Reklama:

Doping - skutečně bez rizika? (I.)

Ronnie.cz > Medicína > Doping

Pokud se již cvičení věnujete delší dobu, dříve nebo později se setkáte s tématem dopingu. Mnoho lidí, Vám bude tvrdit, že doping je bezpečný, pokud se budete řídit doporučenými pravidly a více méně neexistují větší rizika. Ve většině případů tito lidé již doping vyzkoušeli, nebo ho bezpečně užívají. Na druhou stranu, v odborné literatuře se setkáte s informacemi, že doping může mít vážné dopady na zdraví člověka. Ti z Vás, kteří nemáte jasno, na kterou stranu se přiklonit, jste vítáni při čtení následujících řádků.

Sám jsem se s dopingem setkal na vlastní kůži, když jsem závodil v kulturistice. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že pokud chce jedinec vypracovat tělo na kulturistickou soutěžní úroveň, minimálně bez anabolických steroidů se neobejde. Toto tvrzení je velice odvážné, ale pravdivé. V dnešní době můžete tělo kulturisty bez zásahu dopingu vidět v soutěžích dorostu či juniorů. Dokonale vypracované muskulatury, které zahlédnete v časopisech nebo na fotografiích, jsou bohužel z velké části dílem dopingu, a pokud se v kulturistice najde osobnost, která boří všechny limity, jedná se o naprosto nadprůměrný genetický unikát, který potvrzuje pravidla. Mým cílem není znevažovat velkou dřinu a úsilí, které kulturisté tomuto sportu věnují, stejně jako výsledky, kterých dosáhli soustavným tréninkem v kombinaci s jejich vlastní genetikou.

Anabolické steroidy

Anabolické steroidy jsou léky, o kterých se již dnes dá říct, že většina z nich byla použita v terapeutické oblasti jako náhrada mužského pohlavního hormonu testosteronu, který lékařům nabízí podstatné anabolické účinky. Kompletně všechny léky na bázi anabolických steroidů jsou syntetické estery nebo deriváty mužského pohlavního hormonu testosteronu.

Testosteron

Testosteron je zodpovědný za anabolické procesy v lidském organismu a rozvoj mužských pohlavních orgánů, podporuje sekreční činnost prostaty, mazových a potních žláz. Zvětšuje tloušťku kůže, pigmentaci šourku a erytropoézu (tvorbu červených krvinek). Stimuluje růst hrtanu (mutování), ochlupení stydké krajiny, podpaží, hrudníku a vousů, rovněž podporuje libido a agresivní chování. Testosteron je hormonem, který v konečném důsledku odlišuje muže od žen. V našem případě se jedná o primární anabolický hormon, který řídí náš vývoj a naše chování.

Testosteron je jedním z nejdůležitějších hormonů, který ovlivňuje dusíkovou bilanci v organismu, čímž významně ovládá tvorbu bílkovin, a také stimuluje procesy obnovy glykogenu. Pro zmíněné anabolické účinky je testosteron zajímavý nejen pro lékaře, ale i pro sportovce, kteří chtějí dosáhnout lepších sportovních výsledků. Vzhledem k tomu, že testosteron významně ovlivňuje tvorbu bílkovin, mineralizaci kostí, obnovu energetických zásob a činnost centrální nervové soustavy, se v lékařské praxi využívá pro řešení mnoha komplikací a chorob. Jaká je historie anabolických steroidů, jejich využití a vývoj, si povíme v následujícím odstavci.

První masivní využití anabolických steroidů proběhlo v období druhé světové války, v níž nacisté vytvořili lék, který umožnil vojákům přežít v náročných podmínkách, včetně překonání důsledků spojených s nedostatkem jídla. Primárním cílem bylo rozvinout schopnosti vojáka - výkonnost a agrese - bez ohledu na možná zdravotní rizika. Tento německý precedens dál vedl k vývoji anabolických steroidů, které byly využívány po válce v lékařské praxi, pro záchranu obětí nacistického režimu, nebo ve sportu v 50. letech, zejména v tehdejším Sovětském svazu.

Jednou z hlavních lékařských indikací pro užití anabolických steroidů byla podvýživa, omezení pooperačních traumat, zrychlení hojení popálenin a ran. Nové druhy anabolických steroidů se v lékařské praxi využívaly i pro léčbu kožních onemocnění (angiodermie), při léčbě postmenopauzálních žen či postandropauzálních mužů, dále při léčbě poruch kostního metabolismu (osteoporóza, osteopenie) a při léčbě HIV pozitivních pacientů. Využití anabolických steroidů dále najdeme u snížené činnosti hypofýzy (podvěsek mozkový), která se může projevovat zpomalením růstu a rozvoje sekundárních pohlavních znaků. V neposlední řadě se anabolika dále aplikují v případě snížení sekrece endogenního testosteronu, který může být vyvolán například amputací varlete.

Od upotřebení anabolik k terapeutickým účelům přejděme k využití v silových sportech, které jsou jedním z odvětví, kde jsou zakázané látky zneužívány nejvíce. Proč je právě testosteron jedním z hormonů, který je doslova modlou pro silové sportovce?

Testosteron významně zvyšuje dusíkovou bilanci, což vytváří podmínky pro tvorbu bílkovin (proteosyntéza), rychlý růst svalů a nárůst síly. Testosteron také významně zpomaluje katabolický (rozkladný) proces bílkovin, čímž zpomaluje rozklad svalové hmoty. Kulturista, který dodržuje náročný dietní režim, díky steroidům mnohem rychleji nabere svalovou hmotu a může dosáhnout úrovně svalové hmoty, která by za normálních podmínek nebyla reálná. Během náročné nízkoenergetické diety je schopen udržet většinu svalů a za určitých stravovacích podmínek se ještě dál výkonnostně zlepšovat.

Testosteron stimuluje ukládání glykogenu, který slouží jako energetická zásoba. Díky zvýšenému ukládání glykogenu do jater je k dispozici větší energetický status, který dokáže v konečném důsledku lépe využít.

Pozitivně také ovlivňuje retenci vápníku, čímž působí na vyživování kostí, dále na regeneraci svalů, chrupavek a pojivových tkání, čímž zefektivní hojení mikrotraumat (jak svalových, tak i vazivových) spojených s náročným tréninkem. Například zraněná chrupavka se díky testosteronu hojí mnohem rychleji a také se minimalizuje možnost jejího opotřebení.

Ovlivňuje činnost centrální nervové soustavy přes využití receptorů kyseliny gama-aminomáselné (GABA) a periferních benzodiazepinových receptorů. Testosteron umožňuje sportovci rychlejší regeneraci po náročném tréninku a ten tak může trénovat častěji a s větší intenzitou. Je přeci skvělý pocit cvičit s vysokými vahami i v průběhu tvrdé diety.

Testosteron zvyšuje nárůstem erytropoézy i využití kyslíku. Podle výzkumů mají sportovci, kteří zneužívají anabolické steroidy, zvýšenou utilizaci kyslíku i bez krevního dopingu až o 10 %. Sám jsem byl schopen během přípravy na závody uběhnout 10 km v aerobním pásmu bez předchozí dlouhodobé přípravy.

Jaká je tedy daň za nepřirozeně zvýšenou hladinu testosteronu v lidském těle? Je bohužel příliš mnoho negativ s vysokým rizikem poškození zdraví, která bychom měli znát, než se rozhodneme pro zneužití dopingu.

Zdravotní rizika

Možné poškození jater

Problém týkající se většiny orálních anabolických steroidů (s výjimkou undestoru a methenolonu). V tomto případě je vhodné zmínit se o orálních derivátech testosteronu, které mají na sedmnáctém uhlíku alkylovanou -CH3 (methylovou) skupinu, je jich drtivá většina. Alkyl, který je připojen k sedmnáctému uhlíku, zabraňuje předčasnému rozkladu steroidů v játrech. Představuje však značnou zátěž pro játra, které steroid metabolizují. Do jaké míry budou játra zatížena, určuje délka steroidového cyklu, specifické použití daného orálního steroidu a také užité dávkování. Z vlastní praxe vím, že někteří jedinci užívají přes 300 mg oxymetholonu na den, což už s sebou nese značná rizika. V případě nekontrolovaného příjmu orálních anabolik hrozí hepatitida, v případě genetické predispozice karcinom jater. Všechny anabolické steroidy (připomínám, že i ty „bezpečnější“ injekční) významně přispívají k tvorbě cyst v jaterním parenchymu, na jejichž prasknutí doplatil například rakouský kulturista Andreas Münzer.

Poruchy funkce ledvin

Některé anabolické steroidy (trenbolon a nandrolon) jsou více metabolicky aktivní v ledvinách - velkou část jejich metabolismu mají na starosti enzymy, které produkují ledviny. Narozdíl od jater bohužel nemají ledviny schopnost regenerace a velmi snadno se poškodí. Vše je ovlivněno dávkou, délkou konzumace a typem jedince.

Srdečně cévní systém

Většina „úspěšných“ konzumentů anabolických steroidů rizika ischemických chorob srdečních opomíjí, neboť nejsou na první pohled zřetelná a neprojeví se hned po prvním cyklu. Ohrožení se zvyšuje s dlouhodobou konzumací, opět zde hraje velkou roli genetická predispozice ke kardiovaskulárním onemocněním.

Testosteron je dobrý pomocník, ale zlý pán. Narozdíl od estrogenu negativně ovlivňuje lipidové spektrum v krevním řečišti. Významně zvyšuje vzestup triacylglycerolů a LDL cholesterolu („zlý“ cholesterol) v krvi, naopak snižuje přítomnost HDL cholesterolu („ochranný“ cholesterol) v krvi. To v konečném důsledku může vyvolat aterosklerózu, která z dlouhodobého hlediska vede k infarktu myokardu nebo mozkové mrtvici. Znovu zdůrazňuji, že toto se netýká všech konzumentů anabolik, či kuřáků, alkoholiků a obézních jedinců, týká se to zejména predisponovaných lidí.

Dnešní pokročilá medicína dospěla k závěru, že anabolické steroidy mohou nepříznivě ovlivňovat stěny srdečních komor. Při dlouhodobém užívání může dojít ke změně srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmii, v důsledku zesílení srdečních komor.

Časté a dlouhé steroidové cykly vedou k hypertrofii srdečního svalstva, ke zmenšení objemu levé srdeční komory a tím i k oslabení pumpovací kapacity krve. Tyto stavy mohou vést k vážnému srdečnímu kolapsu a možným doživotním následkům, případně ke smrti.

Převážná část anabolik, až na výjimky, zadržuje v těle vodu, čímž nepříznivě ovlivňuje krevní tlak. Tento vedlejší účinek platí hlavně pro období braní anabolik, po vysazení se většinou vše vrací do normálního stavu, nicméně i krátkodobý nárůst osmotického krevního tlaku (hypertenze) může způsobit dost nepříjemné stavy. Ti, kteří mají zvýšený krevní tlak, či zvýšenou tepovou frekvenci, musí být v tomto případě zvlášť obezřetní. Užíváním anabolických steroidů se vystavují vysokému riziku infarktu myokardu a mozkové mrtvice.

Anabolické steroidy také způsobují větší shlukování krevních destiček, čímž zvyšují riziko infarktu myokardu zejména u mladých jedinců.

Poruchy metabolismu

Anabolické steroidy mohou z dlouhodobého hlediska snížit citlivost inzulínových receptorů, jedná se o tzv. inzulínovou rezistenci. Co je to inzulínová rezistence a jak se projevuje? O inzulínovém dopingu se dozvíte v dalším dílu.

Poruchy vlastní sekrece testosteronu

Dlouhodobě zvýšená hladina testosteronu může narušit schopnost těla udržet homeostázu. Při zneužívání anabolik v přehnaných dávkách se vlastní produkce testosteronu nevrátí nikdy do normálu a dotyčný bude odkázán na dodávání testosteronu či léky k obnově vlastní produkce. Zdárný příklad tohoto problému je kulturista Flex Wheeler.

Zvětšení prostaty a atrofie varlat

Aneb proč mít problémy s prostatou v důchodu, když je můžeme mít jako mladí? Ovšem problémy se zvětšením prostaty vše končit nemusí. Dnes je prokázané, že užívání anabolických steroidů zvyšuje rizika karcinomu prostaty a varlat, stejně jako v ostatních případech i zde dochází k tomuto negativnímu projevu v případě geneticky predisponovaných lidí.

Během konzumace anabolických steroidů dochází ke snížení funkce varlat, které v tu dobu zastaví výrobu testosteronu, čímž dochází k narušení spermatogeneze vedoucí ke snížení počtu spermií. V případě sterility způsobené anabolickými steroidy se nemohu vyjádřit, není k dispozici relevantní literatura. V praxi najdeme mezi kulturisty muže, kteří mají i více potomků.

Deprese a agresivita

Testosteron má vliv na lidské chování a rozhodování. Jedinci mají pod vlivem zvýšené hladiny testosteronu posunutou hranici vnímání reality, což může v některých případech vést až k mylnému životnímu rozhodnutí. Tento problém většina uživatelů anabolik pro mě z naprosto nepochopitelných důvodů bagatelizuje. Zvýšená hladina testosteronu člověku poskytuje větší sebedůvěru, ale také může u citlivých jedinců způsobit agresivitu. Agresivní chování se při zvýšené hladině testosteronu může stupňovat. Anabolické steroidy vedou také k rozvoji depresivního syndromu u citlivých jedinců. Při již indikované depresi dochází ke zhoršení nemoci.

Poruchy funkce imunitního systému

Anabolické steroidy snižují některé proteiny imunitního systému (imunoglobuliny A a G), čímž mohou způsobit pokles funkce imunitního systému. Imunoglobuliny jsou tzv. ochránci našeho organismu, kteří mají úlohu identifikovat a zneškodnit bakterie a viry v těle.

Gynekomastie a akné

Většinu z těch, kteří se již k užívání anabolických steroidů rozhodli, zřejmě problémy, které člověka bezprostředně na životě neohrožují, neodradí. Rozhodnutí jedinci mohou argumentovat faktem, že k problémům této kapitoly je predisponováno 30 - 40 % populace mužů, a pokud do této skupiny patří, potom se možným problémům stejně nevyhnou. V nejhorším případě je možno využít služeb plastického chirurga, který zvětšené prsní žlázy vyoperuje. Gynekomastie je velice nepříjemnou záležitostí, způsobenou aromatizací (přeměnou steroidů na estrogeny), ale bezprostřední riziko ohrožení života opravdu nehrozí. Zánětlivé akné je spíše takovou estetickou vadou. Jedinec se sice na koupališti nemůže svléknout, ale vzdouvající se svalová muskulatura pod tričkem povzbudí jeho snahu vytrvat. Pokud zmiňujeme akné, měli bychom i v tomto případě být obezřetní, protože v některých případech může rozvoj onemocnění dojít do stadia, kde hrozí velké riziko septického stavu. V nejhorších případech je nutná hospitalizace, tehdy už k ohrožení života dochází.

Padání vlasů (androgenní alopecie)

Ani tato kosmetická vada odhodlané kulturisty neodradí. Kulturisticky zaměřeným "drsňákům" tento vedlejší efekt zřejmě ani vadit nebude, hlavu si oholí a budou ještě krásnější. Plážoví modelové ale propláčou hodiny do polštáře. V tomto případě nebude nutné hledat plastického chirurga, protože blízké kadeřnictví problém hravě vyřeší. Zde je hodně používaná argumentace genetických predispozic, zneužívání anabolických steroidů celý proces jen urychlí. Padání vlasů způsobuje hlavně dihydrotestosteron (DHT), který má oproti testosteronu 3x větší působnost na androgenní receptory v kůži a produkuje mnohem více kožního mazu. Postupně se narušuje zásobení vlasů živinami, čímž dochází k atrofii vlasových váčků.

Anabolické steroidy a ženy

Přestože testosteron je součástí hormonální sekrece i u žen, ženám do ruky nepatří, neboť jejich primárním hormonem je estrogen. Estrogen je hormon, který odlišuje ženu od muže, stejně jako testosteron odlišuje muže od ženy. Zmíněné vývojové aspekty nastavila příroda, kterou bohužel v dnešním moderním světě odmítáme respektovat. Jak už bylo na začátku uvedeno, testosteron indikuje vývoj mužských sekundárních pohlavních znaků, a pokud se žena rozhodne užívat anabolické steroidy, je vystavena faktu, že se virilizaci nevyhne. Virilizace u žen se projevuje hrubnutím hlasu, zmnožením ochlupení (hirsutismem), poruchami menstruace, vypadáváním vlasů, hypetrofií klitorisu - tyto změny mohou být nevratné. Ženy mají oproti mužům jednu fyziologickou výhodu, kterou je jejich převaha estrogenů v sekreci. Estrogen narozdíl od testosteronu velice pozitivně ovlivňuje poměr cholesterolu v krevním řečišti. Snižuje hladinu LDL cholesterolu a zvyšuje hladinu HDL cholesterolu, čímž se minimalizují rizika ischemických chorob srdečních, proto jsou ženy oproti nám, mužům, ve výhodě a také se dožívají vyššího věku. Ač jsem schopný akceptovat, že kulturistky neberou anabolika, aby byly zdravé, přesto je nutné zmínit, že anabolika ženy o tuto výhodu připravují.

Anabolické steroidy v adolescentním věku

Jedinci ve věku do 21 let mají ještě nedokončený vývoj endogenní sekrece testosteronu. Anabolika mohou nevratně narušit schopnost organismus udržet homeostázu, mladý člověk je oproti dospělému tomuto riziku vystaven mnohem více. Růst je u těchto jedinců stále nedokončen, testosteron přitom způsobuje uzavření štěrbin epifýz, čímž se zastavuje růst. Jediný anabolický steroid, který je v tomto ohledu šetrný, je oxandrolon, který se v lékařské praxi zařazuje i dětem.

Ač jsem měl vždy jasně stanovené hranice, co všechno chci pro kulturistiku obětovat a kam až chci
zajít, i já osobně jsem vidině svého snu podlehl, avšak na vlastní kůži jsem okusil výše zmiňovaná negativa, která mi otevřela oči a měla výrazný vliv na konečné rozhodnutí s dopingem přestat. V další části seriálu o dopingu si povíme něco o ostatních medikamentech, které se v dnešní kulturistice zneužívají a opět nahlédneme do jejich skrytých vedlejších účinků.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

28.01.17:44Halager - ***+1
28.01.14:09HOVADKO - ***-1
28.01.12:30Halager - Tendle článek je opravdová sr...a-3
07.12.13:27Gyeses - No právě to s přítelkyní moc s lekařem řešit nechceme. Ale..
07.12.13:20Petey - aj tak plati ta prva vec - sup za lekarom *1*
07.12.12:58Gyeses - Přítelkyně otěhotněla přes antikoncepci. Takže to nebylo p..
07.12.12:27Petey - je dobre,ze to riesis tu a nie u lekara *1* a ze si bol ta..
07.12.12:04Gyeses - Dobrý den, je nějaké riziko pro mimco, když přítelkyně ot..
08.03.23:48tofmik - Chtěl jsem jít před půl hodinou spát :-) ale tak aspon jse..+1
23.02.11:26smallram - No právě The Independent jsem kontroloval než jsem Ti, Hol..
23.02.07:34Diesel Vin - http://www.independent.co.uk/sport/general/natural-nandrol..
23.02.00:18herza - Moc o endogenní produkci nandrolonu nevím, nicméně vzniká ..
22.02.23:42Holy - No já sem si to tak nějak myslel s tím nandrolonem a jeho ..
22.02.00:58eagle - sorry za tu změnu nicku v předchozím vstupu, já si asi zaf..
22.02.00:56eagle - Hele ty jsi napsal, že tvůj kámoš bere `.... (rovnacka..+1
21.02.13:59Aucklander - článek si myslí napsany korenktně a i když je fakt, že ne ..+2
20.02.17:03smallram - OK, takže správný termín pro tyhle děje v organismu není m..+2
20.02.16:54herza - Já vím, že nemá 19 uhlíku, proto se také nazývá 19-nortest..+1
20.02.16:43smallram - No Herzo, vítej zpět! Jen zkoriguji tvé chemické myšlení (..+1
20.02.15:33herza - Nandrolon má změnu pouze v atomu na 19 uhlíku. Naopak nemá..
20.02.10:10smallram - Zlobíš! Herza to tu opustil, tak Holy, zda čekáš, že Ti na..+2
20.02.08:35Milous - Nejvetsi problem podobnych clank je bezesporu ten,ze evoku..
20.02.00:37ygg - ta diskuze je ještě lepší než ten článek sám:-)))). Ale i ..+1
20.02.00:19Holy - Jak je to s tim nandrolonem? Sem myslel, ze to neni latka ..
20.02.00:18Holy - `... take prachy ako kubo subrt, aby som vrazi do diety od..+1
19.02.23:38petr m. - Tak nějak se tu prokousávám tou hromadou reakcí na tento č..+2
19.02.14:17Michael Müller - Já to napíšu obecně, není to Tomáši konkretní ani osobní..+1
19.02.14:12PavelV - ty ani nemůžeš být zakomplexovaný. Ty přece ovládáš vše,co..+1
19.02.13:25herza - Jak to tu tak čtu ty tvrdá slova na mou osobu, nedá mi to ..
19.02.12:22Michael Müller - Munzera nebo Matarazza nepovažuju za nijak zvlášt labilní...+1
19.02.12:01mysH - Jo existuje, ale aby to clovek zacal hnat do extremu, tak ..-1
19.02.11:57supporter - psychická závislost na AS samozřejmě existuje a ne zrovna ..+1
19.02.11:52mysH - Psychicka zavislost na AS? Jo, ze zacatku mozna .. ale cas..-1
19.02.11:48Michael Müller - Sporné a neetické je všechno, co se týká anabolik. Nejh..+1
19.02.11:40Reichenberk - No tak toho Lanceho bych tady moc neuváděl, je to hodně sp..
19.02.11:15Michael Müller - Anglické slovíčko drugs svádí k překladu-drogy, ale přes..
19.02.10:34PavelV - Já nikdy netvrdil,že AS jsou zdravé a v poho. Já jen reago..
19.02.10:14Jahoda - je to bohužel další zavádějící diskuze,která probíhá jako ..
19.02.09:17Peca - Ja si to precetl myslim dobre,tady vubec nejde o jatra neb..+3
19.02.08:13Michael Müller - Zajímavá diskuze, hodně podnětů k zamyšlení. O zakázaném..+4
19.02.06:52Lubos 007 - Myslím,že Herza nemá děti,protože všichni ví,že anabolika ..-4
18.02.23:16Lubos 007 - Je tohle diskuse o rizicích dopingu nebo jen Herza hledá v..
18.02.23:08Powerhouse - souhlasim...stručně a výstižně napsaný+1
18.02.23:00side one - článek slušně podanej , ale ty kecy okolo to hrozně kazí....+3
18.02.22:55Diesel Vin - myslím, že jsi to psal někde na fóru. asi jsem se spletl.+1
18.02.22:53PavelV - To už u tebe čtu poněkolikátý. A co tě teda naplňuje? A já..+3
18.02.22:53herza - Kde jsi na tohle přišel? *1*
18.02.22:52Diesel Vin - jen tak mimochodem, otázka autorovi tohoto článku, dokážu ..
18.02.22:48herza - Pavle možná mi to nebudeš věřit, ale vůbec mi nevadí, že n..
18.02.22:37PavelV - Na ultrazvuku jsem samozřejmě byl.-1
18.02.22:35PavelV - Pro Pecu: Je mi líto,že si přečte jen jednu větu. mluvil j..+1
18.02.22:18Diesel Vin - kdybys pečlivě četl, tak jsem se tím co jsem napsal snažil..
18.02.22:08herza - Čistě hypoteticky. To, že má Pavel Vacek ALT, AST, GMT a B..+1
18.02.22:08robertgorz - *** Diesel Vin - srovnávat bobky s cigárama? Seš trošku..-2
18.02.22:01Peca - Muzu se zeptat o cem ma vypovidat ten stary znamy a dokola..
18.02.22:00Diesel Vin - Původně jsem se nechtěl do diskuse zapojovat, nicméně někt..+6
18.02.21:50herza - Nejprve Ti chci pogratulovat k Tvé idylické rodině a k tom..+2
18.02.21:15PavelV - Předně si nemyslím,že bych na tebe plival. Dále ocenuji,že..+5
18.02.20:30herza - Pavle, trochu ses ve mně sekl, a třeba když se na chvilku ..+7
18.02.19:59maxpoint97 - Tahle diskuze je krásný čtení před spaním:))))+2
18.02.19:18PavelV - Chceš pozavírat všechny dealery AS. Fajn,v poho,ale méně p..+3
18.02.18:39herza - Tvojí dedukci opravdu nepobírám a opravdu nevím, jak jsi p..+2
18.02.18:33PavelV - proti článku nemám ani ň. Ležej mi v žaludku tvoje diskuzn..+4
18.02.18:00herza - Pavle o co Ti jde? Tohle je seriózně napsaný článek. Žádné..+1
18.02.17:57PavelV - píšeš,že jedna osoba tě vymanila z jha steroidů. Nemohlo b..+1
18.02.15:32herza - Máš pravdu... Určitě se hněvat nebudu, naopak. Já nejse..+1
18.02.15:24smallram - Víš Herzo, mně to přijde úplně praštěný neustále se muset ..
18.02.13:02herza - Tady to máš... http://www.drugabuse.gov/InfoFacts/Stero..+3
18.02.09:30klmon - Dlouho jsem váhal ,zda tu něco psát.Pravda o tom ,že na ur..+5
18.02.06:5170mMyW!53 - proc by si vymysleli, kdyz to jsou informace ktere se dali..+1
18.02.03:21Anaboliconline - Muzes mi je postnout, at je nemusim hledat, kdyz us jsi je..-1
18.02.02:15herza - Největší riziko rakoviny se týká růstového hormonu, kterém..+1
18.02.01:52herza - Samozřejmě..., co takhle drugs.com ? drugabuse.gov ..+1
18.02.01:43herza - Hele já si uvědomuji, že Ty bytostně prahneš po tom, mě tu..
18.02.01:37Anaboliconline - Muzes uvest zdroj na zaklade ktereho tvrdis, ze AS vyvolav..
18.02.01:35Anaboliconline - To ja udelal uz davno, proto me to tak pobavilo, wikipedia..-1
18.02.01:34supporter - pravděpodobný ale může být i to, že prostě ti tebou zmiňov..
18.02.01:31herza - a tohle je ve wikipedii? Zkus když tak citovat wikipedii a..
18.02.01:29herza - Počkej. Já jsem nenapsal, že Schmidt umřel na rakovinu dík..
18.02.01:29Anaboliconline - Skoda, ze jsi nevypichl radsi ten druhy prispevek, tam uz ..-1
18.02.01:25supporter - A v Rusku psali, že jsou nejlepší ve všem *2* *2* Herz..-1
18.02.00:3570mMyW!53 - a co dalsi tisice kondicnich kulturistu... v MaF nekdy z 9..+1
18.02.00:29herza - Benaziza zemřel na předávkování diuretiky, jeho smrt s ana..
18.02.00:24supporter - snad vyjma Moma a Munzera, ale to sou v poměru kolik je li..
18.02.00:22supporter - jen tolik, že jsi zapomněl Benazizu *79* , navíc existují ..-1
18.02.00:04herza - A co takhle? Mike Mentzer - zemřel v 51 letech na srdeč..+1
17.02.23:17supporter - pravda, takovej Zane, Ferrigno a mnoho mnoho dalších se ro..
17.02.22:48randall - už to tu někdo zmínil,pokud mě to neživí nevidim důvod syp..+1
17.02.22:07Bali - konečně otevřený článek o steroidech,a někom kdo to užíval..
17.02.20:37smallram - Tak s čím souhlasím je to, že příjem bílkovin je jeden z f..+1
17.02.20:23herza - Naopak transformaci bílkovin ze svalů, kostí, šlach a bílý..+1
17.02.20:13herza - Dusíkovou bilanci ovlivňuješ především příjmem bílkovin. T..+1
17.02.19:48smallram - Ahoj, Herzo, smekám před komplexností článku určeného práv..
17.02.19:31s.t.3.n.l.y - ok+1
17.02.19:13herza - Byl tam dovětek, který jsem už necitoval :-) +1
17.02.19:11s.t.3.n.l.y - neni zac, ale ja myslel ze ti to napsal do vzkazu cituji `..+1
17.02.19:04herza - Děkuji za vysvětlení pojmu, tak prý jste všichni semena. T..+2
17.02.18:56s.t.3.n.l.y - geno je pubescentnim či ciganskym jazykem nazev pro semeno..-1
17.02.18:10herza - Příspěvek v 16:48:06/16.2.2010 `Citace: `Anabolický ind..+4
17.02.17:37Anaboliconline - Kdy bude druha cast? Nemuzu se dockat tech zdroju, hadam, ..
17.02.16:37herza - Jen pro představu. Teď mi dorazil liebesbrief do PM od pan..+9
17.02.16:35Sepp18 - pekny objemy*79*
17.02.16:14herza - Nejsem, tam mám za sebou jednu kuru...
17.02.16:08Sepp18 - a na ty profilovy fotce ses 100% natural?:D+2
17.02.13:08herza - Opravdu jsi mě velmi rozesmál... Přesto, že ti do toho ..+19
17.02.12:55Michael Müller - Stará mama, říkáš. No, jsem jenom rád, že va Vaší rodině n..+4
17.02.12:54Sepp18 - takze asi kamos muze bejt v klidu jak jsem tak usoudil... ..+2
17.02.12:44ZdenekRazic - edit.: slovo ban...-1
17.02.12:42ZdenekRazic - jestli je to datum narozeni v tvem profilu platne, tak si ..
17.02.12:37Nasser - že mě některé reakce už ani nepřekvapují... *8* +3
17.02.12:31I.N.G. - Dobře se bavím. :) MM - jenom 17 let a už takový blb, zají..+2
17.02.12:16MikeJ Mezomorf - mna fackuje zivot uz od narodenia-asi preto som taky kokot..-3
17.02.12:12TRICEPS 3M - uz v takom mladom veku byt tak zmagoreny od sypacky...mysl..+1
17.02.12:04MikeJ Mezomorf - misko, puberta-vyvoj u mna pomaly zacina koncit-to nezname..-4
17.02.12:0270mMyW!53 - Rekl bych ze Mike J Mezomorf je ten typ, ktery je doslova ..+2
17.02.12:00TRICEPS 3M - jaj uz som si to vsimol...beriem spat.trochu som prepalil:..+1
17.02.11:57CIZOPASNIK - Ten pan co ho ma MikeJ Mezomorf v galerii neni on, ale nej..+3
17.02.11:55TRICEPS 3M - ty si tu este-?...nechapem ze taky stary dedo este nema uz..+2
17.02.11:48MikeJ Mezomorf - ***-8
17.02.11:46TRICEPS 3M - autor mohol aj popisat co sa deje s psychykou po vysadeni ..+3
17.02.11:44MikeJ Mezomorf - to ked som si teraz precital ten tvoj prispevok - to akoby..+2
17.02.11:30Michael Müller - No jo, ale já myslel zrcadlo jako celého člověka, s tím c..
17.02.11:28MikeJ Mezomorf - ano som smrkac, ale aspon nebudem zakrivat roky svojej dri..-2
17.02.11:23MikeJ Mezomorf - teraz si ma rozosmial-ja nenastavujem ziadne zrkadlo.moja ..-3
17.02.11:17Michael Müller - Napiš svůj názor a nekritizuj, to tady umí všichni, každ..
17.02.11:17CIZOPASNIK - Ty jsi ale nevyjadril zadny nazor, nevznesl jsi zadny argu..+3
17.02.11:11MikeJ Mezomorf - ***-5
17.02.11:06CIZOPASNIK - Mozna je nacase abys nas nadobro opustil, co myslis? :)+3
17.02.11:05MikeJ Mezomorf - ***-10
17.02.10:25Ronnie - Ano, diskusi jsem pročistil.+1
17.02.10:20s.t.3.n.l.y - zda se mi to , nebo je diskuze promazana od příspěvků atak..-1
17.02.10:19RoPaK - Soutěžní kulturistika je mi jasná ale...jak je to s promoř..+1
17.02.10:02supporter - vykašli se na to, to cos postnul je naprosta hovadina..+1
16.02.19:13Kajmanek - Fakt super článek...+1
16.02.18:52Sepp18 - ne to neni rozpis mej kury:) ale dam priklad kamose:D rys..-4
16.02.18:4970mMyW!53 - Proc te to tak zajima? *2* +2
16.02.18:41CIZOPASNIK - Jestli je tohle rozpis tvoji kury tak doporucuju kopnout d..+1
16.02.18:39Sepp18 - tak dam priklad kdys bude prumernej jedinec brat 3 ampule ..-3
16.02.18:35setny - Takhle to bezpochyby říct nelze, symptomy se u každého pro..
16.02.18:32Sepp18 - peknej clanek, zajimalo by me jeste neco vo tech problemec..+1
16.02.18:29setny - Reno pokud jsi to Ty tak bude mít majitel webu jistě rados..
16.02.17:02Michael Müller - Dobře, jsem rád, že se v něčem shodneme.+2
16.02.16:57herza - Citace: `S autorem článku jsme se dříve neshodli a asi nes..+4
16.02.16:48herza - Citace: `Anabolický index nandrolonu se uvádí číslem 37 op..+5
16.02.16:46Michael Müller - I já jsem se si odzkoušel ve své době stenolon a superana..+2
16.02.16:23herza - V závěru druhého dílu samozřejmě uvedu zdroje, ze kterých ..+3
16.02.16:22herza - Nandrolon má oproti testosteronu změnu na 19 tém uhlíku. J..+4
16.02.15:54Anaboliconline - Muzes uvest zdroje, ze kterych jsi ty informace cerpal?
16.02.15:40Daniel Duchaine - pardon, androgenní index nandrolonu je 37, takže víc než o..+2
16.02.15:39Daniel Duchaine - Anabolický index nandrolonu se uvádí číslem 37 oproti čísl..
16.02.15:07supporter - tady nejde prece o nandrolon-testosteron, jen o tu zvoleno..+2
16.02.14:54herza - Nandrolone je svým androgenním účinkem velice podobný test..+2
16.02.14:42supporter - tak nevim, ale k pasazi kde pisu o testaku se, nezlob se n..+2
16.02.14:14setny - Co takhle si přestat pouštět Bigger, Stronger, Faster před..+1
16.02.14:11MikeJ Mezomorf - ***-10
16.02.14:09CIZOPASNIK - A proc ne? Cetl jsi to? neni to jen a pouze o testosteronu..+5
16.02.14:05supporter - je v clanku o testaku fotka s nandrolonem *32* +2
16.02.14:0270mMyW!53 - Pekne napsane, sranda je jak jde celkem jedoduse u kulturi..+4
16.02.13:29setny - Pěkné a dobře čtivé, těším se na další díl!+3
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2019 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2019 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra