Reklama:

Ortézy: koleno - postižení vazů kolena (instability kolena)

Ronnie.cz > Medicína > Ostatní

Další díl v sérii článků o ortézách a jejich použití ve sportu. První díl Vás seznámil se všeobecnou volbou ortéz, v druhém díle jsme se zabývali podvrtnutím kotníku, výronem, distorzí a nestabilitou, dále přišla oblast nohy a lýtka. Mohli jste se začíst také do článku o neoprenových bandážích v silovém tréninku a využít výhodnou nabídku 30 % slevy na ortézy Rehband. Dnes je na řadě koleno, pro každého dřepaře důležitý, ač hodně často "zlobící" kloub.


Ortézy pro koleno

[Text: Bc. Vladislav Marek] Koleno, coby nejsložitější kloub lidského těla, je kvůli velkému namáhání zároveň partií značně poruchovou. Není tedy divu, že pro něj každý výrobce ortéz nabízí mnoho produktů. Ale jak se v tom vyznat? V této sekci se setkáme s pojmy, jako je skokanské koleno, Osgood Schlatter, ruptura ACL, PCL, MCL, patelofemorální bolestivý syndrom a jiné. Tyto pojmy představují příklad indikací pro různé druhy kolenních ortéz, které slouží této partii k imobilizaci, stabilizaci, kompresi nebo odlehčení. Správný výběr není jednoduchý, proto Vám přinášíme stručný návod jak na to.

Postižení vazů kolenního kloubu (instability kolene)

Pro pochopení účelu jednotlivých ortéz ke stabilizaci kolenních kloubů je nutné znát základní stabilizátory tohoto kloubu. Jsou jimi vazy, menisky, svaly a jejich fascie.

Vazy

Vazy kolena, stejně jako jiných kloubů, plní funkci statických stabilizátorů. Mezi nejdůležitější, s nimiž se setkáme v oblasti ortéz, patří:

 • vnitřní postranní vaz
  (Medial Collateral Ligament - MCL)
 • vnější postranní vaz
  (Lateral Collateral Ligament - LCL)
 • přední zkřížený vaz
  (Anterior Cruciate Ligament - ACL)
 • zadní zkřížený vaz
  (Posterior Cruciate Ligament - PCL)

V koleni jsou s nimi nerozlučně spojeny pružné, ale zároveň pevné menisky, které tlumí nárazy a šetří kolenní kloub. Vnitřní (mediální) meniskus je větší, méně pohyblivý a zároveň srostlý s vnitřním postranním vazem, proto je mnohem častěji poškozen.

Název zkřížené vazy vznikl podle jejich usazení v koleni, ze kterého zároveň vychází i jejich funkce pro stabilizaci. Ohyb v koleni (flexe) není jen otáčení kolem jedné osy, ale složení pohybu rotačního, valivého a posuvného. V průběhu ohnutí kolene z plného natažení se tedy jednotlivé vazy napínají a opět uvolňují.

Přední zkřížený vaz brání pohybu tibie (kosti holenní) dopředu (vzhledem ke kosti stehenní), je relaxován v zevní rotaci se současnou flexí kolene 15°- 40°. Naopak k jeho maximálnímu napětí dochází ve vnitřní rotaci při flexi kolene 0°- 15° a pak nad 40°.

Zadní zkřížený vaz brání pohybu tibie dozadu (vzhledem k femuru), je relaxován ve flexi do 30° a maximálně napjat při plné extenzi (natažení) a vnitřní rotaci.

Vazová postižení vznikají většinou následkem traumatu, kde významnou část případů způsobuje neopatrnost při sportech, jako je lyžování, fotbal, házená, či basketbal. Tam pak dochází k:

 • natažení
 • částečnému natržení
 • úplnému přetržení vazu

Podle toho, které vazy jsou takto postiženy, nám vznikají různé druhy nestabilit kolene:

 • mediální instabilita (až 90 %) - k postižení vnitřního postranního vazu (MCL), kloubního pouzdra a menisků se přidává i postižení předního zkříženého vazu (ACL)
 • laterální instabilita (5 %) - poškození zevního postranního vazu (LCL) a zkřížených vazů (ACL a PCL)
 • izolované poranění předního zkříženého vazu - vzniká při násilné vnitřní rotaci bérce v mírné extenzi v koleni
 • izolované poranění zadního zkříženého vazu - vzniká při přímém násilí na přední plochu kloubu
 • hyperextenční nestabilita - vzácné a dost závažné poranění, vzniká spíše při ochrnutí

Svaly

Dalším článkem podílejícím se na stabilitě kolenního kloubu jsou tzv. dynamické stabilizátory v podobě svalů a jejich fascií. Účastní se:

Extenzory

 • m. quadriceps femoris

Flexory

 • m. biceps femoris
 • m. semitendinosus
 • m. semimembranosus
 • m. gastrocnemius

Rotátory

 • m. semimembranosus
 • m. semitendinosus
 • m. popliteus
 • m. sartorius
 • m. gracilis

Blíže k nim naleznete v článcích o svalech stehna (skupina vnitřní a přední/zadní) a zadní straně bérce.

Dobře pracující a silné svalstvo je absolutně nezbytné pro stabilní kolenní kloub a do určité míry dokáže koleno dostatečně podržet i při úplném přetržení předního zkříženého vazu, bez kterého žije spousta lidí, aniž by měli významnější potíže či omezení. Právě zde je na místě používat pro náročnější aktivity a zejména pro ty, kde se rychle mění směr pohybu, kvalitní ortézy.

Ortotická pomoc

Výběr vhodné stabilizační ortézy se řídí podle stupně postižení vazů a následné kloubní instability. I v rehabilitačním procesu po lehkém natažení vazů lze efektivně využít měkkých bandáží, které nemají funkci externí (vnější) stabilizace, ale působí na svalovou stabilizaci prostřednictvím senzomotorické kontroly. U většiny výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu ortéz se proto setkáte s nabídkou začínající měkkými bandážemi a končící ortézami s pevným rámem. Podle problému postiženého jdou jednotlivé stupně následovně:

1. Bolest kolena s žádnou nebo mírnou volností vazů a s žádným či nepatrným pocitem nestability kloubu

Zde se používají měkké ortézy (bandáže), které mají za úkol zpevnění prostřednictvím komprese a podporu senzomotorické kontroly. Pokud je navíc žádoucí prohřátí kloubu, což je zejména ve sportu, tak se volí ortézy z neoprenu, které mají zároveň i nejdelší životnost. K použití celodennímu a chronickému je lepší sáhnout po ortéze z kvalitního prodyšného materiálu. Tyto mohou být vyztuženy postranními spirálovými dlahami, které slouží spíše k zabránění rolování ortézy než ke stabilizaci kloubu. Přídavné peloty, které lze také u těchto ortéz najít, mají jiné funkce než stabilizační a budeme se jimi zabývat v dalším článku.

Kolenní ortéza z prodyšné pleteniny s antibakteriálními účinky

2. Bolest kolena s mírnou až střední volností vazů a/nebo mírným až středním pocitem nestability kloubu

Pro tyto potíže se začínají ortézy vyztužovat pevnými postranními dlahami s nejčastěji dvouosým kloubem. Dlahy jsou většinou z lehkého kovu a plní funkci mírné externí stabilizace kloubu. Tato skupina ortéz je nejčastěji používanou, protože podporuje po lehkém poranění, při doléčování, nebo slouží jako „pocitová“ ochrana pro sportovní aktivity při vazovém postižení kolena v minulosti. Dalším důvodem častého výběru tohoto typu je i možnost vyjmutí postranních dlah, čímž získáme měkkou ortézu plnící funkci ortéz zmiňovaných v prvním bodě. Pro kontaktní sporty je důležité, aby byly dlahy skryté, což plní hlavně ortézy sportovní.

3. Bolest kolena s těžkým a/nebo komplexním uvolněním vazů a/nebo silným pocitem nestability kloubu

Zde už se nespokojíme s pružnými dotahovacími popruhy a lehkými postranními dlahami. Potřebujeme ortézu, kde je možnost nastavit povolený rozsah pohybu do flexe a extenze, s pevnou kloubovou postranní dlahou, v delším provedení a s neelastickými stahovacími pásky. Tyto vlastnosti mohou mít jak textilní, tak i rámové ortézy. Lze jednoznačně říci, že kvalitní (a to je důležité!) rámová ortéza je to nejlepší, co může klient při silné nestabilitě kolena dostat. Hraje zde však významnou roli cena, proto se standardně využívá pevných textilních ortéz a rámové se doporučují pouze při dlouhodobé či trvalé potřebě používat ortézu. Slovo „kvalitní“ je třeba u rámové ortézy zdůraznit, protože se na českém trhu objevila spousta firem nabízející rámové ortézy, které na obrázku internetového shopu vypadají téměř stejně, ale cena je značně, někdy až několikanásobně nižší než u konkurence. V této oblasti se opravdu kvalitní značky působící na českém trhu dají spočítat na prstech jedné ruky a nejsou to ty, které Vám pevnou rámovou ortézu pošlou na dobírku poštou. Obracejte se proto pouze na firmy, které mají stabilní zastoupení ve Vašem regionu a budou ochotni Vám poskytnout kompletní servis od správného naměření přes osobní aplikaci ortézy až po následný servis při případné poruše.

A jak je to s úhradou zdravotní pojišťovny?

Kolenní ortézu Vám může, stejně jako všechny jiné, předepsat lékař odbornosti ortopedie, chirurgie, rehabilitace, neurologie či protetika. To, kolik budete doplácet, je však dané cenou ortézy, protože zdravotní pojišťovna má stanovené úhradové stropy pro jednotlivé typy ortéz a vše, co je nad tento úhradový strop, doplácí pacient. Čeští výrobci ortéz se snaží vyrábět tak, aby se jejich produkty vešly do úhradového stropu a byly tak plně hrazené zdravotní pojišťovnou, což se samozřejmě podepisuje na jejich kvalitě a hlavně na použitém materiálu. Zahraniční výrobci nevyrábějí produkty podle úhradových cen zdravotních pojišťoven, protože ty se v jednotlivých státech významně liší, ale soustředí se na výrobu podle potřeb klienta. Proto se se svou cenou do plné úhrady často nevejdou a pacient si za ně musí doplatit. Zároveň je důležité podotknout, že zdravotní pojišťovna hradí pouze ortézy nutné k plnému doléčení a ne k ochraně při sportovních aktivitách. Proto je segment sportovních ortéz bez úhrady, a to i přesto, že se produkty sportovní těm léčebným velice podobají. Poslední volbou pro lékaře může být předpis individuálně vyrobené ortézy, kterou zajišťují protetická pracoviště. Zde hradí zdravotní pojišťovna ortézu plně bez přesně stanoveného cenového stropu.

Tento velice stručný popis představil absolutní základ v ortézách, které se využívají při kolenních instabilitách po poranění vazů. Jsem přesvědčen, že v průběhu čtení tohoto článku Vás napadají konkrétní dotazy,
protože je psán velice obecně. Proto využijte diskuzi pod článkem, nebo pište na email marek@ottobock.cz.
V příštím článku budou klasickým způsobem rozebrány další indikace pro jiné typy kolenních ortéz.


O autorovi...

Vladislav Marek pracuje již šestým rokem jako fyzioterapeut a ortotik-protetik se zaměřením na ortotické pomůcky ve firmě Otto Bock ČR, která má po světě 46 dceřiných společností a patří pod ni i švédská značka Rehband, jíž je výhradním distributorem pro ČR.

Od roku 1999 se aktivně věnuje fitness a kulturistice, má osvědčení fitness instruktora (Fitnet Brno, 2002) a v roce 2003 se účastnil juniorských soutěží v kulturistice. V průběhu studia fyzioterapie a krátce po jeho ukončení (do 2006) působil jako fitness instruktor a osobní trenér ve fitness centru. Nyní už si utišuje své absťáky po zvedání činek jen tak 3x týdně. :)

V oblasti ortotiky se aktuálně věnuje zejména individuální výrobě a pomoci lidem s různým stupněm ochrnutí, kde se více uplatňují jak znalosti z fyzioterapie, tak i práce ortoprotetického technika.Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

24.03.15:32Vrbička - Dobrý den, mám oslabenou chrupavku v kolenech. Pomohla by ..
13.06.17:12VladislavMarek - Souhlasím, že latinské názvosloví je vhodnější pokud se je..
08.06.23:01diager - Když se vám potrhají tři ze čtyř,jako mne - MCL,LCL,ACL,ta..+1
08.06.22:30ygg - Na té stránce se to motá taky, zejména proto, že si tam je..-1
08.06.19:52Zenny - Tak teď nechápu já tebe, na těch stránkách, cos poslal, je..+1
08.06.19:38ygg - Čistě technická poznámka .... nějak nechápu uvádění anglic..-1
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra