Reklama:
Nejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.

Léčebná rehabilitace
a fyzioterapie v České republice

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

Běžná součást větších rehabilitačních zařízení - tělocvična pro skupinové cvičení
Vítejte u prvního ze série článků, které se budou zabývat naším pohybovým aparátem a sportem z trochu jiného úhlu, než zde bývá běžně zvykem. Jakožto fyzioterapeut se Vás pokusím seznámit se zdravotními potížemi, které mohou naše tělo postihnout, ať už v důsledku pracovního, nebo sportovního zatížení. Budu se věnovat jejich předcházení i metodám následné léčby, pokud se přeci jen problém objeví.

V tomto úvodním článku rozeberu pojem rehabilitace a její možnosti v České republice. Na začátek několik kratších definic, ať je jasněji v záplavě cizích slov.

Léčebná (též medicínská) rehabilitace je součástí zdravotní péče zahrnující soubor diagnostických a terapeutických opatření směřujících k maximální funkční zdatnosti jedince a vytvoření podmínek pro její dosažení.

Mezi její hlavní podobory patří:

  • Myoskeletální medicína (manuální medicína) - využívá k diagnostice a terapii poruch uvolňovací techniky měkkých tkání, mobilizace, trakce, v minulosti i manipulace. Tyto techniky jsou realizovány pomocí rukou terapeuta.
  • Fyziatrie - využívá k léčbě přírodní a fyzikální prostředky: elektrický proud, ultrazvuk, elektromagnetické záření, vodu nebo klimatické podmínky.
  • Fyzioterapie - zabývá se především pohybovým systémem, ale i dalšími orgánovými systémy s ním souvisejícími, jejich diagnostikou a léčbou. Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. K tomu také využívá různých forem energie. Nejčastěji pohybové.

V praxi se s takovýmto přesným dělením nesetkáte. Pojem fyzioterapie se používá k obecnému označení všech těchto součástí rehabilitace. Laická veřejnost pojmy rehabilitace a fyzioterapie většinou používá jako synonyma.

Procedury a techniky spadající pod léčebnou rehabilitaci jsou vykonávány fyzioterapeuty, popřípadě rehabilitačními lékaři. Některé specifické činnosti mohou být též v kompetencích ergoterapeutů nebo, v nemocnicích, zdravotních sester (např. polohování pacientů). Tato léčba je poskytována buď formou ambulantní - pacient není hospitalizován a dochází v určitých časových intervalech na pracoviště, kde následně léčbu podstupuje, nebo je součástí komplexní lůžkové péče v zařízení ji poskytujícím (např. nemocnice). Dále zde budu pojednávat pouze o rehabilitační péči poskytované ambulantní formou v zařízeních k tomu určených. Takovým zařízením může být ordinace samostatně pracujícího fyzioterapeuta, centrum léčebné rehabilitace (větší provoz, ve kterém pracuje více fyzioterapeutů většinou ve spolupráci s rehabilitačními lékaři) nebo i ambulantní oddělení léčebné rehabilitace v nemocnicích.

Naprostá většina výkonů léčebné rehabilitace je v České republice hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Samozřejmě se najdou výjimky, které hrazené nejsou (a nejspíše v nejbližší budoucnosti ani nebudou), k těm nejvyhledávanějším patří aplikace neinvazivní laserové terapie, kineziotejping a dry needling (tzv. suchá jehla). Tyto i ostatní metody používané v rehabilitaci si podrobněji rozebereme v některém z dalších článků.

Co Vás to bude stát?

Kineziotejp
Pojišťovnami hrazená rehabilitační péče má kromě očividných výhod také některé nevýhody. Na prvním místě bych zmínil obrovské množství lidí, kteří rehabilitační léčbu podstupují a navštěvují ambulantně některá ze zařízení, kde je tato léčba poskytována. Jsem fyzioterapeut, a tak by se ode mne určitě očekávalo, že na vlastní práci nedám dopustit... ANO, rehabilitační léčba prováděná ať u poruch pohybového aparátu, nebo jako doplněk léčby například kardiologických nebo neurologických onemocnění je NESMÍRNĚ důležitá a její nedostatek nebo špatné provádění vede nepochybně k neuspokojivým celkovým výsledkům léčby.

K čemu je nový kolenní kloub, když pak stejně člověk není schopen v něm pokrčit nohu o více jak o 40 stupňů? Mladík, který díky zázrakům moderní medicíny přežije těžkou cévní mozkovou příhodu, se také bude ze života těšit určitě mnohem více, pokud bude schopný normálně chodit, starat se o sebe a pracovat, než když se s ochrnutou polovinou těla bude u těchto běžných věcí trápit nebo je nezvládne bez pomoci vůbec.

Bezplatnost léčby vznik problému se zahlcením ambulancí umožňuje, ale nedá se označit za hlavní příčinu jeho vzniku. Tím je naše lidská povaha. Spousta pacientů se totiž chce nechat léčit, ale mám upřímné pochybnosti o tom, jestli se chtějí vyléčit. A to je obrovský rozdíl...

Člověk je od přírody líný tvor a byl by samozřejmě nejraději, kdyby jeho potíže odezněly samy od sebe. Když už ty potíže samy nezmizí, tak je určitě alespoň někdo odstraní za mě... Už se vidím, jak přijdu do ordinace a lehnu si... podstoupím příjemnou "masáž", zrelaxuji ve vířivce, ztuhlé svaly na krku mi uvolní pomocí ultrazvuku a tu palčivou bolest v bedrech určitě krásně potlačí analgetická elektroléčba. Kvůli tomu vydržím i tu zbytečnou přednášku o tom, jak se mám ke svému tělu chovat, přežiji i nějaké to divné cvičení (stejně ho doma nebudu dělat, jak mi zase budou cpát do hlavy). Úlevu cítím a to je hlavní.

Dost snění... Takhle to vůbec, ale opravdu vůbec nefunguje (i když neříkám, že by se mi to také nelíbilo). Nějaká úleva se opravdu většinou dostaví. Člověk je spokojený, a když se potíže za několik týdnů (u těch šťastnějších měsíců) objeví znovu a obvykle i ve větší míře, dojde za lékařem a dožaduje se opětovného předepsání rehabilitace... Ten jim většinou vyhoví, léčba byla přeci minule "úspěšná"...

Troufnu si odhadnout, že minimálně 40 - 50 % pacientů, kteří běžnou rehabilitační kliniku navštěvují, jsou pacienti chroničtí, trpící bolestmi pohybového aparátu. Jejich drtivá většina trpí potížemi vertebrogenního charakteru (bolesti zad). Tento problém, i přes jeho rozšířenost a obrovský rozmach v posledních letech, je při správné terapii řešitelný. Když už ne kompletně vyléčitelný, tak alespoň kompenzovatelný do takové míry, že člověk nemá subjektivně žádné potíže, přestože u něj stále nějaká drobná porucha pohybového systému může přetrvávat. Základem takovéto úspěšné terapie je ale vždy AKTIVNÍ spoluúčast pacienta na léčbě. Pokud bude pouze konzumentem pasivních procedur, které by navíc měly sloužit pouze jako doplněk k urychlení léčby, nebude i přes maximální snahu fyzioterapeuta terapie úspěšná a dosáhne se pouze částečného a hlavně velmi krátkodobého výsledku. Vzniká začarovaný kruh...

Nemůžeme se tedy divit beznadějnému přeplnění rehabilitačních ambulancí. V Brně, kde je momentálně i moje působiště, zašla situace letos v létě opravdu velmi daleko. Čekací doba byla ve většině zařízení minimálně měsíc. Jeden z mých pacientů mi barvitě popisoval telefonáty do 9 různých ambulancí, vždy s tímto výsledkem. U terapie akutních úrazů je to až nebezpečně dlouhá doba, která znesnadní a výrazně prodlouží následnou léčbu. Systém má bohužel k dokonalosti stále daleko...

Nutná byrokracie

Kromě výše zmíněného přetlaku, a tím pádem dlouhých čekacích dob, má hrazená rehabilitační péče ještě jeden drobný zádrhel. Nemůžete se sebrat, dojít do nejbližší ambulance a dožadovat se léčby bolesti lokte, která Vám začala včera při plnění WODu o 1000 burpees.

Nejdříve musíte mít žádanku na vyšetření/ošetření, tzv. FT poukaz. Tento poukaz by na Vaši žádost měl vystavit Váš praktický lékař, popř. dětský lékař. Stejně tak ji mohou vystavit i někteří specialisté (neurolog, ortoped atp.). Napsat by ji měli, ale není to jejich povinnost. Pokud podle lékařova úsudku není rehabilitace vhodná, nic Vám napsat nemusí. Do bolavého lokte aplikuje obstřik a rehabilitaci zakáže. Pokud se naopak nebude jeho přístup zamlouvat Vám, je v dnešní době vždy možnost se poradit i s jiným lékařem.

S tímto poukazem poté stačí dojít do rehabilitační ambulance dle vlastního výběru (je třeba, aby měla tato ambulance smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou). Zde je naplánována léčba dle indikace Vašeho lékaře, který FT poukaz vystavil (přímo na něj vypíše požadavky na jednotlivé procedury nebo léčebné techniky). Můžete tedy podstoupit jen takové procedury a pouze v takovém počtu, který je vypsán na Vaší žádance. Pokud Váš lékař hodlá urychlit hojení zlomené nohy pomocí ultrazvuku, tak Vám bude moci být aplikován pouze ultrazvuk. I kdyby neměl na její hojení žádný vliv a magnetoterapie by byla asi vhodnější. Zdravotní pojišťovna totiž proplatí jen věci vypsané na FT poukazu. Jste tedy odkázáni na znalosti možností rehabilitace lékaře vystavujícího FT poukaz.

I zde existuje řešení. Celkem velké množství ambulantních zařízení má svého (ty větší i několik) rehabilitačního lékaře, kterého je ještě před začátkem terapie možné navštívit. Tento rehabilitační lékař může předepsanou léčbu upravit podle svého uvážení. Vřele tuto možnost doporučuji, i když většinou bude znamenat drobné zdržení vlastního začátku terapie. Fronta bývá bohužel i zde... Pro úplnost je ještě třeba říci, že v tomto případě stačí pouze "poukaz na vyšetření K", na jehož podkladě Vás "zdejší" rehabilitační lékař vyšetří a sám naplánuje následnou terapii.

Samozřejmě se také můžete se špatným poukazem vrátit ke svému lékaři a požádat ho, aby poukaz změnil podle doporučení, jež Vám byla sdělena v rehabilitačním zařízení. Někdy se tak k všestranné spokojenosti opravdu stane, ale zažil jsem i poněkud odmítavější postoje...

Když peníze nejsou problém...

Tolik k využívání hrazené rehabilitační péče. V dnešní době máte i jinou možnost - platit si vlastní rehabilitaci celou sami, bez účasti pojišťovny. Existují i ambulantní provozy, které se rozhodly smlouvu se zdravotními pojišťovnami neuzavřít a léčí pouze za "hotovost".

Do takovéto ordinace tedy samozřejmě nepotřebujete žádné žádanky. Většinou se stačí pouze telefonicky nebo osobně objednat a léčba může začít. Bez omezení v počtu nebo v náplni terapií. Většina ale obě tyto možnosti kombinuje a umožňuje jak hrazení léčby přes zdravotní pojištění, tak i na přímou platbu.

Cena léčby se v těchto ordinacích odvíjí jak od jejich umístění (v Praze zaplatíte rozhodně daleko více než na malém městě na Moravě), tak i podle věhlasu fyzioterapeuta/fyzioterapeutů, kteří zde pracují. Ceny za hodinu terapie začínají na 400 korunách a mohou se vyšplhat i přes 1000 korun za hodinu. Rozhodně se ale nedá paušálně říci "čím dražší, tím lepší". Jako ostatně u většiny věcí...

Stejně tak není možné hodnotit rozdíl mezi péčí jdoucí na vrub Vašemu pojištění a tou plně hrazenou Vámi. Nevýhody pojišťovnou hrazené péče jsem Vám nastínil už v předchozím textu. Jinak ale úspěch terapie závisí na schopnostech fyzioterapeuta (a samozřejmě na Vaší AKTIVNÍ spolupráci s ním). Kvalitní fyzioterapeuti pracují v obou typech provozů. Oba dva způsoby práce mají pro terapeuty své výhody, ale i nevýhody. Každý klient preferuje něco jiného a podle toho si může vybrat.

Kdo je to ten fyzioterapeut? Jaké je jeho vzdělání a podle čeho se rozhodovat při jeho výběru,
když ne podle ceny? O tom si povíme v příštím článku.

Zdroje:
KOLÁŘ, P., BITNAR, P., DRYHONOVÁ, O., a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 156 sekundami?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie