Reklama:

Kaatsu trénink: Trénujte své tělo také zevnitř!

10.762 zhlédnutí
Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

Všichni z nás se v rámci pohybových aktivit soustředí na to, aby co nejvíce zapojili pohybovou soustavu (svaly, klouby) a dosáhli buďto svalového růstu, nebo redukce hmotnosti. Málokdo však ví, že stejně důležité, jako je kontrahování našich svalů, je důležité "kontrahovat" i naši oběhovou soustavu (zastává řadu esenciálních funkcí a s rostoucím věkem klesá její "pružnost").19 Věnování se našemu organismu i zevnitř nedělá téměř nikdo, protože informací hlavně v českém jazyce je pramálo a převažuje také přirozená skepse k čemukoliv novému a ne tak popularizovanému. Úvodní řádky článku obohatím následující analogií, která přesně vystihuje kontrast tréninku zvenčí a zevnitř - zvenčí skvěle vypadající auto ještě není zárukou odpovídajícího výkonu, tedy velké a krásné svaly automaticky neznamenají dlouhodobě udržitelné zdraví a výkonnost i v pokročilém věku. O udržitelnost by podle mého osobního názoru mělo jít především a pouze svalově zaměřený trénink není to, po čem bychom měli "toužit". Je jasné, že i tento typ tréninku má neoddiskutovatelné benefity a pohyb je základním předpokladem zdraví, na druhou stranu dnes již existují možnosti, které mohou ve správné kombinaci přinést mnoho dalších benefitů.

O tréninku "zevnitř" bude i tento článek. Někteří z Vás (hlavně fitness a kulturistika) možná používají "škrtící" gumy (manuálně utažitelné) ve snaze zablokovat tepenní (arteriální průtok krve z trupu do končetin tedy směr od srdce) a žilní (venózní průtok krve z končetin zpět do trupu tedy do srdce) a tím zvýšit stimulaci a produkci důležitých hormonů. Takový přístup je nejčastěji nazýván BFOT (blood flow occlusion training) neboli okluzní trénink. Dochází při něm k okluzi (uzavření) oběhové soustavy v místě zaškrcení (výhradně se jedná o horní a dolní končetiny v místě nejblíže trupu). BFOT trénink, jak si ukážeme v další části článku, není zrovna tím nejlepším a spíše než benefity nám může napáchat škody. My se budeme věnovat Kaatsu BFR tréninku, který je založen na modifikaci průtoku krve, nikoli úplné restrikci, a nehrozí rizika spojená s okluzí, která ještě není systematicky monitorována, protože škrtící gumy nejsou zpravidla digitálně (elektronicky) řízené.

Pro mnohé je pravděpodobně Kaatsu zcela nové slovo, ale jak si řekneme vzápětí, tak především v Japonsku je tento pojem znám po dlouhá desetiletí a v posledních letech se dočkal popularity v USA i Evropě. Cílem článku bude seznámit všechny čtenáře s Kaatsu tréninkem a také představit mnohé benefity, které Kaatsu nabízí. Ihned na začátek prozradím, že jich je opravdu celá řada.

Kaatsu Cycle 2.0 společně s pneumatickými manžetami na horní a dolní končetiny

Historie Kaatsu

Kaatsu doslova objevil Dr. Yoshiaki Sato, když se ve svých 18 letech účastnil buddhistického obřadu. To se psal rok 1966, mj. dva roky po prvních tokijských OH v roce 1964, které si mnozí pamatují pro svůj nezapomenutelný úvodní ceremoniál. Sato byl překvapen, že po dlouhém klečení měl lýtka doslova napumpovaná krví a sotva se mohl postavit. V zoufalství toho, co se s ním dělo, si je začal instinktivně masírovat ve snaze zmírnit nepohodlí. Tento zážitek ho přivedl k analogii s kulturistickým tréninkem, kde prožíval stejný pocit napumpování, ale s použitím závaží. Později dospěl k myšlence, že tento fakt byl způsoben blokováním přítoku krve do lýtek. Tím, že si na nich doslova seděl, tak došlo k jejich napumpování. Když je následně začal masírovat, tak se průtok krve dal opět do pohybu, což způsobilo příjemný pocit uvolnění.

Během následujících 7 let na sobě experimentoval a aplikoval různé druhy škrtících gum, duší, včetně té na kolo, aby metodicky sledoval, jaký typ pásů a čas zaškrcení funguje nejlépe na docílení modifikace průtoku krve v končetinách. Kromě toho také vyvinul protokoly, které bezpečně omezovaly průtok krve a umožňovaly svalový růst. Vlastní výzkumy ho tak vedly k tomu, jaké druhy pásů a jaká délka je ta nejlepší pro modifikování průtoku krve. V roce 1973 Sato dospěl k závěrům, které sloužily jako pravý počátek pro Kaatsu trénink. Sám Sato dodává i důvod takovýchto experimentů: "Zajímalo mě, zda účelové omezení průtoku krve může replikovat fyziologické podmínky tvrdého tréninku s přidanou zátěží. A pokud ano, mohly by být výhody realizovány pouze zvedáním žádných nebo lehkých závaží?"

Rok 1973 byl zlomový i co se týče Satova zdraví. Během lyžování si těžce poranil kotník a lékaři mu tvrdili, že rehabilitace potrvá 6 měsíců. Sato se rozhodl vyzkoušet vlastní Kaatsu metodiku a postupně praktikoval cykly utažení a povolení po dobu 30 sekund několikrát denně společně s jednoduchým izometrickým cvičením. Výsledky tohoto "režimu" nyní známe pod názvem Kaatsu cyklus, a především díky takovému přístupu uspíšil regeneraci na 6 týdnů. Zpráva o uzdravení se šířila zprvu na lokální úrovni a poptávka po jeho technice rychle rostla. Sato zanedlouho otevřel své ústředí Sato Sports Plaza, které stále funguje. Popularizace probíhala až do roku 1994 kdy Sato požádal o první patenty v Japonsku, USA i v Evropě. Následně v roce 1997 byl představen i certifikační program Kaatsu Specialist a v roce 2000 byla Kaatsu metodika přijata lékařským a výzkumným centrem univerzity Tokio. Pro internacionalizaci byl zlomový rok 2014. Tehdy bylo v Kalifornii založeno Kaatsu Global a mezinárodní boom na sebe nenechal dlouho čekat. V současnosti je tak Kaatsu široce používanou technikou za různorodými účely, jak si ukážeme vzápětí.

Co Kaatsu vlastně znamená?

Kaatsu se skládá ze dvou slov (KA - dodatečný, ATSU - tlak) a ve volném českém překladu doslovně znamená dodatečný tlak. Trénink Kaatsu tak zahrnuje omezení průtoku krve do svalů a je vyvrcholením více než 50 let zkoumání a také výzkumem podložených výsledků. Trénink Kaatsu sestává z provádění odporového tréninku s relativně vysokou intenzitou navzdory nižší používané zátěži, přičemž na proximální část dolních nebo horních končetin je umístěna lehká a pružná manžeta, která poskytuje vhodný povrchový tlak. Ten je možné podle potřeby cíleně modifikovat pomocí čipem řízené jednotky (Kaatsu Cycle 2.0). Trénink Kaatsu by neměl být zaměňován s BFOT tréninkem za okluzních (ischemických) podmínek, protože Kaatsu trénink nevyvolává ischémii v kosterním svalu, ale spíše podporuje stav "poolingu krve" (hromadění) v kapilárách končetin a tím dochází ke zvýšené produkci konkrétních hormonů, jak bude popsáno v následující kapitole.22 Stejně jako Kaatsu podporuje pooling krve, má co dočinění s tzv. "pumpou", kterou znají všichni, kdo posilují. Aplikovaný základní a klinický výzkum provedený za posledních 10 let prokázal, že trénink Kaatsu zlepšuje nejen svalovou hmotu a sílu u zdravých dobrovolníků, ale prospívá také pacientům s kardiovaskulárními a ortopedickými stavy. Co se ale doopravdy odehrává v našem těle během Kaatsu tréninku? Celý fyziologický proces si zjednodušeně a srozumitelně popíšeme.

Upevnění Kaatsu manžety na dolní končetinu společně s aktivací řídící jednotky

Mechanismus a fyziologie Kaatsu tréninku

De facto mechanismus fungování Kaatsu není tak úplně jednoduchý, jak si mnozí myslí, a skutečné pochopení toho, jak celý proces na sebe kaskádovitě navazuje, nám pomůže vyvarovat se nejčastějších chyb, kterých se spousta uživatelů dopouští. Víme, že Kaatsu jednotka umí modifikovat průtok krve naším organismem. Ve skutečnosti je cílem částečně (okolo 50 %) omezit tepenní přítok krve z trupu do končetin a úplně zabránit žilnímu odtoku krve z končetin zpět do srdce. Tohoto je dosaženo, pouze pokud jsou pružné manžety dostatečně volné, aby modifikovaly tepenní přítok krve, a zároveň natolik těsné, aby omezily žilní odtok. Toto je "gró" a podstatný rozdíl oproti klasickým škrtícím technikám zkoušených mnohými nadšenci. Ti místo modifikace dosáhnou úplné restrikce (okluze), což není především ze zdravotního hlediska bezpečné. Když je manžeta nafouknuta, dochází k postupnému mechanickému stlačování krevních cév (tepny, žíly, vlásečnice) pod manžetou, což má za následek částečné omezení tepenního průtoku krve do struktur vzdálených od středu těla (končetiny). Tato skutečnost o to více ovlivňuje žilní odtok přímo v místě pod manžetou, který má rovněž zabránit návratu krve zpět do srdce. Komprese krevních cév ve směru ke středu má za následek nedostatečný přísun kyslíku (hypoxie) do svalové tkáně.16,12 Kromě toho snížení žilního průtoku krve má za následek hromadění krve v kapilárách končetin, často se to projevuje viditelným zbarvením kůže, která mění barvu na růžovou až červenofialovou. Tyto skutečnosti považujeme za katalyzátor mnoha biochemických reakcí, které v těle právě tehdy nastupují.

Fyziologie Kaatsu tréninku

Naplněním cév krví se zvyšuje jejich pružnost, která zároveň vede i k lepší cirkulaci krve, a jednoduše řečeno vytvářením větší sítě především kapilár jsme schopni dosáhnout efektivněji fungujícího krevního oběhu. Kontrakcemi svalů kumulujeme množství krve a dostavující se únava (tvorba laktátu) se "chemickou odezvou" vyrovná klasickému silovému tréninku. Akumulace odpadních produktů (laktát, fosfát, protony apod.) zvyšují svalovou únavu a to způsobuje, že sval pracuje mnohem tvrději než za normálních podmínek. Právě toto extra úsilí nutí organismus produkovat řadu hormonů a zajišťuje také růst síly a svalů. Takto zjednodušeně popsaný biologický proces vede mimo jiné k sekreci lidského růstového hormonu (HGH) vylučovaného hypofýzou, oxidu dusnatého (NO) vytvářeného v cévním endotelu (vystýlající vnitřní povrch krevních i lymfatických cév a srdce), IFG-1 (inzulin like growth factor-1) primárně produkovaného v játrech při působení růstového hormonu, jehož je hlavním mediátorem, beta-endorfinů působících jako neurotransmitery a neuromodulátory.6,1

Detailní pohled do nitra krevního oběhu (molekuly kyslíku a erytrocyty plovoucí v krevním oběhem)

Kromě toho je Kaatsu zásadní pro využití v rámci rekonvalescence po zlomeninách, operacích a ostatních stavech, kdy nejsme schopni úplného pohybu. Kaatsu tréninkem zachováme pružnost kapilár, objem svalů a ostatní parametry, které výrazně s imobilizací klesají. Pro úplné pochopení kontextu rekonvalescence si uveďme následující příklady. Řekněme, že jsme si zlomili pravou ruku, kterou nemůžeme pohybovat. Navzdory tomu díky propojenému systému cév můžeme stále praktikovat Kaatsu na ostatních končetinách a zajišťovat patřičnou sekreci hormonů a výrazně tím urychlit hojení poraněné končetiny. Jako další příklad můžeme použít velmi časté zranění kolenního kloubu, kterým je poranění předního křížového vazu (ACL). Kompletní rekonvalescence a návrat do hry po přetržení trvá v průměru 9 - 12 měsíců. S Kaatsu to lze zvládnout ve zhruba třetinové době, tedy za 2 - 4 měsíce, bez svalové atrofie.15 Roli však bude hrát nesčetné množství okolností a doba se tak může v závislosti na proměnných lišit. Významově je Kaatsu prospěšné nejen vrcholovým sportovcům, ale opravdu všem zájemcům z řad běžné populace (sportující/nesportující) vyjma těch, kteří vykazují kontraindikace spojené s Kaatsu tréninkem.

Kaatsu a kontext fascií

Aplikace Kaatsu může být rozhodně přenesena i do kontextu fascií. Při troše znalostí a propojení více tělních systémů můžeme, a hlavně bychom měli takto uvažovat. Při hodnocení důležitosti cvičení v prevenci nemocí není možné posoudit účinky našeho pohybového aparátu a kardiovaskulárního systému, aniž bychom zvážili přínos fascií.25 Fasciální tkáně prostupují a obklopují svaly a spojují svaly (šlachy) a kosti (vazy) s kostmi. Vysoký obsah kolagenu v hustých fasciálních tkáních umožňuje rozložení tahových sil po celém těle. Sekrecí lubrikačního hyaluronanu (např. v synoviální tekutině v kloubech) mohou různé vrstvy fascie klouzat proti sobě a dalším strukturám, což usnadňuje funkční pohyb.5 Fascie také obsahují naši krevní a lymfatickou vaskulaturu a obklopují každý orgán. Zde už si vybavíme to, že Kaatsu dokáže stimulovat celý krevní systém, a tedy i fascie.11 Fascie je nedílnou součástí většiny aspektů fyziologických funkcí a podílí se na mnoha cestách funkčního zlepšování. Bez elastických tkání nám nebude v těle fungovat téměř nic, respektive ano, ale s omezeními.

Vliv Kaatsu na fascie a naše těla se v průběhu používání zintenzivňuje a náš systém na to reaguje přizpůsobováním se například zvyšující se intenzitě a délce cvičení tak, že se cítíme lehčeji a méně namáháni. Naše srdeční a plicní funkce se zlepšují a naše svaly jsou silnější. Ve svalech se zvyšuje počet mitochondrií ("elektrárny" našich buněk), což usnadňuje větší produkci energie. Náš nervový systém rozšiřuje a posiluje nervová spojení a poskytuje efektivní vzorové pohyby.8 Náš vícevrstvý fasciální systém pojivové tkáně se zase přizpůsobuje novým požadavkům.11

V reakci na dostatečné aerobní a odporové cvičení se naše kapilární lůžka (síť kapilár) rozšiřují, což umožňuje rychlejší dodávku okysličené krve, živin a imunitních buněk do klíčových orgánů a periferních tkání, a také odstraňování odpadních látek. Naše cévní síť, která se zmenšuje rozpětím i rozsahem s věkem, se může aplikací Kaatsu naopak zvětšovat.10

Aplikace automasážní techniky na oblast rotátorové manžety za použití Kaatsu a techniky PAILs/RAILs z konceptu cvičení FRC

Kaatsu cyklus

Kaatsu cyklus je přednastavený program, který pracuje na bázi komprese a dekomprese tlaku. Jednoduše řečeno můžeme hovořit o stahování a roztahování Kaatsu Air Bands (neoprenových manžet).

V praxi pak jeden Kaatsu cyklus vypadá následovně: Po zapnutí Kaatsu Cycle 2.0 a nastavení vybraného cyklu (low, medium, high) bude probíhat komprese manžet po dobu 30 vteřin, následovaná 5vteřinovou dekompresí. Tento postup se zopakuje 8x, a poté se jednotka automaticky zastaví. U Kaatsu tréninkového módu zůstávají manžety nafouknuté po celou dobu cvičení.

Takto tedy vypadá jeden Kaatsu cyklus. Ideálně je k optimálním účinkům volit 3-5 cyklů za sebou v kontextu našeho aktuálního cíle.

Kaatsu cyklus se skvěle hodí jako příprava organismu na trénink (warm-up), kdy několik cyklů volíme před tréninkem, nebo naopak ihned po náročném tréninku. Tehdy naopak pomůžeme organismu s odplavením nahromaděných odpadních látek vznikajících po cvičení. Své místo má i v rehabilitaci po zraněních a úrazech. Mnohými odborníky i dlouholetými vědeckými studiemi je Kaatsu cyklus doporučováno použít již v období 3 dnů po operačním zákroku. Samozřejmě záleží na aktuálním stavu a doporučeních.

Představení Kaatsu cyklu

Kaatsu tréninkový protokol

Kaatsu protokol vypadá jinak než ty klasické, podle kterých běžně cvičíme. Pravděpodobně ten nejzásadnější rozdíl tkví v minimální, nebo dokonce žádné přidané zátěži, a zpravidla s Kaatsu cvičíme pouze s vlastní vahou těla. Také čas tréninku může být nižší než v rámci běžných fitness plánů, avšak záleží na okolnostech a na tom, jak ke Kaatsu tréninku budete chtít přistupovat. Posledním hlavním rozdílem je také provádění cviků. Běžně volíme cviky, jako jsou dřepy, kliky, výpady, tlaky apod., ale rozsah pohybu hlavně v začátcích nebude tak velký, jaký by byl v rámci klasického posilovacího tréninku. Bude tomu z důvodu modifikovaného průtoku krve naším organismem, a také nasazením pneumatických manžet, které se postarají o vyšší odpor v případě vykonávání plného rozsahu pohybu. V průběhu času se organismus adaptuje a tolerance vůči mechanickému stresu a napětí bude vyšší. Výše popsané skutečnosti vybízejí k tomu, aby Kaatsu aplikovali lidé s pohybovým omezením nebo ve věku, který již neumožňuje adekvátní pohybovou aktivitu. Jinými slovy je na nás, jak Kaatsu využijeme, protože možností je nespočet a to své si vybere opravdu každý.

"Kaatsu klik" v plném rozsahu pohybu

Závěrem ještě krátce rozvedu problematiku seniorů a populace s pohybovým omezením. Udržování fyzických schopností člověka ve vyšším věku je nezbytnou součástí "zdravého stárnutí" a ztráta funkčních schopností je pak spojena s nástupem invalidity, a také zvýšenou mírou kardiovaskulární morbidity a mortality.2 Snížení funkční rezervy ohrožuje schopnost jedince reagovat na fyziologické stresové faktory, jako je například operace. Uvádí se, že zhruba 30 - 50 % dospělých nad věkovou hranicí 65 let trpí osteoartritidou (poškození chrupavky a měkkých tkání kloubů). V důsledku toho mnozí přestávají vykonávat doposud oblíbené pohybové aktivity a celková degenerace organismu nabere na obrátkách. S Kaatsu tomu tak být nemusí a díky nízkému zatížení kloubů bude možné i s diagnostikovanou osteoartritidou do jisté míry vykonávat dostačující pohyb pro udržení zdatnosti, ale také pro boj s degenerativními onemocněními pohybového aparátu.21

Příklad posilovacího Kaatsu tréninku
parametr instrukce
frekvence 2 - 3x týdně
intenzita <50 % VO2 max
čas restrikce 5 - 10 min na cvik
počet opakování zpravidla do selhání
typ malé nebo velké svalové partie (uni- nebo bilaterálně)
počet cviků v závislosti na zkušenostech - zpravidla 2 až 3 cviky
název cviku svírání ruky v pěst
simulace bicepsového zdvihu
tricepsová extenze

Příklad využití Kaatsu metody při rehabilitaci po zranění
parametr instrukce
frekvence 2x denně
čas restrikce 15 - 30 min na končetinu
typ horní nebo dolní končetiny
počet cviků v závislosti na aktuálním stavu (v začátcích bez kontrakcí a pohybu, pouze pasivní využití)
počet cyklů 3 - 6
název cviku izometrické kontrakce svalů
pohyb horních nebo dolních končetin

Jednoduchý pohyb horní končetinou v kontextu rehabilitace s Kaatsu

Vědecky potvrzené benefity vyplývající z Kaatsu tréninku

Věda a výzkum je tím, čím bychom se v kontextu Kaatsu tréninku měli řídit a co nám může sloužit jako vstupní údaj pro naše vlastní použití a úsudek. Je zřejmé, že každý z nás bude účinky Kaatsu tréninku pociťovat odlišně, ostatně jako tomu je u všech ostatních metod a technik. Níže uvádím několik potvrzených benefitů pro náš organismus spojených s Kaatsu:

  • Nárůst síly společně se svalovou hypertrofií kosterního svalstva.14,23,13
  • Zlepšení reakčního potenciálu včetně dynamické, izotonické, izometrické a izokinetické síly.24,3
  • Urychlení vývoje kapacity u výbušné síly.18
  • Modifikace hemodynamických podmínek v organismu (proudění krve cévami).20,17
  • Stimulace a zlepšení endoteliální funkce.4,7
  • Zastavení svalové atrofie a úbytků svalové síly v době imobilizace.9

"Kaatsu flexe v kyčli" s nataženou dolní končetinou pro posílení stehenních svalů

"Kaatsu extenze v kyčli" s pokrčenou dolní končetinou pro posílení hamstringů a hýžďových svalů

Závěr

Kaatsu je jednoznačně výraz, který budeme slýchat hlavně v budoucnu, a troufnu si tvrdit, že spíše v zahraničí než na domácí scéně. Těžit z používaní Kaatsu mohou opravdu téměř všichni a nezáleží, zda máte cíl uběhnout maraton nebo se po zranění vrátit zpět tam, kde jste se před ním nacházeli. Pokud překonáte počáteční nejistotu ve smyslu učení se, jak Kaatsu funguje, budete mít v rukou nástroj, který Vás posune po mnohých stránkách vpřed. Námitky typu, že cena je příliš vysoká nebo že se jedná o placebo, nejsou namístě, protože existuje řada studií a osobních zkušeností, které potvrzují Kaatsu účinnost. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit opravdu dobré účinky v kontextu regenerace a rehabilitace zranění či posttraumatických stavů. Co se týče posilování, tak Kaatsu opravdu zajistí dlouhotrvající možnost tréninku a zlepšování se i v pokročilém věku bez nutnosti zatěžovat pohybový aparát někdy až extrémními vahami, které ve výsledku stejně povedou ke zranění nebo dopomohou k některému z degenerativních onemocnění měkkých tkání či kloubů. Pokud chcete rozumně investovat do vlastního zdraví, Kaatsu je rozhodně jednou z dobrých variant, protože trénovat tělo i zevnitř kompletně změní pohled na tréninkovou a životní filozofii.


Použité zdroje:
1. Basereh, A., Ebrahim, K., Hovanloo, F., Dehghan, P., & Khoramipour, K. (2017). Effect of blood flow restriction deal during isometric exercise on growth hormone and testosterone active males. Sport Physiology, 9(33), 51-68
2. Buford, T. W., Fillingim, R. B., Manini, T. M., Sibille, K. T., Vincent, K. R., & Wu, S. S. (2015). Kaatsu training to enhance physical function of older adults with knee osteoarthritis: Design of a randomized controlled trial. Contemporary clinical trials, 43, 217-222
3. Burgomaster, K. A., Moore, D. R., Schofield, L. M., Phillips, S. M., Sale, D. G., and Gibala, M. J. (2003). Resistance training with vascular occlusion: metabolic adaptations in human muscle. Med. Sci. Sports Exerc. 35, 1203-1208
4. Clark, B. C., Manini, T. M., Homan, R. L., Williams, P. S., Guiler, M. K., Knutson, M. J., et al. (2011). Relative safety of 4 weeks of blood flow-restricted resistance exercise in young, healthy adults. Scand. J. Med. Sci. Sports 21, 653-662
5. Cowman, M.K., Schmidt, T.A., Raghavan, P., et al. (2015). Viscoelastic properties of hyaluronan in physiological conditions. F1000 Research. 4: 622
6. Heydari, F., Attarzadeh Hosseini, S. R., & Abbasian, S. (2017). The Effect of Kaatsu Acute Resistance Training on Growth Hormone, Insulin-Like Growth Factor-1 and Lactate in Healthy Young Men. Journal of Sport Biosciences, 8(4), 447-463
7. Hunt, J. E., Galea, D., Tut, G., Bunce, D., and Ferguson, R. A. (2013). Time course of regional vascular adaptations to low load resistance training with blood flow restriction. J. Appl. Physiol. 115, 403-411
8. Kenney, W.L., Wilmore, J.H., Costill, D.L. (2012). Physiology of Sport and Exercise Champaign, IL: Human Kinetics
9. Kubota, A., Sakuraba, K., Koh, S., Ogura, Y., and Tamura, Y. (2011). Blood flow restriction by low compressive force prevents disuse muscular weakness. J. Sci. Med. Sport 14, 95-99
10. Kwak, S., Lee, J., Zhang, D., et al. (2018) Angiogenesis: focusing on the effects of exercise in aging and cancer. J Exerc Nutrition Biochem. 22: 21-26
11. Langevin, H.M., Keely, P., Mao, J., Hodge, L.M., Schleip, R., Deng, G., Hinz, B., Swartz, M.A., deValois, B.A., Zick, S. & Findley, T. (2016). Connecting (t)issues: how research in fascia biology can impact integrative oncology. Cancer Res. 76: 6159-6162
12. Larkin, K. A., MacNeil, R. G., Dirain, M., Sandesara, B., Manini, T. M., & Buford, T. W. (2012). Blood flow restriction enhances post-resistance exercise angiogenic gene expression. Medicine and science in sports and exercise, 44(11), 2077
13. Lixandrão, M. E., Ugrinowitsch, C., Berton, R., Vechin, F. C., Conceição, M. S., Damas, F., et al. (2018). Magnitude of muscle strength and mass adaptations between high-load resistance training versus low-load resistance training associated with blood flow restriction: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 48, 361-378
14. Loenneke, J. P., Fahs, C. A., Rossow, L. M., Sherk, V. D., Thiebaud, R. S., Abe, T., et al. (2012b). Eects of cut width on arterial occlusion: implications for blood flow restricted exercise. Eur. J. Appl. Physiol. 112, 2903-2912
15. Lu, Y., Patel, B. H., Kym, C., Nwachukwu, B. U., Beletksy, A., Forsythe, B., & Chahla, J. (2020). Perioperative blood flow restriction rehabilitation in patients undergoing acl reconstruction: A systematic review. Orthopaedic journal of sports medicine, 8(3), 2325967120906822
16. Manini, T. M., & Clark, B. C. (2009). Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health. Exercise and sport sciences reviews, 37(2), 78-85
17. Neto, G. R., Sousa, M. S., Costa e Silva, G. V., Gil, A. L., Salles, B. F., and Novaes, J. S. (2016). Acute resistance exercise with blood flow restriction eects on heart rate, double product, oxygen saturation and perceived exertion. Clin. Physiol. Funct. Imaging 36, 53-59
18. Nielsen, J. L., Frandsen, U., Prokhorova, T., Bech, R. D., Nygaard, T., Suetta, C., et al. (2017b). Delayed effect of blood flow-restricted resistance training on rapid force capacity. Med. Sci. Sports Exerc. 49, 1157-1167
19. Noordergraaf, A. (2012). Circulatory system dynamics (Vol. 1). Elsevier
20. Rossow, L. M., Fahs, C. A., Sherk, V. D., Seo, D. I., Bemben, D. A., and Bemben, M. G. (2011). The effect of acute blood-flow-restricted resistance exercise on postexercise blood pressure. Clin. Physiol. Funct. Imaging 31, 429-434
21. Segal, N. A., Williams, G. N., Davis, M. C., Wallace, R. B., & Mikesky, A. E. (2015). Efficacy of blood flow-restricted, low-load resistance training in women with risk factors for symptomatic knee osteoarthritis. Pm&r, 7(4), 376-384
22. Sundberg, C. J. (1994). Exercise and training during graded leg ischaemia in healthy man with special reference to effects on skeletal muscle. Acta physiologica Scandinavica. Supplementum, 615, 1-50
23. Slysz, J., Stultz, J., and Burr, J. F. (2016). The efficacy of blood flow restricted exercise: a systematic review & meta-analysis. J. Sci. Med. Sport 19, 669-675
24. Takarada, Y., Takazawa, H., Sato, Y., Takebayashi, S., Tanaka, Y., and Ishii, N. (2000c). Eects of resistance exercise combined with moderate vascular occlusion on muscular function in humans. J. Appl. Physiol. 88, 2097-2106
25. Zügel, M., Maganaris, C. N., Wilke, J., Jurkat-Rott, K., Klingler, W., Wearing, S. C., & Hodges, P. W. (2018). Fascial tissue research in sports medicine: from molecules to tissue adaptation, injury and diagnostics: consensus statement. British journal of sports medicine, 52(23), 1497-1497


Fotografie č. 3 a 4:
Adobe Stock: © PIC4U, © Spectral DesignSouvisející články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 165 sekundami?
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínBen Weider Natural Pro Qualifier 2023...
KKarmasin (13:36) • Profesionální liga a dopingové kontroly, nějak mi to nejde dohromady.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Valasekjakub123 (12:20) • 13 elite pro karet. Ty nemají žádnou váhu jen další amatérská liga. Škoda bývalý to pěk...
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Bažant (11:08) • Se leda přešaltovat k Maniona federaci.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
Ondra Hájek (10:26) • Jo ale díky Petrovi Březnovi, že tuhle soutěž dál pořádá. Ale je mi ho i ostatních pořa...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie