Reklama:

Je kulturistika nemoc? (I.)

Ronnie.cz > Medicína > Patologie

Také už jste se setkali s názorem, že kulturistika je nemoc a lidé, kteří se jí intenzivně věnují, jsou psychicky postižení? Pojďte se s námi podívat, proč se podobné názory ozývají poslední dobou častěji a co je na nich pravdy. V dnešní části si vysvětlíme, co přivádí stále více lidí do posiloven a seznámíme se s nemocí zvanou bigorexie.

V druhém dílu se seznámíme s faktory, které spoluurčují, kdo této nemoci snadněji podlehne a jaká rizika to pro něj znamená, v poslední části se spolu podíváme, zda a jak je možné se vyléčit.


Když nám vládne Marilyn a Twiggy… a krása znamená byznys

Starořecká kalokagathia znamenala harmonii těla a duše. Do pojetí krásy byl zahrnován nejen vnější vzhled člověka, ale i jeho vnitřní povahové rysy. Mužské tělo bylo považováno za přitažlivější a krásnější než ženské, protože lépe splňovalo představy o tělesné zdatnosti.

Dvacáté století už bylo poznamenáno velkým rozvojem médií a ženská krása začíná být hodnocena podle obličeje upraveného kosmetikou, tělesný ideál určují módní ikony své doby. A tak ženy let padesátých usilují o přiblížení proporcím hollywoodského idolu Marilyn Monroe s jejím bujným poprsím a útlým pasem, v letech šedesátých už začínají držet dietu společně s Angličankou Twiggy, která v dobách své největší slávy váží 44 kilogramů. Toto období je v psychiatrii charakterizováno prvním výrazným nárůstem poruch příjmu potravy.

I v současnosti existuje ve společnosti nátlak přizpůsobit se médii prezentovanému tělesnému ideálu. Lidé, kteří konvenčnímu ideálu odpovídají, získávají lepší sociální status, bývají ostatními lépe přijímáni a hodnoceni. Tělesná atraktivita má sociální hodnotu. O tělesně přitažlivých lidech se předpokládá, že mají lepší povahové rysy, lepší život, jsou společensky žádoucnější, zastávají významnější místa, nacházejí dříve a lepší partnery, mají spokojenější manželství a jsou celkově šťastnější. Výzkumy ukazují, že lidem různého stupně atraktivity je připisován různý stupeň inteligence i pracovních schopností, různé ambice na vzdělání, citlivost, laskavost, přizpůsobivost i množství přátel (Chromý, 1989).

Krása už není darem přírody, ale produktem, který lze koupit nebo se k němu dopracovat prostřednictvím plastických operací či přísného dietního režimu. Podmínkou úspěšnosti západních ekonomik je majetek, úspěšný člověk má peníze. Jak ho přinutit, aby je investoval do svého vzhledu? Média znají odpověď. Podsouvají nám myšlenku, že jen ten, kdo je krásný a štíhlý, může být úspěšný, oblíbený a šťastný. Neustálým přídělem podnětů a „pravd“ vytváří mýtus „úspěšného člověka“ dnešní doby. Má husté, lesklé vlasy bez lupů, dokonale upravené za každého počasí, pleť je zářivá a bez vrásek, u žen bezchybně nalíčena, u mužů hladce oholena, stále opálena do bronzova, žena je vysoká a abnormálně štíhlá, protože dietní tablety zapíjí koktejly na hubnutí, muž má vyrýsovanou svalnatou postavu, protože pravidelně cvičí, jsou odpočatí, šťastní a plní energie a smějí se zářivě bílým úsměvem s perfektními zuby. Lidé utrácejí tisíce za výrobky, služby a preparáty při opakovaných neúspěšných pokusech působit stejně mladistvým, přitažlivým a zdravým dojmem. Důraz, který se v současnosti klade na dobrý vzhled, převažuje nad hodnocením charakteru, osobitosti, produktivity a společenského přínosu. Okolí na nás nejrůznějšími způsoby tlačí, abychom přizpůsobili svůj vzhled ve společnosti uznávaným kritériím. Spotřební průmysl jen kvete, lidí, kteří tento tlak neunesou, přibývá.

To s sebou přináší řadu poruch, které souvisejí s potřebou zdokonalovat vlastní tělo a bojovat proti jeho často jen domnělým nedostatkům. Svou roli při vzniku psychických poškození hraje i stupňující se strach z nezdarů a rostoucí frustrace z nenaplněných přání v naší na ekonomický úspěch orientované společnosti.

Chorobná zaměřenost na vlastní tělo, výkon, vzhled, strach z nežádoucí odlišnosti, pochybnosti spojené s vlastním vzhledem a atraktivitou pro druhé pohlaví, často stojí v pozadí poruch příjmu potravy. Bývají reakcí na nespokojenost s vlastním tělem, na rozpor mezi realitou a ideálem, který je nabízen médii na každém kroku, ale který je pro většinu populace nedostižný. Dívky častěji trpí potřebou hubnout a různým způsobem se brání příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie), muži mají pocit svalové nedostatečnosti, který je nutí přetěžovat tělo neadekvátním tréninkem i v okamžiku, kdy jim sport přináší zdravotní komplikace (záněty šlach, strie na kůži nestačící nárůstu svalové hmoty atd.). Toto chování bývá doprovázeno nepřiměřenou konzumací různých doplňků stravy, které podporují růst svalové hmoty (bigorexie).

Co je bigorexie?

Vzhledem k faktu, že subjektivní pocit rozporu mezi vlastní podobou a představou ideální postavy je pro tyto poruchy charakteristický, začali se vědci rozpory mezi subjektivním a objektivním vnímání těla více zabývat.

Průzkumy, při kterých byl porovnáván BMI index coby objektivní měřítko postavy se subjektivním sebehodnocením, ukázaly, že i osoby objektivně štíhlé mají ke svému tělu výhrady a vnímají ho jako příliš tlusté. Podle Gallupa věřilo v roce 1973 téměř 55 % žen, že jsou obézní, v roce 1990 už bylo 80 % žen přesvědčeno, že trpí nadváhou (Crooková, 1995). Překvapením je, že naše vnitřní představa se pouze minimálně shoduje s hodnocením přitažlivosti ze strany nezaujatého pozorovatele.

Obecně se zdá, že subjektivní vnímání vlastního těla ovlivňuje psychiku a zdravotní stav mnohem více než skutečný vzhled. Je jasné, že velmi úzce souvisí s problémy jako jsou poruchy příjmu potravin, deprese a nízké sebevědomí. Pokud člověk přestane přijímat své tělo, nenávidí své rozměry a hmotnost, má problémy uvěřit tomu, že by ho mohl akceptovat někdo jiný. Není si jist svým místem ve společnosti, tím, jak ho lidé přijímají, přestává si věřit, což může vést až k izolaci od okolí.

Jsou kulturisté ohroženi poruchami příjmu potravy?

Goldfield, Harper a Blouin (1998) se ve svých studiích zabývali vztahem mezi vnímáním těla a problémy s příjmem potravin u sportovců. Zjistili, že kulturisté mají narušenější vztah k tělu a více problémů s příjmem potravin než skupina zkoumaných atletů (výsledky čtyř z pěti studií). Další čtyři studie tentokrát s vyloučením skupiny atletů poukázaly na stejné problémy.

Goldfield, Harper a Blouin konstatují, že nároky soutěžní kulturistiky nutně sportovce motivují k předsoutěžní redukci tělesné hmotnosti a k tvarování postavy. Varují, že některé jedince nespokojené se svým tělem nebo jedince s nízkým sebevědomím může kulturistika přitahovat, aby s její pomocí dosáhli „ideálního“ vzhledu. Problém spočívá v tom, že narušený vztah k tělu nebo k přijímání potravy může vést k již zmíněným závažným onemocněním, jako jsou anorexie, bulimie nebo bigorexie.

Zvláštní pozornost by měla být věnována omezování příjmu kalorií před soutěžemi. Po lékařském zásahu doslova volá takové chování, jako je zbavování se jídla pomocí uměle vyvolaného zvracení a nadužívání projímadel za stejným účelem. Obojí je totiž součástí bulimického cyklu. Dalším klinickým příznakem, jemuž se v poslední době věnuje hodně pozornosti, je nespokojenost se vzhledem (Thompson, 1991). Vyskytuje se u jedinců, kteří kladou velmi vysoký důraz na vzhled, přičemž jejich snaha ho dosáhnout má nutkavý charakter a vykazuje znaky sociální izolace. Osoba odmítá kvůli této nespokojenosti sociální kontakty. Výzkumníci poukazují na to, že ať už je vzhled jakýkoliv, může se stát zdrojem nespokojenosti, která vede k silnému narušení mezilidských vztahů a ztrátě schopnosti vykonávat svou práci. Hlavním rysem tohoto příznaku je víra postiženého jedince ve svou fyzickou nedostatečnost, bez ohledu na to, jak je tento názor v nesouladu s objektivním stavem. I když zájem takového člověka o kulturistiku je přímo nutkavý, je vždy přesvědčen o tom, že jsou jeho svalové objemy nedostatečné.


Příště si povíme, který vědec považuje všechny kulturisty za pacienty
a že dnes i hračky musí „do posilovny“...


Použitá literatura a zdroje cyklu:

Cash, T. F. The body image workbook: An 8-step guide for learning to like your looks. Oakland, CA. new Harbinger, 1997.
Goldfield, G. S., Harper, D. W., & Blouin, A. G. (1998). Are bodybuilders at risk for an eating disorder? Eating Disorders, 6. 133-158.
Heiberg, L. J. Theories of body image: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In J. K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders and obesity, Washington, Dc: American Psychological Association, 1996.
Jacobi, L. & Cash, T. F. (1994). In pursuit of perfect apperance. Journal of Applied Social Psychology, 24, 379-396.
Pasman, L. & Thompson, J. K. (1998). Body image and eating disturbance in obligatory runners, obligatory weightifters, and sedentary individuals. International Journal of Eating Disorders, 7, 759-769.
Phillips, K. A., O´Sullivan, R. L., & Pope, H. G. (1997). Muscle dysmorphia. Journal of Clinical Psychiatry, 58, 361.
[vii] Pietrobelli, A., Leone, M. A., Heymsfield, S. B., & Faith, M. (1998). Association of physical activity teasing with reported activity and activity attitudes in a pediatric sample. International Journal of Obesity, 22, p. S8.
Pope, H. G., Gruber, A., Choi, P., Olivardia, R. (1997). Muscle dysmorphia: An underrecognized form of body dysmorphic disorder. Psychosomatics, 38, 548 - 557.
Pope, H. G., Olivardia, R., Gruber, A., & Borowiecki, J. (1999). Evolving ideals of male body image as seen through action toys. International Journal of Eating Disorders, 26, 65 - 72.
Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tanleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, asseement and treatment of body image disturbance. Washington, Dc: American Psychological Association.
Hošek, V. Koncept salutogeneze, možnosti rozvíjení. In.: Podpora zdraví, 1994.
Frenay, A. C., Mahoney, R. M. Understanding medical terminology. Dubuque, WCB, 1991.
Halgin, R. P., Whitbourne, S. K. Abnormal psychology. (Updated with DSM-IV). London, Brown&Benchmark, 1994.
Johnston, J. E.: Appearance obsession. Learning to love the way you look. Deerfield Beach, Health Communications, Inc., 1994.
Kolouch, V., Boháčková, L. Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, Universita Palackého, 1994 (vysokoškolská skripta).
Mann, D. Researchers Shed Light on New Compulsive Exercising Disorder. In.: Medical Tribune: Internist & Cardiologist Edition 39(1): 1998.
Mysliveček, Z. et al. Speciální psychiatrie. Praha, SZN, 1956.
Williams, M. H. The Ergogenics Edge. Pushing the limits of sports performance. Champaign, Human Kinetics, 1998.
Yesalis, Ch. E., Cowart, V. S. The Steroid Game. An expert's look at anabolic steroid use in sports. Champaign, Human Kinetics, 1998.
Grogan, S. Body image- psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha, Grada Publishing, 2000, 186 s.
Kinzl, J. F. aj. Orthorexia Nervosa in Dieticians. Psychotherapy and Psychosomatics, 2006, č. 75, s. 395-396.
Fialová, L. Moderní body image. Praha, Grada Publishing, 2006.
Crooková, M. V zajetí image těla. Montreal, Oldag 1995.
Chromý, K. Fyzická přitažlivost a duševní porucha. Československá psychiatrie, 4, 1989, s. 265-270.
Citace z www.zdrava-rodina.cz, www.idealni.cz, www.pppinfo.cz, www.annabell.czLíbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

13.03.11:44shades - ta posledna fotka je skutočná???omg..-1
12.03.09:35neis - Druhá věc je mužské ego, to se dá v některých posilovnách ..
12.03.09:21neis - Jak víš, že by tito borci na sebe nečuměli do zrcadel i be..
12.03.08:14Mikuc - Jo, jo, tohle všichni známe - někdo to má v hlavě srovnané..
12.03.07:35lotto - Svůj příspěvek jsem trochu nadnesl, nicméně já vycházím ze..+1
12.03.02:07neis - Nic ve zlém, ale podle toho přízpěvku jsi do sebe zahleděn..+1
12.03.00:03magistr - to Mikuc : ..nic si nepochopil.. ano i já jsem byl z..
11.03.21:42Mikuc - Celkem by mě zajímalo, kdo tyto `vědce` platí, já bych je ..
11.03.20:31Mikuc - Bože, dej mi sílu! Tady se tedy člověk dozví věci!!! Poruc..
11.03.18:28magistr - hh nevím jestli kulturistika jako nemoc souvisí s příjmem ..+1
11.03.14:50s.t.3.n.l.y - jj to je presne ono !!*1* ja ten obrazek nemohl najit sakr..
11.03.12:07neis - Když vidím ve fitku ty největší řízky, tak mají mikiny a t..+7
11.03.11:31pavel_80 - odkaz přímo na původní obrázek: http://www.naturallyinten..
11.03.11:28pavel_80 - ok, vyhrals ;) http://www.naturallyintense.net/blog/tag/f..
11.03.09:11lotto - hhh nevím jestli kulturistika jako nemoc souvisí s příjmem..
11.03.08:59Michael Müller - Zatímco nemocný hodnotí všechno a všechny okolo, jenom s..-2
11.03.08:05s.t.3.n.l.y - jinak tohle by asi chtel takhle kazdy :) http://www.youtub..
11.03.08:04s.t.3.n.l.y - http://images.google.cz/images?um=1&hl=cs&lr=&gbv=2&tbs=is..
11.03.07:59s.t.3.n.l.y - nemas jednoduzsi se na ty teroie vykasla t apriznat ze je ..+1
11.03.06:51pavel_80 - Co třeba tohle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tablet Ale s..-1
11.03.01:44popshoit - Jsem velice nemocný :)) Chci vypadat jako Arnold a být sil..+1
10.03.23:01kobliha - Žádná nemoc to neni,ale ten chlápek je faaakt gorila*1*
10.03.22:13s.t.3.n.l.y - tak to je nekdo hodne dobry.. v cem to maloval ? v Malován..
10.03.22:10BigOne - 1/5? spíš 3/4...+1
10.03.21:44Mikuc - Asi největší problém je, že kulturista na sebe svou postav..+1
10.03.21:40Mikuc - A je to tady, už se zase probírá, že by měl mít někdo, kdo..+1
10.03.21:22Carnivor - takhle budou bodybuildeři vypadat za pár desítek let až se..+2
10.03.21:20Carnivor - než alkoholik, feťák nebo gambler*24* +3
10.03.20:18malex - Souhlasim s tebou, ale jen do te miry, ze jedinec si to sa..
10.03.20:16pavel_80 - Tohle je spíš komplet namalovaný ručně. Jenom ta hlava je ..
10.03.20:09Michael Müller - Osobně vidím problém právě v té nerovnováze těla a ducha..+2
10.03.19:45ramiro001 - Je, ale ta nejhezčí a nejlepší, jakou jsem kdy měl a mám.*..+3
10.03.18:49s.t.3.n.l.y - tohle neni photoshop ale morpheus - photomorpher .. progra..+1
10.03.18:20flora - to ma z photoshopu ...xD
10.03.18:20Manek49 - Photoshop řekl bych.
10.03.18:19malex - Myslím, že kulturistika je opravdu natolik specifický spor..+3
10.03.18:13jirka44 - ***-5
10.03.18:07Jimmy Rean - Laik často nepochopí věci ohledně kulturistiky a proto jí ..+5
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra