Reklama:

Funkční poruchy pohybového aparátu (IV.): Trigger pointy - terapie (III.)

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

Funkční poruchy (I.): Trigger pointy
Funkční poruchy (II.): Trigger pointy
- terapie (I.)
Funkční poruchy (III.): Trigger pointy
- terapie (II.)

V první a druhé části tohoto článku jsem rozebral základní techniky odstraňování trigger pointů. Jednalo se o neuromuskulární techniky svalové relaxace - postizometrickou relaxaci a její modifikaci antigravitační relaxaci a také o techniku manuální - ischemickou kompresi. Jak už jsem se dříve zmínil, jsou tyto metody snadno proveditelné a účinné. Tak proč se zaobírat něčím jiným? Jejich účinnost nemusí být vždy stoprocentní. Občas lze trigger pointy nalézt v takových svalech, resp. v takových částech svalu, ke kterým je špatný přístup stěžující provedení ischemické komprese (většinou u hlouběji položených svalů) nebo se nedaří aktivovat správná vlákna při provádění postizometrické relaxace. Na tyto techniky někdy hůře reagují i staré trigger pointy (nedojde k jejich uvolnění nebo je k tomu třeba více terapií), které zatěžují náš pohybový aparát už nějaký ten pátek. V těchto případech je možné využít i techniky a prostředky popsané v tomto článku. Samozřejmě Vám nic nebrání začít terapii některým z níže popsaných prostředků, ale v tomto případě musíte počítat i s jejich nevýhodami. Ať už se jedná o jejich finanční náročnost, nebo jejich nevyužitelnost v autoterapii (pokud tedy náhodou nevlastníte plně vybavenou fyzioterapeutickou ordinaci).

Dry needling

Lepení detonizačního kinesiotejpu na horní vlákna trapézu
- aktivace tejpu zahlazením

Dry needling, neboli v češtině tzv. terapie suchou jehlou, je ze všech zmíněných technik jako jediná technikou invazivní. To znamená, že dochází k porušení celistvosti kožního krytu. Jako taková je tedy též jedinou technikou, kterou v České republice nemůže provádět fyzioterapeut, ale pouze lékař. A to jedině lékař po absolvování odborného kurzu v rámci postgraduálního vzdělávání. Sice znám i fyzioterapeuty, kteří tyto kurzy absolvovali v zahraničí a tuto techniku ovládají, ale legálně ji na území České republiky nemohou vykonávat. V letošním roce se už objevily první hlasy volající po změně, ale úprava legislativy, pokud k ní vůbec dojde, je ještě otázkou vzdálené budoucnosti.

Při vlastní terapii se zavádí velmi tenká (0,25 - 0,35 mm) ohebná jehla, většinou se používá akupunkturní, do trigger pointu ve svalu. Tím dojde k inaktivaci trigger pointu a následně by mělo dojít i k uvolnění svalu a ústupu bolesti vyvolávané ovlivňovaným trigger pointem. Léčebný efekt by tedy měl být okamžitý. Vlastní proces relaxace nebyl zatím plně objasněn (v odborné literatuře se uvádí vlivy vyplavení histaminu a ovlivňování spinálního reflexního oblouku), ale to nic nemění na účinnosti této metody. V severských a také anglosaských zemích je tato technika s úspěchem používána již dlouho.

Existují dvě různé metody aplikace suché jehly:

  • Superficial dry needling - je způsob aplikace vhodný i pro rizikové partie těla, jako jsou například svaly krku. Jehla se aplikuje do svalu do hloubky 5 - 10 mm nad trigger point a zde se pak ponechá až 3 minuty.
  • Deep dry needling - jak už název napovídá, je to metoda využívaná i k ošetření hluboce uložených svalů, jehla v tomto případě může penetrovat i povrchněji uložené svaly a tukovou tkáň. Jehly se zavádějí přímo do vlastního trigger pointu, a to i opakovaně, dokud nedojde k vyvolání lokálního svalového záškubu. Poté se opět nějakou dobu mohou nechat na místě. Opakovaným zavaděním se samozřejmě nemyslí zběsilé propichování svalu jednou jehlou za druhou. Je zavedena pouze jedna jehlička, se kterou se pak manipuluje drobnými tahy "nahoru a dolů".

Mezi výhody této metody určitě patří její již výše zmíněná okamžitá účinnost. Velmi dobře též dokáže odstranit trigger pointy v hlubokých svalech a ty, u kterých selhaly pokusy o odstranění klasickými metodami (viz předešlé články zde a zde).

Nevýhod se ale také několik najde:

  • Tato léčba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud ji budete chtít podstoupit, připravte si alespoň 500 Kč, které zaplatíte za jedno ošetření.
  • Není to terapie stoprocentně bezpečná. Je nutná velmi odborná aplikace, aby nedošlo k poškození cévních nebo nervových struktur. Špatně zavedená jehlička do svalů v oblasti hrudníku (např. do m. serratus anterior nebo mm. rhomboidei) může také vyvolat pneumotorax.
  • U mnoha pacientů se též dostavuje postaplikační bolestivost ošetřované oblasti, která může trvat i několik dní. Záleží na citlivosti jedince a na množství zavedených jehliček. Osobně jsem podobné potíže nepociťoval, ale více jak polovina pacientů, kteří podstoupili terapii dry needling a se kterými jsem pracoval, mělo postaplikační bolesti různého rozsahu.

Pokud Vám tyto negativní aspekty terapie nevadí a máte ve svém okolí schopného lékaře pracujícího touto metodou, určitě Vás od podstoupení této procedury nebudu odrazovat. Své místo v terapii má, a pokud selžou předchozí klasičtější pokusy o nápravu, je její indikace vhodná. Po jejím prodělání je ale záhodno dále pracovat na komplexním aktivním uvolňování postižených svalových skupin (např. PIR).

Kinesiotaping

Lepení detonizačního kinesiotejpu na horní vlákna trapézu
- aktivace tejpu zahlazením

Pokud byl pro vás dry needling novinka, tak kinesiotaping jím určitě není. Vždyť i na tomto webu se už o něm několikrát psalo. Poslední dobou se s tejpováním opravdu roztrhl pytel, a kdo není od hlavy až k patě polepený, jako by snad ani nebyl. Zvláště někteří crossfiteři připomínají duhu. :) Sám tejpy také při práci s klienty někdy používám. Právě nyní mám dokonce i jeden na sobě.

V rámci tohoto článku určitě nechci rozebírat komplexní problematiku používání kinesiologických tejpů (existují také fixační tejpy). Budu předpokládat, že účinkují přesně tak, jak mají. O mechanismu jejich účinku (resp. dokonce i o tom, jestli vůbec nějaký účinek mají) se vedou debaty i přesto, že se používají už od 70. let. Při práci s trigger pointy nám půjde hlavně o jejich schopnost ovlivňovat svalový tonus. Ten můžeme ovlivnit jak kladně (sval více tonizovat), tak záporně (sval detonizovat). A jelikož je trigger point oblast zvýšeného svalového napětí, bude žádoucí aplikovat tejp způsobem detonizačním.

Pokud chceme aplikací tejpu ovlivnit svalové napětí záporně, je nutné dodržet několik zásad.

  • Tejpy je nutné lepit v maximálním, v současnosti dosažitelném, protažení svalu, který chceme ovlivnit.
  • Tejpy se lepí tzv. bez tahu. To znamená, že tejp při lepení nenatahujeme, ale pouze při odlepení z podloží přikládáme na kůži. Kůže by navíc měla být zbavená chloupků a odmaštěná.
  • Tejp lepíme od úponu svalu k jeho začátku. Toto pravidlo, ostatně jako většina pravidel, má několik výjimek, kdy je nutno lepit obráceně, abychom dosáhli detonizačního efektu na sval. Jedná se o m. biceps brachii, m. biceps femoris a tzv. semi svaly stehna.

Takto nalepený kinesiologický tejp by měl pomáhat snižovat tonus daného svalu. Efekt jistě žádoucí, avšak na odstranění trigger pointu je v drtivém množství případů bohužel nedostačující. Tejp jednoduše řečeno pracuje příliš nespecificky. Všechny předchozí i následující techniky vždy vyžadují pro úspěšnou terapii specifické zaměření. To ovšem neznamená, že použití tejpu nemá v těchto případech žádné benefity. Naopak. Ovlivnění zvýšeného svalového napětí svalu s výskytem trigger pointů může výrazně ulehčit jejich odstranění pomocí jiných technik a hlavně jsou normotonizované svaly daleko méně náchylné k jejich opětovné tvorbě.

Nevýhodou kinesiotapingu je jeho finanční náročnost. Ceny kvalitního tejpovacího materiálu se pohybují od 250 do 550 korun za roli o délce 5 metrů. Jelikož jsem měl tu čest tejpovat i několik strongmanů, můžu potvrdit, že tato role zmizí někdy opravdu rychle. Dále je pak nutná něčí dopomoc. Sám si člověk kvalitně tejp většinou nalepit nedokáže. Poslední nevýhodou je nemožnost kombinovat tejpování s některými dalšími léčebnými procedurami.

Výhodou je naopak bezbolestnost a jednoduchá aplikace. Po krátké instruktáži je člověk schopný základní tejp (např. detonizační tejp na extenzory zápěstí a prstů ruky) nalepit, respektive pro nalepení instruovat rodinného příslušníka. Kinesiotaping tedy vidím jako možnou vhodnou doplňkovou terapii. Není ale základním stavebním kamenem péče.

Lepení detonizačního kinesiotejpu na horní vlákna trapézu - aktivace tejpu zahlazením

Ultrazvuková terapie

Bylo by chybou se v tomto článku nezmínit i o využití ultrazvuku. Už jen z toho důvodu, že je předepisován lékaři při poruchách pohybového aparátu opravdu velmi často. Jen u nás v ordinaci je každý den aplikován několika desítkám lidí. Nejčastěji je předepisován při tonických změnách svalů právě k jejich ovlivnění (opět se jedná o detonizaci svalů a odstranění jejich trigger pointů).

Při léčbě těchto stavů se využívá ultrazvuk (mechanické vlnění o frekvenci větší než 20 kHz) generovaný v aplikační hlavici rozkmitáním piezoelektrického krystalu vysokofrekvenčním proudem. Obvykle se při terapii používá ultrazvuk o frekvenci 1 nebo 3 MHz, a to v závislosti na hloubce ovlivňované tkáně (3 MHz povrchová aplikace, 1 MHz hloubková aplikace). Aplikační hlavice je při terapii potřena kontaktním gelem a přiložena na povrch těla, čímž je umožněno přenášení kmitání na tkáně a jeho následné šíření do hloubky. V dráze tohoto ultrazvukového paprsku dochází k několika jevům, způsobujícím jeho léčebné účinky:

  • Přeměna mechanické energie na tepelnou, a tedy ohřev tkání - toto je možno korigovat délkou impulsů ultrazvuku.
  • Rozkmitání všech buněk a částic v dráze paprsku - tzv. hluboká mikromasáž tkáně.

Tyto procesy by měly mít v konečném důsledku, kromě mnoha jiných účinků, vliv na zlepšení svalové relaxace. Osobně jim tuto zásluhu nechci brát, ale tento účinek není podle mých zkušeností nikterak velký, resp. je značně přeceňován. A to jak klienty, tak většinou i lékaři, kteří tuto proceduru předepisují. Lidé pak bývají zklamáni (kulantně řečeno), že po absolvování deseti sezení se prakticky nic nezměnilo. Bohužel nejsou případy, kdy je předepsána terapie pouze pomocí ultrazvuku, výjimkou. Pokud jsem o kinesiotapingu mluvil jako o možné doplňkové terapii, tak pro aplikaci ultrazvuku to platí desetinásobně. Jako doplněk aktivního cvičení, proč ne. Ale sám o sobě Vás v žádném případě nespasí.

Pro zajímavost bych uvedl pokus mé kolegyně, která se aplikací ultrazvuku pokusila zmírnit svalovou horečku ve svých stehnech po těžkém tréninku nohou, znemožňující jí normálně chodit. Ani v tomto případě bohužel nebylo dosaženo kýženého výsledku a následujících pár dní nebyla o peprnější výrazy nouze.

Ultrazvuková terapie - aplikační hlavice s naneseným vodivým gelem

Ultrazvuková terapie - aplikace na hypertonická svalová vlákna v extenzorech zápěstí a prstů

Laserová terapie

Pro úplnost je třeba se zde zmínit i o neinvazivní laserové terapii. Ta se v rámci rehabilitačního lékařství využívá při léčbě mnoha různých diagnóz a tento seznam se postupně rozrůstá. Má převážně hojivý, protizánětlivý, antiedematózní a analgetický efekt. Sám na ni nedám dopustit, např. při léčbě svalových ruptur, a je vhodnou doplňkovou terapií při mnoha jiných potížích od entezopatií až po subakromiální burzitidu (která se u sportujících jedinců vyskytuje velmi často). Využívá se i při práci s trigger pointy a obecně i svaly ve zvýšeném svalovém napětí. V tomto ohledu zkušenosti při práci s klienty prakticky nemám. Za svou kariéru jsem se s tímto požadavkem na výsledek terapie setkal asi u 5 lidí (z několika set), přičemž se u všech jednalo pouze o doplněk dalších terapeutických zásahů, tudíž nelze účinek laserové terapie na uvolnění napjatých svalů s jistotou potvrdit ani vyvrátit. Všichni tito klienti byli ale s aplikací laseru spokojeni.

Kdysi jsem v rámci "výzkumu" provedl pokus na svých tuhých trapézech, zatěžovaných léta obrovským množstvím těžkých mrtvých tahů. I přesto, že jsem "lehce" zvýšil běžné dávkování (počet i četnost aplikací), jsem při třítýdenní terapii zaznamenal jen úplně minimální změny. Na druhou stranu je třeba říci, že moje trapézy se dostaly do uspokojivého stavu až po mnoha měsících kvalitního kompenzačního cvičení, takže to byla opravdu pro laser výzva.

Využití neinvazivní laserové terapie bych tedy opět viděl, v rámci práce s funkčními poruchami pohybového aparátu, pouze jako doplněk. Navíc není tato terapie též levnou záležitostí. Cena za kompletní sérii ošetření se může pohybovat od 500 do několika tisíc korun.

Neinvazivní laserová terapie - aplikace laserové sprchy na hypertonická svalová vlákna erektorů trupu


Závěrem je třeba říci, že je vždy při řešení potíží našeho pohybového aparátu nutno hledět na problém komplexně. Odstranění bolestí i jiných problémů vyvolaných trigger pointy je jen jedna strana mince - ano, velmi důležitá. Vždyť právě kvůli bolesti a jejímu odstranění člověk nejčastěji vyhledává odbornou pomoc. Ale neméně důležité je i následné zamezení opakování problému. Kdo z Vás by chtěl podstupovat bolestivou ischemickou kompresi nebo dry needling každý druhý týden? Nebo Vás bude bavit neustále uvolňovat napjaté svaly postizometrickou relaxací?

Čím vším našemu tělu ubližujeme a co dělat, aby fungovalo
na plné obrátky, jak má, je ale téma zase na někdy příště.


Zdroje:
BALDRY, P. Acupuncture, trigger points and musculoskeletal pain: a scientific approach to acupuncture for use by doctors and physiotherapists in the diagnosis and management of myofascial trigger point pain. 2005, ISBN 04-430-6644-2
CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998, ISBN 80-7169-341-3
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing, 1998, ISBN 80-7169-661-7
TRAVELL, J., SIMONS, D. Myofascial pain and dyfunction. Volume I. Philadelphia: Williams Wilkins, 1999, ISBN 0-683-08363-5
VILHELM, T. Dry needling v léčbě chronické pánevní bolesti. 2012


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2022 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2022 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie