Reklama:
Nejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.

První návštěva u fyzioterapeuta

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

Léčebná RHB a fyzioterapie v ČR
Podle čeho vybírat fyzioterapeuta?

V minulých článcích jsme se podívali na to, jakým způsobem funguje rehabilitační léčba v České republice, kdo ji vykonává a podle čeho se můžeme řídit při výběru fyzioterapeuta, pokud budeme potřebovat jeho pomoc.

Nyní se přeneseme do situace, kdy máme všechna tato dilemata za sebou a čekáme v čekárně před ordinací. První návštěva u fyzioterapeuta by, v kterémkoliv ambulantním zařízení, měla vypadat prakticky stejně, ať jste před ní navštívili Vašeho praktického lékaře nebo specialistu (ortoped, neurolog) a podstoupili už zde základní klinické vyšetření, popřípadě vyšetření pomocí některé z diagnostických zobrazovacích metod (vše od ultrazvukového vyšetření po nukleární magnetickou rezonanci), nebo jste se rozhodli tuto část vynechat a jdete s problémem přímo do ordinace fyzioterapeuta.

Předchozí návštěva lékaře nemusí být před vlastní návštěvou fyzioterapeuta ve všech případech samozřejmě nezbytně nutná (pokud chcete mít rehabilitační péči hrazenou ze zdravotního pojištění, tato návštěva ale nutná je - viz tento článek). Jestliže dojde fyzioterapeut při vyšetření k závěru, že by bylo vhodné podstoupit i nějaké jiné specializované vyšetření např. u neurologa, internisty nebo ortopeda (většinou právě s využitím diagnostických zobrazovacích metod), určitě Vám tuto možnost doporučí. Osobně preferuji, když pacient doporučená vyšetření podstoupí pro potvrzení/vyvrácení nálezu zjištěného mým klinickým vyšetřením. Jakožto fyzioterapeut nemám k dispozici dříve zmiňované diagnostické přístroje. Při zjištění strukturálního poškození (zlomenina, utržený meniskus atd.) je vhodné totiž nejdříve podstoupit adekvátní zákrok a pak teprve pokračovat v rehabilitaci.

Podle náznaků v předchozím textu již jistě tušíte, co by mělo být náplní Vaší první návštěvy... Ano, hlavní důraz musí být kladen na komplexní zhodnocení stavu Vašeho pohybového aparátu a na odhalení příčiny potíží. Až poté je možné zahájit smysluplnou terapii, která už samozřejmě může být aplikována při této první návštěvě, pokud je čas. Toto vstupní vyšetření se skládá z několika dílčích částí, které se vzájemně doplňují, navazují na sebe a na konci terapeutovi poskytnou ucelený obrázek o stavu Vašeho pohybového aparátu. Každá z vyšetřovacích metod a technik má svá opodstatnění. Pokud Vás bude zajímat proč Vám terapeut tak divně kroutí nohou, nebojte se zeptat. Základem úspěchu terapie je vzájemná spolupráce. Jakmile Vám není něco jasné, hned se ptejte. Je to Vaše tělo a Vy potřebujete, aby fungovalo. Vždy se snažím, aby mí klienti věděli, co dělám, proč to dělám a čeho tím chci docílit. Jen potom je totiž člověk schopný sám se sebou dále pracovat. A bez Vaší aktivní účasti je jakákoliv terapie zdlouhavá, pokud je vůbec možná...

Anamnéza

Pro Vás jako klienta začíná vstupní vyšetření (a tím i vlastně terapie) v ordinaci anamnézou. Proč píšu "pro Vás"? Pro terapeuta totiž začíná tím, jak vejdete do dveří. Vaše chůze, způsob, jakým se posadíte a odložíte si část oblečení popř. tašky nebo batoh, je pro něj zajímavou sbírkou informací, které je záhodno využít. Člověk navíc většinou neví, že už je tak brzy bedlivě sledován, a proto je jeho projev přirozený, nijak se nehlídá, což už se o dalších vyšetřeních s jistotou nedá vždy říci... Tento odstavec tedy, než půjdete na fyzioterapii, zapomeňte. :)

Anamnéza je "vstupní rozhovor", na jehož základě by mělo být vedeno další podrobné vyšetření. Detailně a kvalitně odebraná anamnéza může VELMI výrazně ulehčit všechnu další práci. Proto by neměla být podceňována ani z Vaší strany, ani ze strany terapeuta. Často se setkávám právě s jejím nepochopením ze strany pacienta, který nechápe, proč se ho tak dlouho a tak podrobně vyptáváte na tolik (podle něj) zbytečností... I když si terapii sami platíte, určitě se nezlobte, pokud z úvodní hodiny strávíte 10 minut "pouze povídáním si". Vyplatí se Vám to. I pokud se Vám budou zdát otázky sebepodivnější (Proč se mě ptáte na úrazy nohy, když mě bolí záda? Mě ale bolí hlava, proč mě zdržuje s tím, jak se mi dýchá?), určitě je na ně třeba pravdivě odpovědět a vzpomenout si na co nejvíce podrobností. Když se předem připravíte, nic nezkazíte. Naopak - jen ušetříte čas.

Určitě se můžete těšit na dotazy ohledně Vašich současných potíží. Výhodou je, pokud je dokážete co nejvěrněji popsat. Odpověď "bolí mě záda" opravdu nestačí....

  • Kde přesně ta záda bolí - v oblasti hrudníku, krku, nebo v kříži?
  • Táhne se bolest po zádech ze strany na stranu, nebo odshora dolů?
  • Je to tupá bolest, která se nedá ohraničit? Ostrá, bodavá bolest? Nebo je to snad spíš mravenčení, brnění?
  • Vystřeluje Vám bolest do nějaké končetiny? Po jaké straně? Cítíte ji v celém průběhu, nebo jen ke koleni?
  • Je vyvolána nějakou polohou (sed, stoj...), nebo se ukáže při pohybu (předklon, záklon, dřep...) ?
  • Jaká poloha Vám přinese úlevu?

Každá otázka má svá opodstatnění a terapeut podle nich bude určovat směr dalšího vyšetřování. Informacemi o současných potížích a bolestech anamnéza zdaleka nekončí. Terapeuta bude dále většinou zajímat pár dalších drobností. Už při anamnéze je třeba pátrat také po příčině vzniku Vašich problémů. Pět let stará zlomenina palce u nohy může mít překvapivě velký vliv na nynější bolest kolene při dřepování. I když na ni člověk už prakticky zapomněl. Proto je třeba probrat Vaši minulost, úrazy i jiné zdravotní problémy - lidé většinou netuší, že může například obyčejná operace slepého střeva po nějaké době výrazně ovlivňovat, ba dokonce i vyvolávat výše zmíněné bolesti zad. Kromě předešlých zdravotních obtíží má na Váš pohybový aparát obrovský vliv též způsob jeho využívání (někteří si zde mohou dosadit přetěžování nebo ničení). Ať už se jedná o zátěž kladenou na něj v práci, v domácnosti, nebo při sportu (proto čekejte množství otázek i na tato témata). Velmi často zaujímané polohy a provozované pohyby, i drobné - nemusí to být zrovna nadhoz, ovlivňují totiž výrazným způsobem naše tělo. Tyto pohybové stereotypy by pak měly být podrobněji vyšetřeny a práce s nimi je jedním ze základních kamenů úspěšné terapie.

Zjištění těchto údajů tvoří základní kostru anamnestického vyšetření u fyzioterapeuta. Zkuste si odpovědi na tyto otázky promyslet dříve, než vstoupíte prvně do ordinace. Ušetříte svůj čas a terapeutovi pak další práci.

Kineziologický rozbor

Po důkladném křížovém výslechu dále následuje specifické kineziologické vyšetření pohybového aparátu. Při tomto tzv. kineziologickém rozboru už terapeut vychází z indicií, které získal při anamnéze. Přesto je ale třeba provést důkladné vyšetření celého pohybového aparátu. Jak už jsem psal dříve, lidské tělo je velmi komplexní stroj a bez nadsázky se dá říci, že vše souvisí se vším. Nedávno byla na jedné konferenci probírána zajímavá kazuistika pacienta, který trpěl bolestí v oblasti skloubení dolní čelisti. Tento pacient, vrcholový atlet, se s těmito potížemi léčil přes půl roku a přes velké množství terapií, které podstoupil, bolesti nemizely, resp. se po krátkém zlepšení vždy vracely. Úspěch se dostavil až po velmi pečlivém vyšetření u fyzioterapeuta, který se na něj podíval komplexně a odhalil špatnou funkci nohy při odrazu vedoucí k funkčním poruchám měkkých struktur v chodidle. Tento problém, který se sám o sobě nijak bolestivě neprojevoval, se přes svalové a fasciální struktury zřetězil až do čelisti, kde dokázal vytvářet stále dokola reflexní změny v měkkých tkáních, způsobující bolest v této lokalitě. Půlroční léčba byla tedy samozřejmě neúspěšná, protože i správná léčba nálezu na čelisti vždy jen zkompenzovala lokální symptomy, které ale měly původ ve funkci chodidla a vždy se z něj zřetězily zpět. Po odstranění problému v chodidle odezněly i bolesti čelisti a už se nevrátily.

Tím chci jen opět zdůraznit, že kvalitní diagnostika je základ následné péče. Proto byste se neměli divit, pokud při vstupním vyšetření týkajícím se bolestivosti Vašeho lokte budete požádáni o vysvlečení (minimálně!) do půli těla a následně podrobeni vyšetření trupu, paží a hlavy... Důkladný terapeut Vás vyšetří až po paty. :) Každá investovaná minuta se bohatě vyplatí při následné terapii.

Aspekce

Vlastní kineziologický rozbor začíná aspekcí neboli vyšetřením pohledem (s tím už ale vlastně terapeut začal při Vašem příchodu - opět zapomenout). Jak už jsem zmínil, je vhodné, aby byla vyšetřovaná osoba vysvlečena do spodního prádla. Přes oblečení toho většinou není moc vidět... Zpravidla se začíná vyšetřením ve stoji a dále se pokračuje podle zdravotních potíží a úvahy terapeuta (vsedě, vleže na břiše nebo na zádech atd.).

Kromě hodnocení celkového statického držení těla (a jeho jednotlivých segmentů) ze všech možných stran a úhlů je důležité posoudit i kvalitu jednotlivých pohybových stereotypů lidského těla. Kvalitní pohybové stereotypy jsou podle mne základem zdraví i dobrých sportovních výkonů. Nevidím důvod, proč by měl člověk někdy chtít podporovat opak. Přesto se s tím dnes a denně setkávám. Z dlouhodobého hlediska to vždy povede ke zdravotním problémům a poklesu výkonnosti. VŽDY! Mechanika fungování lidského těla se oklamat nedá, ani když se budeme na hlavu stavět, bohužel. U některých jedinců dojde k potížím dříve, u některých sice později, ale nikdo jim nakonec neuteče... Takovým typickým příkladem pohybového stereotypu je extenze (zanožení) v kyčelním kloubu. Velmi důležitý pohyb, jehož nekvalitní provádění vede k obrovskému množství problémů. A není zrovna moc složité si zde špatný pohybový stereotyp vypěstovat. V posilovnách se dá navíc tento proces obdivuhodným způsobem urychlit. Mně samotnému se to také kdysi podařilo, náprava nebyla zábavná, natož krátká.

Zrovna minulý týden jsem v posilovně narazil na dvě ženy cvičící "zanožování" v kleku. Předpokládám, že s cílem vytvarovat si hýžďové svalstvo. Jejich úsilí bylo ale zcela zbytečné. Prakticky žádný pohyb se totiž neodehrával v kyčelním kloubu, i když jim nohy létaly opravdu vysoko ke stropu. Celé "zanožení" se odehrávalo v přechodu hrudní a bederní páteře a místo hýždí si nadšeně posilovaly extenzory části trupu. Nejenže selže jejich cíl mít pěkné hýžďové svalstvo (ba právě naopak, hýžďové svaly se budou postupně jen horšit), ale ještě si vypěstují spoustu jiných problémů. Po nějaké době dojde k takovým funkčním změnám ve tkáních, které jim neumožní tu obyčejnou extenzi v kyčelním kloubu vůbec provést... To bude muset naše tělo někde vykompenzovat (bez extenze v kyčli bychom toho moc nenachodili), což právě povede z dlouhodobějšího hlediska k hezkému výhřezu ploténky nebo také k totální endoprotéze kyčelního kloubu. Později jsem je překvapivě zaslechl, jak si vypráví o svých bolestech zad...

A toto samozřejmě neplatí jenom o těch velkých, základních pohybových stereotypech. "Pouhé" pronační postavení paty např. při dřepování ovlivní hybnost dolních končetin takovým způsobem, že nebudete schopni dřep kvalitně provést. Vždy se toto postavení bude muset někde ve Vašem pohybovém aparátu zkompenzovat (nebo se ho Vaše tělo alespoň bude pokoušet zkompenzovat, samozřejmě se to nemusí povést a místo hlubokého dřepu může třeba nastat hluboký pád). Buď jak buď, struktura, kde se toto chybné nastavení bude kompenzovat, na to samozřejmě není primárně stavěná, což povede k jejímu přetěžování, následně její špatné funkci a v konečném důsledku k poškození.

Palpace

Při hodnocení statického postavení těla a jeho pohybů se do vlastního vyšetřování kromě aspekce zapojuje i druhý základní pilíř kvalitní diagnostiky, kterým je palpace neboli vyšetření pohmatem. Až díky ní se dá přesněji určit, proč tu nohu nedokážete v kyčli zanožit a místo toho se zlomíte v bedrech. Připravte se tedy na spoustu palpace...

Terapeut hmatem zkoumá kvalitu měkkých tkání (ať už kůže, fascií, nebo svalů), jejich trofiku, tonus a protažitelnost. Palpací se též odhalují případné reflexní změny v těchto tkáních (trigger pointy, tender pointy, hyperalgické kožní zóny atd.), se kterými je pak v následné terapii záhodno pracovat. Kromě měkkých tkání se také v této části diagnostiky pracuje samozřejmě i s klouby, ať už se jedná o pouhé porovnání aktivní a pasivní hybnosti v jednotlivých kloubech, nebo se specifickými postupy vyšetřuje velmi důležitá tzv. kloubní hra (joint play, kloubní vůle). Zkušený terapeut má také v zásobě soubor klinických testů, při kterých tlakem, tahem nebo pružením v různých polohách může odhalit i vážnější strukturální poškození tkání (přetržený vaz, prasklý meniskus, vyhřezlou ploténku nebo poškozený sval). I když jsou tyto testy v některých případech opravdu velmi přesné (při impingment syndromu ramenního kloubu se dá například odhalit, v jakých částech je postižen m. supraspinatus), je vhodné pozitivní nález při testování těchto strukturálních poruch potvrdit ještě vhodně zvolenou diagnostickou zobrazovací metodou. Podezření na poškození získané při klinickém vyšetření se buď potvrdí, nebo vyvrátí. A podle toho také bude vypadat následná péče.

Čas potřebný pro vykonání zde popsaného komplexního vyšetření se nedá obecně určit. Záleží na schopnostech a zkušenosti vyšetřujícího, stejně tak jako na stavu pohybového aparátu a typu potíží vyšetřovaného. Minimální doba pro opravdu kvalitní diagnostiku je z mého pohledu 45 minut až 1 hodina. V praxi bývá většinou tato doba bohužel zkrácena cca na polovinu (limity zdravotních pojišťoven nebo provozní důvody jednotlivých ambulantních zařízení). Po kvalitní diagnostice může začít další část Vaší spolupráce s fyzioterapeutem, a to úspěšná terapie.

Teď už víte, co by Vás mělo potkat při první návštěvě u fyzioterapeuta. Všetečné otázky, pronikavé pohledy i nějaké to ohmatávání. :) Všechny tyto dílčí součásti jsou důležité. Informace z nich získané mají posloužit k vyřešení složité hádanky - PROČ se Vaše tělo porouchalo a JAK ho opravit...Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

06.01.20:20Poman - Ideální to je. To ale neznamená, že to tak nemůže fungovat..+1
06.01.19:25Poman - https://medicina.ronnie.cz/c-20015-lecebna-rehabilitace-a-..
06.01.18:16gidzitka - Největší machr fyzioterapeut vám určí patologické zřetězen..
06.01.13:04WithBB11 - Kdo mi poradí s mými zády ? Už dva roky, tuhnoucí bedra př..
06.01.10:40Mablung - Tohle je ideální případ ideálního fyzioterapeuta a ideální..
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 110 sekundami?Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie