Reklama:
NOVÉ PŘÍCHUTĚ: Smart Whey Protein 1+1
Nejprodávanější proteinová akce letošního roku je prodloužena! Více zde.

Senzomotorika II.
- úvod, základy

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

V předešlém díle jsem jako nezbytnou součást dnešního článku probrala svalový systém, který senzomotorika podchycuje. Objasnili jsme si, že hluboký stabilizační systém páteře je naprosto nepostradatelný pro každého z nás, bez jeho správné funkce dochází k obtížím a bolestem zad, nežádoucímu zatížení choulostivých struktur páteře a jejich následným poruchám. Zapojuje se bez našeho uvědomění nejen při jakémkoli cíleném pohybu, ale také při pouhém udržování těla v gravitačním poli. Pojďme se nyní podívat na samotnou metodiku senzomotorické stimulace, která se zaměřuje na posílení těchto automaticky probíhajících stabilizačních (posturálních) funkcí.

Senzomotorika představuje spojení motoriky a vnímání prostřednictvím smyslů (přes nejrůznější receptory), tedy motorické a senzorické složky pohybu. Velice zjednodušeně řečeno, motorická složka zajišťuje samotné provedení pohybu, senzorická jí k správnému a koordinovanému projevu dodává potřebné informace (z oblasti očí, rovnovážného ústrojí v uchu, z receptorů svalů a šlach, kloubů, kůže aj.) Obojí je navzájem velice úzce spjaté a jedno bez druhého nemůže existovat a správně fungovat. Veškeré informace z receptorů jsou vyhodnocovány v centrálním nervovém systému - CNS - (mozek, mícha) a poté jsou vydány příkazy svalům, jak mají správně a adekvátně zareagovat na daný podnět. Potřebujete určitou silou stisknout držadlo břemene, abyste jej mohli zvednout? Jinou sílu použijete na hrnek a jinou na zavazadlo se zlatými cihlami. :-) Začne se Vám při bench-pressu převažovat činka na jednu stranu? Příslušná ruka zareaguje a vyrovná náklon zapojením větší síly. Podobných situací prožíváte ve svém běžném dni tisíce a ani nevíte o tom, jak zázračně se Vaše tělo se všemi nesnázemi vypořádává.

Můžete mít sice obrovsky vyvinuté povrchové svaly, pyšnit se zády obřích rozměrů, ale z hlediska funkčnosti je nejpodstatnější, jak Vám dané svaly fungují, jak dobře a rychle reagují, když je potřeba. Jakou vykazují koordinaci a správnost odpovědi na nečekaný moment. Někdo do Vás strčí a Vy reagujete přehnaně, v nejhorším případě téměř upadnete? Jak správně odpověděly a zareagovaly svaly?

Podstata metodiky

Senzomotorická stimulace (SMS) vychází ze dvou stupňů motorického učení:

 • 1. stupeň - jedinec se snaží zvládnout nový pohyb, naučit se ho, výrazně se zapojuje kůra mozková (neděje se automaticky, soustředíme se na novou činnost), kontrola na této úrovni je výrazně náročná a únavná, CNS se snaží přesunout řízení pohybu na nižší podkorová centra - př. začátečník za volantem automobilu
 • 2. stupeň - řízení naučeného pohybu a činnosti se přesunulo na nižší, podkorovou úroveň, činnost se zautomatizovala, řízení pohybu je rychlejší a méně únavné - př. rychlejší a automatické reakce u dovedných řidičů

Cílem senzomotorické stimulace je tedy dosáhnout reflexní, automatické aktivace svalů bez výraznější korové kontroly. Pouze podkorová kontrola zajišťuje dostatečnou a správnou aktivaci nejdůležitějších svalů, ekonomickou činnost a udržení zatížení periferních struktur (hlavně kloubů) v přijatelných fyziologických mezích. Umožňuje co nejméně zatěžující provedení pohybu. Pomocí SMS urychlujeme zmíněný druhý stupeň motorického učení. Touto metodou lze však ovlivnit nejen automatizovaná svalová aktivita, ale také základní pohybové vzory člověka, jako je sed, stoj a chůze, tedy zaujetí a udržení vzpřímeného držení těla, rovnováhu, stabilitu při pohybu. SMS pomáhá rozbít špatné pohybové stereotypy (např. hrbení se atd.) a dosáhnout rychlé aktivace svalů potřebných pro správné udržení těla nejen ve stoji a vsedě.

Obsahem SMS je soustava balančních cvičení v různých posturálních polohách, nejprve na pevné podložce a poté postupným zvyšováním nároků také na labilních plochách. Využívána je řada pomůcek: kulové a válcové úseče, vzduchové podložky (např. dynair), balanční míče, balanční sandály, točna, fitter (pomůcka původně pro trénink slalomářů), minitrampolína, posturomed, propriomed. Balancováním na labilních plochách docílíme reflexních a obranných reakcí a opět zvýšíme afferenci (množství informací do centra). Vyobrazení jednotlivých labilních ploch a několik informací o nich naleznete v příštím článku.

Možnosti využití senzomotoriky

 • chronické vertebrogenní syndromy (bolesti zad)
 • nestabilní klouby (poúrazový kotník, nestabilní koleno), hypermobilita
 • vadné držení těla
 • skoliózy
 • mozečkové a vestibulární poruchy, poruchy hlubokého čití
 • stavy vyžadující funkční stabilizaci páteře
 • udržení tělesné kondice, zdatnosti
 • prevence pádů seniorů
 • zlepšení vzpřímeného držení těla
 • zlepšení rovnováhy
 • odstranění špatných fixovaných pohybových stereotypů, získání nových
 • aktivace inhibovaných (utlumených) svalů
 • zlepšení pohybové koordinace a obratnosti
 • zrychlení reakce svalů


Dynair můžete zakoupit také zde.


Senzomotorická stimulace

Již jsme zmiňovali, jak důležité je správné vnímání z receptorů, které je v naší době značně utlumené (např.: nosíme boty, mnohdy mimochodem i velice nevhodné, ploska nemá šanci dostávat dostatek podnětů atd.) SMS využívá k dosažení svého cíle facilitaci (usnadnění, "nabuzení") různých receptorů k povzbuzení jejich funkce (receptory na vnímání pohybu a polohy v prostoru, kožní, z plosky nohy, šíjových svalů, vestibulární a mozečkový aparát pro rovnováhu atd.) Před započetím cvičení je kladen důraz na úpravu a normalizaci funkce periferních struktur - uvolnění kůže, podkoží, vazů, kloubů, protažení svalů... - pro zlepšení vnímání, afference a funkce. Cvičí se striktně na boso. Vše se děje pro zmnožení afferentních vstupů z periferie do centra.

Dejme tomu, že jsme si klienta vyšetřili a zapůsobili na jeho svalové dysbalance, klouby atd. (vyšetření a základní terapii nebudu popisovat, není obsahem tohoto článku, navíc je značně praktickou věcí - nesnadně se popisuje slovně, předpokládám, že nejen naši absolventi jej umí). Pokračujme dále uvolněním periferie.

Uvolnění periferie. Tuto část je poměrně obtížné popsat, hodně laickým způsobem bych řekla, nechť si jakkoli šmudláte nohu, kroutíte s chodidlem do různých stran, trochu promasírujete plosku, můžete použít třeba i míček "ježek" (či akupresurní podložku). Zaregistrujete obrovskou změnu vnímání z nohy po zásahu technikami na uvolnění měkkých tkání oproti druhé, neopečované. A to jste zatím udělali minimum.

Malá noha. Nejprve se upravuje postavení chodidla, nacvičuje se tzv. malá noha (modelujeme podélnou a příčnou klenbu nožní, cílem je její aktivní udržení, plochá noha rozhodně nezasílá správné informace do CNS). Malé nohy dosáhneme aktivací svalů, které se podílejí na klenbě nožní (zkrácením a zúžením chodidla v příčné a podélné ose, jako byste chtěli zmenšit nohu, udělat z ní stříšku, zvětšit její klenbu - nikoli však krčit prsty!). Dochází tak ke změněnému postavení prakticky všech kloubů nohy, rozložení tlaků v kloubech a změněnému napětí ve vazech a svalech, což vede ke zlepšení propriocepce a stability. Další zásahy směřují do úpravy postavení kolen, pánve, hlavy (krátké šíjové svaly jsou považovány spíše za svaly rovnováhy než svaly pohybu) a ramen.

Malá noha je nacvičována nejprve pasivně, poté s dopomocí a nakonec aktivně v různě obtížných polohách. Po zvládnutí malé nohy a korigovaného držení těla na pevné podložce je stupňována obtížnost, trénuje se korigovaný stoj na jedné končetině, přední a zadní půlkrok, výpady, výskoky, chůze, přidávají se cviky na úsečích (nejprve válcové, poté kulové). Délka výdržových pozic se pohybuje okolo 10 s, cvik se opakuje 10 - 12x, nepřekračuje se mez únavy a bolesti. Danou pozici můžeme ztížit ještě postrky (strkáte do klienta ve snaze ho vyvést z rovnováhy), pohyby horními končetinami, rozptýlením při chytání míčku, podřepy, zavřením očí, otáčením hlavy na stranu atd.

Korigovaný stoj. Postupujeme s příkazy a korekcí od chodidla směrem vzhůru. Nastavíme již zvládnutou "malou nohu", mírně pokrčíme kolena a vytočíme stehna zevně (jako kdybyste chtěli vyšroubovat stehna ven, kolena směřují pořád přibližně stejně dopředu) - zapojíte především boční stranu stehen a spodní část gluteů (není to zatnutí zadku, vyzkoušejte si, že se Vám zapojí zcela jiné svaly a odlišně). Již i jen touto zevní rotací stehen zvednete klenbu nožní. Následuje mírné podsazení pánve, vzpřímené držení hrudníku ("vyprsit"), ramena dozadu a dolů (zapojení dolních fixátorů lopatek), horní končetiny volně, palce mírně vpřed a aktivně zapojit břišní svaly (snažit se zkrátit vzdálenost "poslední žebra - pánev"). Srovnat hlavu do prodloužení páteře, zasunout bradu ke krku, pohled směřuje vpřed. Plosky tlačí do země. Dostali jsme se k další výdržové pozici vhodné i jako autoterapie na doma, popř. při prostojích na zastávkách, jízdě v dopravních prostředcích (které Vás vyvádějí z rovnováhy, jako by do Vás někdo strkal) atd. Až se divím, jak jsou z toho mí klienti nadšeni, že využijí na cvičení čas, který jim je jinak k ničemu, a kladně hodnotí účinnost cvičení. Je jistě velice potěšující, když Vám pak klient sděluje, že už je schopen se narovnat, že už na to mnohdy nemusí tolik myslet, že se mu lépe dýchá a zvládne již větší obtížnost cviku. Samozřejmě ruku v ruce s ústupem potíží, které třeba měl. (Ideální trasa na trénování je údajně tramvaj 22 z Malostranské nahoru zatáčkami na hrad. :-)

V korigovaném stoji můžete kromě výdrže aplikovat samozřejmě postrky (třeba i se zavřenýma očima), jakékoli ztížení pohyby horními končetinami (možno i se zátěží - např. terabandy), zavření očí, otočení hlavy do stran, již zmíněné pohazování míčku aj. Udržení naprosto stejného postoje je požadováno i při přenášení váhy do různých směrů (nácvik na nákrok), při nákroku vpřed či vzad (vyžadovaná maximálně pomalá rychlost je nesmírně náročná na zapojení svalů a koordinaci), stoji na jedné dolní končetině, výpadu, výskoku a jiných komplexnějších pohybech.

Veškeré probírané cvičení je nejdříve trénováno na pevné podložce, totéž lze pak v logickém sledu zařadit na různě obtížných labilních plochách. Trénovaný jedinec se tak může dostat až k velice obtížné chůzi po jednotlivých labilních plochách, výskokům na ně, popř. přeskokům z jedné na druhou.

Nejvíce využívané polohy jsou ve vertikále, neboť se snažíme podpořit vzpřímené držení těla vsedě, stoji a chůzi. V praxi však dosti zařazuji jakékoli polohy, na čtyřech, na zádech, na boku, vsedě, na břiše... např. i s podložením dynairem. O nich více v posledním článku naší série.

Pro domácí využití lze použít i jiné nestabilní plochy, molitan, měkkou postel atd.

Výsledky působení SMS

 • zvyšuje se bdělost, ostražitost, pohotovost svalů
 • zrychluje se nástup svalové kontrakce, reakce svalů (rychleji a správně zareagujete na změnu stavu, rovnováhy)
 • zvyšuje se schopnost pohybového systému zaznamenat ohrožení stability zvenku i zevnitř (citlivost na podněty)
 • pohybový systém stabilizuje včas a v dostatečné míře
 • prevence traumat kloubů, páteře a svalů
 • vše na nevědomé úrovni

Posturomed

Vzhledem k tomu, že někdo z Vás popisoval v reakci pod minulým článkem cosi jako metodiku Dr. Raševa pro posturomed, zmíním v krátkosti něco i o něm. (Samozřejmě můžete obdobné cvičení použít i na jiné nestabilní plochy, pokud to bude dovolovat jejich rozměr a schopnosti cvičence.)

Posturomed je jakousi labilní plošinou (často zavěšenou na řetězech) pohybující se v horizontální rovině různými směry a různou intenzitou dle uvolnění zarážek. Pohyb se neděje silou posturomedu, plošinu rozkýve nestabilní klient stojící na ní. Cílem klienta je minimální pohyb plošiny a udržení korigovaného stoje. Na posturomedu se s úspěchem využívá několik stupňů tréninku, popíši jen základní fakta a obtížnosti.

 • Korigovaný stoj na posturomedu na obou dolních končetinách.
 • Nácvik korigovaného stoje na jedné dolní končetině (DK) - pro stojnou a zbytek těla platí poučení viz výše, druhá končetina je zvednuta, asi 90° flexe v kyčli, více než pravý úhel v koleni (předkopnout), dorzální flexe a inverze nohy (špička vzhůru a stočená za palcem nahoru). Výdrž.
 • Chůze. Po nacvičení stoje na 1 DK vkládáme mezi tyto výdrže 3 ráznější kroky a pokaždé vyžadujeme ustálení v popsané poloze na 1 DK.
 • Ve stoji na 1 DK je možno zařadit házení si míčkem (zhruba do výše očí). Čím menší míček, tím větší obtížnost. Míček je striktně vyhazován pouze v ustálené poloze.
 • Vyšší obtížností je chůze na posturomedu (viz výše) s vyhazováním míčku. Míček je vyhazován v době, kdy se klient ustálí v poloze na 1 DK.
 • Konečné ztížení nastává chůzí na posturomedu (viz výše) s dalším prvkem - po ustálení na 1 DK vytočí klient rychlým pohybem trup (pouze trup, tzn. část nad pánví!) do jedné strany a zde míček vyhodí, chytí, ustálí se a až poté se opět rychlým pohybem vrací do rovného držení těla. Všechny pohyby (i návratové) se dějí pouze po ustálení v dané poloze.


Závěr

Nestabilní plochy, dejme tomu vzduchovou podložku dynair, o němž bude řeč v příštím článku, můžete využít nejen ke striktní metodice, kterou jsme si dnes popsali. Potrapte svou fantazii a vzpomeňte si, u kolika cviků na přístrojích nebo s činkami sedíte/stojíte a kde by se dal využít a mohl Vám ztížit a zefektivnit cvičení. Že jste přišli na minimální počet? Pak se můžete inspirovat posledním článkem v sérii senzomotorika, který přinese jakýsi zásobník možných cviků v různých polohách, ale také na přístrojích v posilovně.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

03.07.15:04Majka - S balónem se dá dělat všelicos, člověk by takřka ani nevěř..
03.07.09:21LenkaL. - Bezva článek a řeknu vám, je problém klienty přesvědčit, ž..
02.07.23:14Apofis - Super prace, diky Majko.
01.07.01:12Ronnie - Chápeš to naprosto přesně *2*.
01.07.00:25Arnie(CZ) - Takže jestli to podle toho prvního obrázku správně chápu,t..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2022 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2022 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie