomerančová kůže, je dán vtahováním kožního povrchu zbytnělými vazivovými septy a současným protitlakem zvětšených tukových buněk. Změny podkožního tukového vaziva vznikají především v důsledku působení neodtransportovaných městnavých, zejména plazmatických proteinů v postižených tkáních. Jedinou kapilárou v těle schopnou vstřebat a transportovat proteiny z tkání je lymfatická kapilára. Je tedy zřejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatečná transportní kapacita jsou základní podmínkou úspěšné prevence a léčby celulitidy.

Pozitivní ovlivnění lymfatického systému efektivně zajišťuje opakovaná odborně provedená lymfodrenáž, která zlepší "průtočnost" lymfatického řečiště a navodí fyziologické poměry v podkoží. Cílem je nastartovat lymfatický systém a zlepšit jeho funkčnost trvale.

Charakteristika celulitidy

 • postihuje i velmi mladé, štíhlé a sportující ženy
 • jde o chronický stav, charakterizovaný zpočátku pomalým rozvojem, ale později vždy s narůstající progresí
 • včas neléčená vede k nevratným degenerativním změnám podkožní tkáně
 • již vzniklou celulitidu nelze zcela odstranit, odborně vedená terapie však může zlepšit její estetický vzhled a zastavit jinak nevyhnutelné progresivní zhoršování
 • celulitida je multifaktorová a mezioborová medicínská problematika

Příčiny vzniku celulitidy

 • vznik celulitidy je komplikovaný a dlouhodobý proces
 • hlavní příčinou jsou poruchy cirkulace žilní krve a hlavně lymfy
 • významným faktorem je dále nepříznivá hormonální situace (hormonální nerovnováha, nadprodukce estrogenu, brzký nástup menstruace, hlavně však užívání hormonálních přípravků)
 • velmi záleží na genetických, dědičných dispozicích
 • svou roli hraje také kvalita vazivové tkáně
 • vedle těchto klíčových, "vyvolávajících" faktorů existuje ještě celá řada faktorů rizikových, "podpůrných", které jsou méně významné, mohou stav celulitidy více či méně negativně ovlivňovat, patří sem např. nadváha a časté kolísání hmotnosti, nevhodný stravovací a pitný režim, překyselení organismu, nedostatek pohybu, ale též nadměrná či nevhodná pohybová zátěž, dlouhé stání, sezení, cestování, nevhodné oblečení a obutí, atd., patří sem prakticky vše, co nějakým způsobem ztěžuje a narušuje krevní a lymfatický oběh a zvyšuje hladiny ženských pohlavních hormonů (zejm. estrogenů)

Léčba celulitidy

 • základem terapie i prevence celulitidy je odborně provedená ruční, nebo přístrojová lymfodrenáž (před přístrojovou presoterapií musí být odborně uvolněny lymfatické uzliny)
 • podle individuální potřeby lze využít prvků kompresní terapie (kompresní prádlo - punčochy, kalhotky atp.)
 • cvičení a vhodná pohybová aktivita - výběr vhodných pohybových aktivit, jejich intenzita musí respektovat stupeň a příčiny potíží (nadměrná intenzita, příp. nevhodné pohybové aktivity vedou mnohdy paradoxně ke zhoršení stavu)
 • v indikovaných případech je vhodné nasadit farmaka a využít potravinové doplňky (venofarmaka, enzymy, vitamíny, antioxidanty)
 • vše je vhodné podpořit režimovými opatřeními (pitný režim, pestrá a hodnotná strava, vyloučení nikotinu a destilátů, udržování optimální hmotnosti atd.), obecně dodržováním zásad zdravého životního stylu
 • různé fyzikální metody (např. vakuová pumpa, hloubkové teplo atp.) přináší často krátkodobý efekt, subjektivní úlevu, ale nemohou odstranit vlastní příčinu celulitidy, některé z těchto metod, jsou-li v konkrétních případech nevhodně indikovány, mohou stav celulitidy zhoršit
 • žádné lokální ošetření nefunguje (anticelulitidní masti, gely, tonika, atp.)
 • neexistuje speciální dieta na zlepšení celulitidy
 • chirurgické zákroky (liposukce) nepřináší v případě celulitidy uspokojivé výsledky

Zápas s celulitidou představuje pro většinu žen celoživotní usilování a měl by být nejintenzivnější v rizikových obdobích života ženy (již brzy po pubertě, během gravidity, při užívání hormonální antikoncepce, hormonálních léků, event. v menopauze). Celulitida je nejen kosmetický, ale především zdravotní problém. Její vznik signalizuje řadu možných, někdy i závažných problémů zdravotních. Již její klíčový problém - nedostatečnost lymfatického systému - znamená mj. i možnou zhoršenou detoxikaci organismu a snížený imunitní potenciál. Adekvátní léčba či prevence celulitidy představuje tedy zároveň velmi účinnou péči o celkové zdraví.

Stupně celulitidy

Výraznost projevů celulitidy může být rozdílná v závislosti na stupni postižení. Rozeznáváme čtyři stupně (stádia) celulitidy:

1. Projevy "pomerančové kůže" jsou patrné pouze při tlaku na kůži, např. při takzvaném štípacím testu - stisknutím kůže mezi dvěma prsty lze pozorovat vznik kožní řasy.

2. Celulitida je patrná při stání či sezení, zaťatém svalstvu, nebo při ostrém osvětlení. Vleže, při uvolněném svalstvu, nerovnosti nejsou pozorovatelné.

3. Nerovnosti jsou pozorovatelné stále, bez ohledu na polohu.

4. Trvale pozorovatelné hrubé nerovnosti na povrchu kůže, které mohou vykazovat další komplikace (monstrózní zvětšení tukové tkáně, otoky, bolestivost). Toto stádium již nelze považovat za pouhý kosmetický problém, ale přesahuje v problém zdravotní. Vzhledem k výše uvedeným příčinám, které mohou stát za rozvojem celulitidy, je před zahájením odpovídající péče nutné vyloučit přítomnost zdravotních komplikací a posoudit, zda jsou kožní projevy opravdu jen kosmetickou záležitostí. Dosud uvedené informace potvrzují, že hranice mezi kosmetickým a zdravotním problémem je v případě celulitidy opravdu velmi tenká a diskutabilní.

Celulitida a ženské hormony

Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů pro vznik celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují další klíčové faktory tohoto procesu - stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové tkáně. Již více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými estrogenními účinky na lidský organismus, téměř masové užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními či hormonálně působícími léky a dnes už masivní "hormonální kontaminace" životního prostředí jsou hlavními akcelerátory tohoto stavu a příčinou současné "epidemie" celulitidy.

Vliv na vazivo

Estrogeny snižují novotvorbu kolagenu, dochází k destrukci stávajících kolagenních struktur a následně k rozvolnění vaziva. Zmnožují se fibrinová vlákna a sítě, následně se rozbíhá kaskáda dalších patologických pochodů, které ústí ve fibrózní změny vazivové tkáně v podkoží.

Vliv na žilní systém

Společný vliv estrogenů a zejména gestagenů snižuje také tonus hladkého svalstva žilní stěny. Zvyšuje se únik tekutiny s obsahem plazmatických bílkovin do tkání. To představuje nárůst lymfatického břemene a zvýšenou zátěž drenážní a transportní funkce mízního systému.

Další negativní vlivy ženských hormonů

Zvyšují ukládání tuku, hlavně do tukových tkání se zvýšenou afinitou k estrogenům, do tzv. "energetických konzerv" (hýždě, boky, stehna). Tento zásobní tuk se prakticky neúčastní běžného "provozního metabolismu", a je proto obtížně odbouratelný. Ženské hormony rovněž blokují funkce některých minerálů, stopových prvků a vitamínů: vitamín C (důležitý pro stimulaci syntézy kolagenu, ochranný vliv na propustnost cév a ochranu před poškozením oxidačním stresem), vitamín E (podílí se na destrukci fibrinu, má pozitivní vliv na kolagenní režim snižováním kyseliny mléčné ve svalech i v krvi, působí antioxidačně), skupina vitamínů B (podporují deaktivaci hormonů v játrech, vitamín B6 má vliv na zadržování vody v organismu).

Zdroje zvýšených hladin estrogenů

Nepříznivá hormonální situace (zejména zvýšené hladiny estrogenů) nastává při užívání hormonální antikoncepce, jiných hormonálních léků nebo léků s estrogenním působením při vlastní nadprodukci estrogenu (hyperestrogenismus) a samozřejmě v rizikových obdobích života ženy (puberta, gravidita). K tomuto stavu přispívají též estrogeny, které se do těla dostávají z vnějšího prostředí (exogenní) jako metabolity hormonálních léků, zneužívaná anabolika a stresové hormony v mase průmyslově chovaných zvířat a tzv. xenoestrogeny. Jsou to estrogeny vzniklé působením civilizace a představují vážná zdravotní rizika, z nichž celulitida je asi to nejméně významné. V současnosti je známo kolem 1000 nejrůznějších chemických látek a produktů schopných ovlivnit tvorbu hormonů v organismu (endokrinní dysharmonizátory). Patří mezi ně například produkty "zemědělské chemie", plastické hmoty, čistící a prací prostředky v domácnostech, ale třeba i některé kosmetické výrobky.

Další možné zdroje zvýšených hladin estrogenů představují látky zvyšující jejich produkci aktivací nadledvin (drogy, kofein, alkohol). Některé léky sice nemají přímé estrogenní účinky, ale produkci přirozených tělesných estrogenů ovlivňují. Týká se to velmi širokého spektra medikamentů (od psychofarmak přes kardiofarmaka, analgetika až třeba po léky na žaludeční vředy). Kumulaci estrogenů v organismu může způsobit zhoršená deaktivace a vylučování hormonů v případě dysfunkce jater a ledvin.

Riziková období

S ženskými pohlavními hormony souvisí riziková období v kontextu celulitidy. Jsou to obecně ta období, kdy dochází k jejich aktivaci, výrazně zvýšené produkci, eventuálně k dlouhodobému narušení hormonální rovnováhy. Nepříznivá je v tomto smyslu časná aktivace ženských hormonů a brzký nástup puberty. V této souvislosti je proto riziková dětská obezita u ženského pohlaví. Tuková tkáň secernuje též hormon leptin, považovaný za spouštěč puberty. Velmi kritickým obdobím je gravidita (zejména opakovaná), během níž jsou výrazně zvýšené hladiny cirkulujících pohlavních hormonů. Časté je v tomto období zhoršení žilních problémů a progrese celulitidy.

Ohrožené skupiny žen

Nejohroženější skupinou žen v kontextu celulitidy jsou hlavně uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy v ženské linii rodiny). Vhodné je proto zvážit užívání hormonální antikoncepce, hlavně u velmi mladých děvčat. Případné kuřačky mezi nimi jen dovršují kumulaci rizikových faktorů.

Možnosti prevence

Optimální formou prevence jsou odborně provedené manuální nebo přístrojové lymfodrenáže, které podpoří drenážně-transportní funkci lymfatického systému. Pomohou tak udržet fyziologické poměry v podkoží a předejít jeho postupné fibro-lipomatózní přestavbě.

Lymfatický systém a jeho funkce

Lymfatický (mízní) oběh je součástí cirkulačních mechanismů lidského těla. Lymfatický systém tvoří soustava lymfatických cév, lymfatických uzlin a lymfatické orgány (slezina, brzlík).

Funkce mízního systému je především drenážně-transportní a imunitní. Lymfatický systém má nezastupitelnou roli v drenáži mezibuněčných prostorů. Jsou jím transportovány z tohoto prostoru do cévního řečiště bílkoviny, lipidy, cholesterol, vitamíny rozpustné v tucích, některé ionty a steroidní hormony. Mimo tuto drenážně-transportní funkci plní lymfatický systém ještě důležité funkce imunologické.

Lymfatické cévy umožňují vstřebávání a transport makromolekulárních látek (hlavně bílkovin a jimi poutané vody a dalších částic - bakterií, tuků, produktů tkáňového metabolismu atd.), které nemohou být z tkání odvedeny žilním systémem.

Do průběhu mízních cév jsou vloženy mízní uzliny, které sehrávají významnou úlohu v imunitním systému lidského organismu. Při průchodu lymfy řetězci lymfatických uzlin se míza opakovaně "filtruje" a čistí od různých škodlivin. Lymfatické uzliny jsou bariérou proti šíření infekce, nebezpečných mikroorganismů, překážkou šíření nádorových buněk.

Lymfa je tekutina tvořící obsah mízních cév. Tvoří ji tekutina filtrovaná z krevních kapilár spolu s tekutinou vzniklou činností tkáňových buněk. Obsahuje specifické typy bílých krvinek a některé látky z tkáňového moku (zejm. bílkoviny, hormony, enzymy, tukové částice, různé zbytky odumřelých buněk, látky vzniklé v průběhu látkové výměny ve tkáních atd.).

Proudění lymfy zajišťují především vnitřní pulzní mechanismy lymfatického systému za přispění lymfokinetických faktorů (např. svalové kontrakce, dýchací pohyby, pulzová vlna atd.).

Lymfatický oběh je jednocestný. Začíná slepě v tkáních, končí dvěma cévními kmeny, které se v nadklíčkové oblasti napojují na žilní oběh. Konečný transport odpadních látek do vylučovacích orgánů se děje žilní krví (do ledvin a močí ven z těla).


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra