Reklama:

Je kulturistika nemoc? (II.)

Ronnie.cz > Medicína > Patologie

Minulý díl přinesl úvodní informace o bigorexii, dnes jsme Vám slíbili pokračování mimo jiné o tom, jak někteří vědci v Americe „léčí“ kulturisty, jak panenky získávají vyrýsované postavy a jaké faktory ovlivňují vznik bigorexie.


Otázkou, zda není pěstování kulturistiky duševní chorobou, se ve svém výzkumu zabývá také Dr. Hollander z Mount Sinai School of Medicine (2000). Podle jeho názoru jde o projev bigorexie (tělesné dysmorfie). Tak, jako se anorektikům zdá, že jsou příliš tlustí, ať jsou ve skutečnosti jakkoli vyzáblí, bigorektici trpí obsedantním (neodbytným) pocitem, že jsou slabí, nedostatečně svalově vyvinutí. Díky této poruše se pak zoufale snaží nalézt ztracené sebevědomí pomocí zcela neúměrného cvičení. Tělesná zdatnost se postupně stává jediným smyslem jejich života, kvůli neustálému cvičení často opouštějí zaměstnání nebo studium. Bigorexie postihuje zhruba 1 - 2 % americké populace, až na výjimky výhradně muže. Jejím projevem je neustálé pozorování svého těla v zrcadle či provádění rituálních cviků. Dr. Hollander se domnívá, že je nemoc způsobena poklesem hladiny serotoninu a ve své studii proto podával bigorektikům klomipramin (užívaný u depresivních a obsesivních pacientů). Upozorňuje, že léčba není jednoduchá. Klomipramin pomůže snížit intenzitu příznaků o zhruba 25 - 35 %, což může pomoci k návratu do školy či zaměstnání a ubývá myšlenek na sebevraždu. K trvalému vyléčení nemoci je však třeba komplexní psychoterapie.

Tuto poruchu popsal a pojmenoval v roce 1891 italský psychiatr Enrico Morselli, který ji považoval za druh dysmorfofobie. Pod jeho názvem byla zahrnuta do hypochondrických poruch jako „vytrvalé obtěžující nebo omezující zabývání se vlastním domnělým vzhledovým nedostatkem“. Dysmorfofobie byla definována také jako „chorobná myšlenka až přesvědčení jedince, že je nápadný nebo odpuzuje svým tělesným vzhledem“ (Mysliveček, 1956). Později si vědci všimli, že bigorexie „spočívá v nadměrném zaobírání se domnělým defektem vzhledu u normálně vyhlížející osoby“ (Frehay, Mahoney, 1994) a charakteristické je „naprosté zaujetí až chorobná posedlost vymyšleným defektem“ (Halgin, Whitbourne, 1994). Porucha byla překvalifikována a aktuálně se zdá být nejpřijatelnější její pojetí jako obsedantně-kompulzivní poruchy. Často se rovněž upozorňuje na vadné vnímání a hodnocení vlastního těla, tedy poruchu „body image“ společnou s poruchami příjmu potravy - zaměření na ideální tělo (tlakem doby silně podporované) a negativní sebehodnocení.

Typický sled pacientových obsesí je následující: mám vzhledovou vadu, lidé si jí všímají a zajímá je, považují mě za nepřitažlivého, tedy i charakterově vadného a všeobecně méněcenného (Rosen, citováno podle Cororve a Gleaves, 2001). Obsese mají jinak obvyklé charakteristiky - omezují nemocného v jiných aktivitách (včetně studijních a pracovních), zabírají jeho čas, mohou vést k různým stupňům sociální izolace. Pro snahu vyhnout se pozorování svého defektu na veřejnosti nebo i pro vnitřní odpor k vlastnímu zevnějšku velká většina pacientů hůře funguje v práci, při studiu nebo v partnerských vztazích - zejména muži zůstávají svobodní.

Osoby postižené bigorexií vnímají samy sebe jako slabé, malé až fragilní, nedostatečně svalově vyvinuté a snaží se vysokou spotřebou energie, nadužíváním doplňků výživy (především bílkovinných preparátů), náročným posilovacím tréninkem a nezřídka i zneužíváním léků (jsou známé zkušenosti s požadováním anabolických steroidů „muskulárními dysmorfiky“ (Pope et al., 1997)) dosáhnout vzhledu, který je prezentován na stránkách kulturistických časopisů nebo hrdiny akčních filmů. Bigorexie může propuknout jak u mužů, tak i u žen (obvykle u sportovkyň). Velkou překážkou při snaze o léčení poruchy je skutečnost, že si postižený nepřipouští žádné potíže, je se svým způsobem života spokojen a řada lidí z jeho okolí mu dává najevo, že se chová normálně až vzorně (protože pravidelně cvičí, k čemuž se oni sami nedokáží přinutit). V současnosti nejsou žádné přesné statistiky o frekvenci výskytu tohoto onemocnění, ale jak pokračuje "fitness boom", předvídají odborníci, že postižených bude dále přibývat a celý problém bude viditelnější (Mann, 1998).

Existují specifické osobnostní nebo sociální faktory, které vedou k nespokojenosti se svým tělem a k extrémnímu úsilí o dosažení kulturního ideálu?

Zkoumání ukázala, že mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří nátlak okolí a mediální vliv. Pietrobelliho výzkum z Centra výzkumu obezity nemocnice St. Luke´s / Roosvelt při Columbia University poukazuje na rozhodující roli okolního nátlaku během sportovních aktivit (Pietrobelli, Leone, Heymsfield, Faith, 1998). Bylo sledováno 305 chlapců a 269 dívek z veřejné střední školy v New Yorku. Bylo zjevné, že pod nátlakem okolí se bez ohledu na pohlaví ocitali ti, kdo se sportovních aktivit nezúčastňovali často a které sport příliš nebavil. K rizikovým faktorům řadíme nadváhu v dětském věku, kdy se u člověka vytváří nízké sebevědomí a sebeúcta. Jak už bylo zmíněno, spokojenost s tím, jak vypadáme, se odvíjí od sebehodnocení. Pocit „tlustého dítěte“ může přetrvávat bez ohledu na současný vzhled a přinášet neustálý strach z vlastní fyzické nedokonalosti.

I hračky musí „posilovat“

Zajímavou studii provedli Pope, Olivardia, Gruber a Borowiecki. Zkoumali měnící se ideál mužského těla pomocí populárních chlapeckých hraček. Hodnotili změny v rozmezí 30 let na těchto hračkách: GI Joe, Luke Skywalker, Hans Solo (oba hrdinové z filmu Star Wars), Gold Ranger, Ahmed Johnson, Iron Man, Batman a Wolverine. Vědci hračkám měřili pas, obvod hrudníku a obvod bicepsu, tyto hodnoty vztáhli k tělesné výšce 178 cm. Největší pozornost věnovali hračce GI Joe, protože byly k dispozici modely od roku 1973 do roku 1998. Byly zjištěny velké nárůsty hodnot na měřených částech těla. Ostatně jak napovídá název hraček, z GI Joea Land Adventurer (1973) se stal GI Joe Extreme (1998). Ve vztahu ke své výšce GI Joe dosáhl většího objemu bicepsu než kterýkoli kulturista v historii. Kromě toho měla figurka nejen značně objemnější hrudník, také její břišní svaly byly zřetelně vyrýsované. Oba hrdinové ze Star Wars v průběhu času rovněž nabrali na objemu svalů ramen a hrudníku. Jediná výjimka v obecném trendu směřujícímu k nárůstu muskularity je Ken, přítel panenky Barbie.

Bigorexie je psychickou poruchou, kterou by měli umět rozpoznat lidé, pracující ve fitcentrech nebo ve sportovních (především kulturistických) oddílech a snažit se předat každý konkrétní případ do rukou odborníků. Není vhodné pokoušet se o dobře míněné, ale amatérské a tedy často negativní zásahy.


Příště náš seriál o případech, kdy kulturistika může znamenat nemoc,
ukončíme seznámením s riziky, která tato nemoc přináší, a možnostmi, jak nad ní zvítězit.


Použitá literatura a zdroje cyklu:

Cash, T. F. The body image workbook: An 8-step guide for learning to like your looks. Oakland, CA. new Harbinger, 1997.
Goldfield, G. S., Harper, D. W., & Blouin, A. G. (1998). Are bodybuilders at risk for an eating disorder? Eating Disorders, 6. 133-158.
Heiberg, L. J. Theories of body image: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In J. K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders and obesity, Washington, Dc: American Psychological Association, 1996.
Jacobi, L. & Cash, T. F. (1994). In pursuit of perfect apperance. Journal of Applied Social Psychology, 24, 379-396.
Pasman, L. & Thompson, J. K. (1998). Body image and eating disturbance in obligatory runners, obligatory weightifters, and sedentary individuals. International Journal of Eating Disorders, 7, 759-769.
Phillips, K. A., O´Sullivan, R. L., & Pope, H. G. (1997). Muscle dysmorphia. Journal of Clinical Psychiatry, 58, 361.
[vii] Pietrobelli, A., Leone, M. A., Heymsfield, S. B., & Faith, M. (1998). Association of physical activity teasing with reported activity and activity attitudes in a pediatric sample. International Journal of Obesity, 22, p. S8.
Pope, H. G., Gruber, A., Choi, P., Olivardia, R. (1997). Muscle dysmorphia: An underrecognized form of body dysmorphic disorder. Psychosomatics, 38, 548 - 557.
Pope, H. G., Olivardia, R., Gruber, A., & Borowiecki, J. (1999). Evolving ideals of male body image as seen through action toys. International Journal of Eating Disorders, 26, 65 - 72.
Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tanleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, asseement and treatment of body image disturbance. Washington, Dc: American Psychological Association.
Hošek, V. Koncept salutogeneze, možnosti rozvíjení. In.: Podpora zdraví, 1994.
Frenay, A. C., Mahoney, R. M. Understanding medical terminology. Dubuque, WCB, 1991.
Halgin, R. P., Whitbourne, S. K. Abnormal psychology. (Updated with DSM-IV). London, Brown&Benchmark, 1994.
Johnston, J. E.: Appearance obsession. Learning to love the way you look. Deerfield Beach, Health Communications, Inc., 1994.
Kolouch, V., Boháčková, L. Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, Universita Palackého, 1994 (vysokoškolská skripta).
Mann, D. Researchers Shed Light on New Compulsive Exercising Disorder. In.: Medical Tribune: Internist & Cardiologist Edition 39(1): 1998.
Mysliveček, Z. et al. Speciální psychiatrie. Praha, SZN, 1956.
Williams, M. H. The Ergogenics Edge. Pushing the limits of sports performance. Champaign, Human Kinetics, 1998.
Yesalis, Ch. E., Cowart, V. S. The Steroid Game. An expert's look at anabolic steroid use in sports. Champaign, Human Kinetics, 1998.
Grogan, S. Body image- psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha, Grada Publishing, 2000, 186 s.
Kinzl, J. F. aj. Orthorexia Nervosa in Dieticians. Psychotherapy and Psychosomatics, 2006, č. 75, s. 395-396.
Fialová, L. Moderní body image. Praha, Grada Publishing, 2006.
Crooková, M. V zajetí image těla. Montreal, Oldag 1995.
Chromý, K. Fyzická přitažlivost a duševní porucha. Československá psychiatrie, 4, 1989, s. 265-270.
Citace z www.zdrava-rodina.cz, www.idealni.cz, www.pppinfo.cz, www.annabell.czLíbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

19.03.23:50ygg - já se domnívám, že ono to do značné míry tkví v tom, že za..
19.03.23:46popshoit - Co je realita? Pro někoho realita začíná po 10 pivech v ho..+1
19.03.23:12CIZOPASNIK - Na jednu stranu chapu ze se rozcilujes, ale musim rict, ze..+2
19.03.22:31Mikuc - Ty vago, je tady pokračování!:)Já bych nechal pozorovat ty..+2
19.03.11:40sendman2 - zajimavy clanek takovy lidi by se meli podivat na film Pre..
18.03.17:03Sepp18 - ygg:..to bych moc rad ale mam to tady bloknuty vedl jsem s..-4
18.03.11:39BigOne - seppe radši cvič (docela Ti to jde) a nevyjadřuj se (moc ..+2
18.03.11:01ygg - To se dá zjistit snadno .... založ si topic a dej si do ně..+3
18.03.11:00Sepp18 - jako myslim ze kdyby arnold zavodil ted tak si to ze ma ma..-3
18.03.10:08BigOne - tak zrovna Ty mi přijdeš , že nemocněj jsi. určitě se neje..+6
18.03.06:51DiamonD123 - přečetl jsi si to pořádně? pochybuju že by si arnold nebo ..
18.03.00:46Sepp18 - ***-7
17.03.19:28DiamonD123 - zajímavá studie s figurkama *79* +1
17.03.18:38maxpoint97 - Je línej, stejně jako bárbí, ať se nediví, že nevyrostl. ..+2
17.03.16:07Ferry - Chudák Ken :-(+3
17.03.13:51popshoit - Zrovna včera sem se díval do zrcadla a řikal si že teda ni..+1
17.03.12:5670mMyW!53 - zajimavy clanek, nejak mne to cele pripomnelo tento kratky..
17.03.11:06luke - Aaron Baker
17.03.10:51Prsatej muž - Kdo to je v tom Batmanovským kostýmu...?
Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra