Reklama:
Nejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.

Sportovní masáž
- pomáhá, nebo škodí?

36.262 zhlédnutí
Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

5 kroků k uvolnění bolestivé šíje
Terapeutické masáže jsou definovány jako manipulace s měkkými tkáněmi celého těla pro dosažení zlepšení fyzického i psychického stavu klienta. Tato velmi široká definice tak zahrnuje nejen v západních kulturách nejznámější klasickou švédskou masáž, která byla vyvinuta v roce 1830, ale v podstatě i jakýkoliv jiný cílený kontakt mezi rukama terapeuta a tělem klienta, ať už s masážním olejem, nebo bez. Téměř každá kultura vyvinula svůj vlastní systém masáží a ve východních zemích jsou tradiční součástí zdravotní péče. Díky tomu existuje velké množství všelijakých masáží od té klasické až po různé tajuplné masáže, které propojují všemožné neviditelné energetické dráhy s dlouholetou tradicí.

Masáže jsou bezpochyby velmi vyhledávanou a užitečnou procedurou, nicméně v současnosti jsou masáže v povědomí lidí jako něco, co vyřeší snad všechny problémy v pohybovém aparátu, na které již nestačí prášky na bolest. Člověku se v lepším případě po masáži na chvilku uleví, v horším případě je pár dní malinko, jak se lidově říká, "rozbouřený". Takový klient je pak nevědomky uzavřen do bludného kruhu návštěv a masér se tak stává jakýmsi mechanikem, který udržuje tělo klienta v chodu. Jinými slovy, masáže jsou přeceňované a ty sportovní zejména.

Pojďme si objasnit, kdy a proč jsou masáže vhodné, jaká rizika s sebou přinášejí, jaký mohou mít potencionální přínos a jak zvolit správného maséra. Cílem článku samozřejmě není co nejvíce znehodnotit masáže (byť se to tak na první pohled zdá), ale uvést na pravou míru, k čemu vlastně masáže doopravdy slouží, vytěžit tak maximum z této procedury a vyvarovat se pořád dokola opakujícího se proklamování nepodložených účinků.

Co má za následky špatně provedená masáž?

V roce 2006 se stal odstrašující, avšak pozoruhodný případ skoro jako ze seriálu Dr. House. Postarší pán, který si i ve svých 88 letech rád dopřával každý druhý den masáž, měl tu smůlu, že narazil na dva nováčky, kteří ho dvě hodiny v kuse nezvykle silně masírovali. Druhý den stařík umřel na akutní selhání ledvin, ke kterému došlo na podkladě tzv. rhabdomyolýzy.1 Rhabdomyolýza je stav, kdy dochází k uvolnění obsahu svalových buněk do krevní plazmy z poškozené kosterní svaloviny. Vzniká například při masivním zhmoždění nebo dlouhodobém stlačení svalové hmoty.2

Její mnohem mírnější formu však způsobuje právě silná a intenzivní masáž. Tato mírná forma rhabdomyolýzy má zřejmě na svědomí něco, čemu se běžně říká "rozbouření" po masáži a projevuje příhodně nazývanou "svalovou horečkou". Nejen však masáže, ale i velmi náročné tréninky u sportovců, vojáků a dalších fyzicky vytížených jedinců způsobují tento patologický stav.3, 4

Je tedy namístě přehodnotit, zdali sportovní masáž, která by údajně měla zlepšit sportovní výkon, ho naopak nezhorší? Prospívají pravidelné silné masáže v kombinaci s náročným bojovým sportem zdraví ledvin? A co udělá taková masáž někomu se slabými a staženými svaly?

Mýty a fakta

Studie se shodují na tom, že vlivy masáží na sportovní výkony jsou nejisté a vyžadují další zkoumání.5, 6, 7, 8 Už to je samo o sobě zarážející - snad každý lepší sportovní klub má svého maséra, který domněle udržuje sportovce v chodu. I veřejnost vnímá sportovní maséry jako nezbytnou součást sportovního utkání. Pokud je však něco tak široce rozšířené a praktikované, neměly by spíše výsledky studií tvrdit: "Páni, sportovní masáž výrazně zlepšuje sportovní výkon, funguje výborně," a ne pouze to, že mají potencionální přínos s odvoláním na další zkoumání. Navíc podle zmíněné teorie o mírné formě rhabdomyolýzy se v případě intenzivních sportovních masáží může jednat spíše o předvyčerpání svalů než jejich nabuzení před výkonem. Na straně druhé, správně provedené a šetrné relaxační masáže po tréninku pak sice zmírňují opožděné bolesti a otok svalů po tréninku až o 30 %, nicméně nemají žádný vliv na výkon a funkci svalů.9, 10, 11 Jinými slovy, sice nebudete vnímat bolest, ale budete slabší až do doby, než dojde ke kompletní regeneraci (v řádu 48 a více hodin, optimálně při dostatku spánku a kvalitní výživy).

Tento důležitý poznatek tak vyvrací zažitý mýtus o tom, že masáž urychlí regeneraci po tréninku. Je prokázáno, že opožděný nástup bolesti po tréninku (angl. delayed onset muscle soreness neboli DOMS), který nastává po 24 až 48 hodinách po namáhavém cvičení, je kromě bolesti provázen i otokem, tuhostí a podstatným snížením výkonu.12 Kromě masáží existuje spousta dalších procedur, které pomohou od bolesti a možná trochu zlepší regeneraci, nicméně nejdůležitější je zmíněny odpočinek, dostatek spánku, tekutin a živin. Představa, že se druhý den po tréninku probudíte s výraznými bolestmi svalů, zajdete si na masáž a budete pak připraveni na další trénink, je sice atraktivní, avšak zcela mylná.

Poděbradský dále uvádí, že masáže působí pouze na kůži a podkoží.13 Potenciální přínos pak může být pouze krátkodobý. Výhody však přináší kvalitně provedená masáž, která musí být pro klienta příjemná. Díky ní dojde k celkovému uvolnění, pocitu spokojenosti, subjektivnímu vnímání pohody a slouží také jako psychohygiena. Tímto dokáže masáž pozitivně ovlivnit vnímání bolestí14 a také uvolnit charakteristické svalové skupiny, které jsou v napětí z každodenního stresu (viz 1. krok v článku 5 kroků k uvolnění bolestivé šíje). Masáž by tedy podle mého názoru měla být vnímána jako relaxační procedura, a ne jako léčba příčin obtíží v pohybovém aparátu ani jako "bolest pro vyšší dobro".

Účinek masáže na "tuhost" svalů je rovněž sporný. Tuhost svalů je vlastně jen pocit klienta, který však nekoreluje s bolestí, a terapeut se může pouze domnívat, které svaly jsou ve zvýšeném napětí a které zase ve sníženém napětí.15 Klinická zkušenost mi potvrdila, že bez komunikace se bolestivost podle palpace (vyšetření pohmatem) odhaduje jen těžko. Navíc někteří lidé mají svaly tuhé, že by odrazily kulky, avšak nemají žádné bolesti ani se necítí zatuhlí. Na straně druhé, jiní lidé jsou zase celkově měkcí a uvolnění, a přesto se cítí být zatuhlí a jsou velmi citliví a bolestiví. Shodou náhod jsou to většinou slečny, které se v dobré víře začnou intenzivně protahovat na skupinových lekcích jógy, ale většinou se tím akorát vše zhorší.

Masáže také nezlepšují nijak výrazně cirkulaci, alespoň oproti cvičení nebo prosté chůzi. Při klasické a šetrné masáži dochází pouze ke zlepšení prokrvení kůže a podkoží, což není nijak významné. Tvrdší sportovní masáže sice již zlepšují prokrvení svalů a krevní oběh, ale cvičení má však stále oproti tomu pro cirkulaci mnohem větší význam. Jinými slovy, lepšího prokrvení svalů dosáhne spíš masér než klient. Sportovní masáže bývají rovněž doplněné o pasivní pohyby na závěr procedury. Ani v tom však nevidím žádný přínos. Naopak, v čem by měly být pro rozcvičení lepší pohyby, které za Vás provádí masér, než ty, které provádíte Vy sami?

Může být bolest prospěšná?

Ke vjemům, které pociťujete při masáži, může však patřit i příjemná bolest. Jak ovšem rozlišit, která bolest je ta špatná, která je na pomezí a která může být prospěšná?

Špatná bolest je ta, kterou vnímáme velmi nepříjemně, a může mít neblahé následky. Patří sem například zarývání nehtů do kůže, štípání, dráždění zanícené oblasti, stlačení nervů nebo žláz, příliš velký tlak, příliš velké protažení a tak podobně. Takto vnímané procedury rozhodně ničemu nepomohou (i když Vás o tom masér nebo jiný terapeut přesvědčuje), protože mohou vést k mikrotraumatizaci, přímému poranění, nebo mohou dokonce vyprovokovat zvýšenou citlivost (!) dané oblasti.

Zvýšenou pozornost věnujte hlavně tomu, pokud se Vám někdo rozhodne "hrabat" v břiše ve víře, že masáží uvolní bedrokyčlostehenní sval (konkrétně musculus psoas major). Tento sval, který se nachází na přední straně bederní páteře a putuje přes pánev a kyčelní kloub až na stehenní kost, je často stažený a přitahuje velkou pozornost. Jenže masáž tohoto svalu přináší spoustu rizik a její účinnost je takřka nulová. Kromě toho, že tento sval bývá stažený druhotně a masáž nebo stlačení myofasciálních spoušťových bodů nic neřeší, je velmi náročné, ne-li nemožné se k tomuto svalu dostat, protože v cestě stojí kromě několika vrstev svalové hmoty břišních svalů a fascií i střeva, cévy a nervy. Jakákoliv chyba může vést k poranění těchto struktur a v lepším případě skončíte na sále, v tom horším můžete rovnou vykrvácet poraněním výdutě aorty.

Další typ bolesti by se dal popsat pouze jako "nepříjemná". Tato bolest se dá nazvat také jako nezbytné zlo, které je zapotřebí k odstranění spoušťových bodů ve svalech. Je také popisováno, že po této bolesti jsou stlačované svaly 1 až 2 dny bolestivější, ale poté dochází k úlevě. Je to dáno pravděpodobně zničením motorické ploténky, kde se spoušťový bod nachází, a její následnou regenerací. Kromě ošetření spoušťových bodů může tato nepříjemná bolest vést ke katarzi uvolněním potlačených emocí.

Konečně existuje i zvláštní pocit zvaný jako "příjemná" bolest. Jedná se o doposud nejasný paradoxní vjem, který vzniká pravděpodobně na podkladě očekávání, že dojde k uvolnění anebo že se zároveň mixují příjemné i nepříjemné prožitky. Zřejmě se také jedná o obranný mechanismus, jak se s domněle prospěšnou bolestí lépe vypořádat.16

Jak zvolit kvalitního maséra?

Dostatek zkušeností, pozitivní recenze, zájem o obor a pravidelné doplňování vzdělání by měly být samozřejmostí. Kvalitní masér by s Vámi měl rozhodně komunikovat, protože každý člověk je jinak citlivý na bolest, a dokonce i stálý klient může být jinak citlivý na úterní a jinak zase na čtvrteční masáži. Jedná se o velmi subjektivní vjemy, které musí masér respektovat. Často se stává, že někdo, kdo je spokojený s místní "kapacitou", doporučí v dobré víře tohoto maséra svému známému, pro kterého to však bude místo plejády příjemných pocitů znamenat spíš očistec. Bohužel však domněnka, že masér ví nejlépe co dělat a že se jedná o "nezbytné zlo", donutí klienta tiše trpět.

V neposlední řadě také upřednostněte kvalitu před kvantitou - asi Vám poskytne jinou službu někdo, kdo udělá denně pár masáží, které si nechá dobře zaplatit, než lázeňský masér, který bohužel za spíše kapesné než výplatu masíruje 8 hodin v kuse vždy po 20 minutách, které měří na stopkách, a dělá stejnou sestavu hmatů po celý den.

Nejen pro maséra, ale i pro Vás jakožto klienta platí určité zásady pro úspěšnou spolupráci. Slušné vystupování, aktivní přístup a důkladná hygiena by měly být samozřejmostí. Důležité je i mít soudnost a nechodit na masáže, když jste zrovna nemocní. Kromě toho, že jsou masáže při akutních zánětech, chřipkách a horečnatých stavech kontraindikovány, nakazíte všechny kolem sebe (za což Vám živnostník asi moc nepoděkuje). Vím, že je to pořád dokola opakovaná fráze, ale některé zákazníky nezastaví ani upomínka přímo na dveřích kabinky.

Závěr

V závěru bych tedy rád vyjasnil, kam celý článek směřoval. Pojďme si v jednotlivých bodech vysvětlit, jak se věci doopravdy mají.

  • Pozitivní přínos sportovních masáží není zcela jistě prokázaný, zatímco je zřejmé potencionální riziko v podobě zatěžování ledvin, vyčerpání svalů a narušení regenerace.
  • Před sportovním výkonem je mnohem přínosnější kvalitní rozcvičení, protože aktivní příprava má mnohem lepší vliv na nabuzení, rozhýbání a prokrvení než pasivně přijímaná sportovní masáž.
  • Relaxační masáž pak může mít dobrý vliv na celkové uvolnění a snížení vnímání bolesti. Dalo by se však říct, že se jedná o nejdražší způsob relaxace v porovnání například s teplou koupelí, meditací anebo prostým spánkem.
  • Pro nejlepší účinek procedury je bezpochyby důležitá vzájemná komunikace a vstřícnost mezi masérem a klientem.


Použité zdroje:
1. LAI, M.-Y., S.-P. YANG, Y. CHAO, P.-C. LEE a S.-D. LEE. Fever with acute renal failure due to body massage-induced rhabdomyolysis. Nephrology Dialysis Transplantation [online]. 2005, 21(1), 233-234 [cit. 2017-09-15]. DOI: 10.1093/ndt/gfi158. ISSN 0931-0509. Dostupné z: https://academic.oup.com/ndt/article-lookup/doi/10.1093/ndt/gfi158
2. LANDAU, Mark E., Kimbra KENNEY, Patricia DEUSTER a William CAMPBELL. Exertional Rhabdomyolysis. Journal of Clinical Neuromuscular Disease [online]. 2012, 13(3), 122-136 [cit. 2017-09-15]. DOI: 10.1097/CND.0b013e31822721ca. ISSN 1522-0443. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00131402-201203000-00004
3. Y. Heled, A. Zarian, D. Moran, and E. Hadad, “Exercise induced rhabdomyolysis—characteristics, mechanisms and treatment,” Harefuah, vol. 144, no. 1, pp. 34-38, Jan 2005
4. BHAKTHAVATSALAM, RK, G VENU, PKrishnam RAJU a HC MADHUSUDAN. White collar rhabdomyolysis with acute kidney injury. Indian Journal of Nephrology [online]. 2016, 26(6), 449- [cit. 2017-09-15]. DOI: 10.4103/0971-4065.177209. ISSN 0971-4065. Dostupné z: http://www.indianjnephrol.org/text.asp?2016/26/6/449/177209
5. Brummitt J. The Role of Massage in Sports Performance and Rehabilitation: Current Evidence and Future Direction. North American Journal of Sports Physical Therapy : NAJSPT. 2008;3(1):7-21
6. WEERAPONG, Pornratshanee, Patria A HUME a Gregory S KOLT. The Mechanisms of Massage and Effects on Performance, Muscle Recovery and Injury Prevention. Sports Medicine [online]. 2005, 35(3), 235-256 [cit. 2017-09-16]. DOI: 10.2165/00007256-200535030-00004. ISSN 0112-1642. Dostupné z: http://link.springer.com/10.2165/00007256-200535030-00004
7. KARGARFARD, Mehdi, Eddie T.C. LAM, Ardalan SHARIAT, Ina SHAW, Brandon S. SHAW a Shamsul B.M. TAMRIN. Efficacy of massage on muscle soreness, perceived recovery, physiological restoration and physical performance in male bodybuilders. Journal of Sports Sciences [online]. 2015, 34(10), 959-965 [cit. 2017-09-16]. DOI: 10.1080/02640414.2015.1081264. ISSN 0264-0414. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2015.1081264
8. JÖNHAGEN, Sven, Paul ACKERMANN, Tommy ERIKSSON, Tönu SAARTOK a Per A. F. H. RENSTRÖM. Sports Massage after Eccentric Exercise. The American Journal of Sports Medicine [online]. 2017, 32(6), 1499-1503 [cit. 2017-09-27]. DOI: 10.1177/0363546503262196. ISSN 0363-5465. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0363546503262196
9. Zainuddin Z, Newton M, Sacco P, Nosaka K. Effects of massage on delayed-onset muscle soreness, swelling, and recovery of muscle function. J Athl Train. 2005;40:174-180
10. DELEXTRAT, Anne, Julio CALLEJA-GONZÁLEZ, Audrey HIPPOCRATE a Neil David CLARKE. Effects of sports massage and intermittent cold-water immersion on recovery from matches by basketball players. Journal of Sports Sciences [online]. 2013, 31(1), 11-19 [cit. 2017-09-16]. DOI: 10.1080/02640414.2012.719241. ISSN 0264-0414. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2012.719241
11. NELSON, Nicole. Delayed onset muscle soreness: Is massage effective? Journal of Bodywork and Movement Therapies [online]. 2013, 17(4), 475-482 [cit. 2017-09-03]. DOI: 10.1016/j.jbmt.2013.03.002. ISSN 13608592. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S136085921300051X
12. Connolly, Declan & P. SAYERS, STEPHEN & McHugh, Malachy. (2003). Treatment and Prevention of Delayed Onset Muscle Soreness. The Journal of Strength and Conditioning Research. 17. 197. 10.1519/1533-4287(2003)017<0197:TAPODO>2.0.CO;2
13. PODĚBRADSKÝ, J. a R. PODĚBRADSKÁ, 2009. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2899-5
14. Crawford C, Boyd C, Paat CF, et al. The Impact of Massage Therapy on Function in Pain Populations—A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials: Part I, Patients Experiencing Pain in the General Population. Pain Medicine: The Official Journal of the American Academy of Pain Medicine. 2016;17(7):1353-1375. doi:10.1093/pm/pnw099
15. MAIGNE, J.-Y., P. CORNELIS a G. CHATELLIER. Lower back pain and neck pain: Is it possible to identify the painful side by palpation only? Annals of Physical and Rehabilitation Medicine [online]. 2012, 55(2), 103-111 [cit. 2017-10-15]. DOI: 10.1016/j.rehab.2012.01.001. ISSN 18770657. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877065712000024
16. BASTIAN, Brock, Jolanda JETTEN, Matthew J. HORNSEY a Siri LEKNES. The Positive Consequences of Pain. Personality and Social Psychology Review [online]. 2014, 18(3), 256-279 [cit. 2017-10-01]. DOI: 10.1177/1088868314527831. ISSN 1088-8683. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088868314527831

Foto:
foto č. 1: gaelx / Wikimedia
foto č. 2: superwebdeveloper / Wikimedia
foto č. 3: sellyourseoul / Wikimedia



Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie