Reklama:
Nejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.

Kofein zeslabuje akutní
odezvu růstového hormonu
po silovém tréninku (I.)

Ronnie.cz > Medicína > Věda a výzkum

Bo-Han Wu a Jung-Chang Lin
Chang Jung Christian University, Tainan, Taiwan
Chinese Culture University, Taipei, Taiwan

Cílem této studie bylo vyšetřit účinky konzumace kofeinu na anaerobní metabolismus a okamžitou hormonální odezvu na cvičení proti odporu. Testovaná skupina se skládala z deseti mužů, kteří pravidelně praktikovali a praktikují odporová cvičení. Na začátku testu všechny subjekty vykonaly test maxima pro jedno opakování (1RM). Pro eliminaci efektu pořadí byla použita metoda counterbalancingu a subjekty byly rozděleny na dvě skupiny. První polovina dostala kofein, druhá placebo a po určitě době přesně naopak. Cvičení se skládalo z 8 cviků po 3 sériích a 10 opakováních při intenzitě 75 % 1RM. Podání kofeinu nebo placeba proběhlo jednu hodinu před odporovým cvičením. Krevní vzorky byly odebrány před požitím (pre-60), okamžitě před cvičením (pre-exe), ihned po něm (P0) a dále pak po 15 a 30 minutách (P15 a P30). Byla z nich provedena analýza inzulínu, testosteronu, kortisolu, růstového hormonu, glukózy, volných mastných kyselin a mléčné kyseliny. Mezi jednotlivými experimenty byl časový rozestup 7 dní.

Poznatky z dosavadních studií

Kofein se nachází v běžných substancích, jako je káva, čaj, energetické drinky, alkoholické nápoje a čokoláda a je běžně obsažen ve stravě většiny lidí. Dříve provedené studie demonstrovaly, že přijímání kofeinu zvyšuje odolnost a vylepšuje výkonnost, zvláště pak při dlouhodobém a vyčerpávajícím cvičení (Bell a McClellan, 2002; 2003; Graham et al. 1995; Trice a Haymes, 1995). Avšak výsledky studií příjmu kofeinu na výkonnost při cvičení proti odporu (RE) byly nejednoznačné. Pojďme se podívat, k jakým závěrům některé studie dospěly.

 • Podávání kofeinu před cvičením proti odporu výrazně zvyšuje svalovou sílu horní poloviny těla (1RM), ovšem žádný podobný efekt nebyl zaznamenán u svalů dolní poloviny těla (Beck et al., 2006).
 • Studie Woolf et al., 2008 potvrdila, že přijetí kofeinu (5 mg/kg) může vyústit ve vyšší celkovou nazvedanou zátěž (váha násobená opakováními) u bench-pressu, zatímco výsledky jiného experimentu ukazují, že kofeinové dávky (6 mg/kg) před cvičením proti odporu nijak významně nemění sílu nebo vytrvalost u bench-pressu a leg-pressu (Astorino et al., 2008).
 • Další výzkumy demonstrovaly, že přijímání kofeinu (5 nebo 10 mg/kg) redukuje míru bolesti v kvadricepsu v průběhu cyklistického výkonu (60 % VO2 max; Gliottoni et al., 2009; Motl et al., 2006; O'Connor et al., 2004; Motl et al., 2003).
 • Maridakis v roce 2007 také objevil, že kofein výrazně redukuje svalovou bolest plynoucí z excentrického cvičení proti odporu, neboli opožděnou svalovou bolestivost. Následkem toho přijímání kofeinu před cvičením proti odporu vylepšuje svalový výkon a následné zotavení z intenzivního cvičení.
 • Je velmi dobře známo, že cvičení proti odporu vyvolává akutní fyziologické reakce a chronické adaptace (Kraemer a Ratamess, 2005). Tyto reakce, včetně hormonálních odpovědí, hrají kritickou roli v procesu buněčné obnovy myofibrilárních bílkovin a jsou těsně zahrnuty do bílkovinné syntézy a degradace (Florini, 1987). Anabolické hormony jako jsou testosteron, rodina růstových hormonů (GH), inzulín a inzulínu podobný růstový hormon, ovlivňují proteosyntézu, zatímco kortisol podněcuje svalový rozklad, proteosyntézu znemožňuje, a chová se tedy jako katabolický hormon (Kimball et al., 1988; Griggs et al., 1989; Fryburg et al., 1991).
 • Poslední výzkumy dokázaly, že kofeinové dávky (5 mg/kg) před cvičením proti odporu výrazně zvyšují koncentraci sérového kortisolu (Woolf et al., 2008). Výsledky jiné studie ukázaly malý vzrůst (21 % ± 24 %) hladiny testosteronu a vyšší vzrůst (52 % ± 44 %) hladiny kortisolu po vysokých dávkách kofeinu (800 mg). Účinky kofeinu nicméně mírně snižují poměr testosteron : kortisol (14 % ± 21 %). Přesto tato studie oznámila, že vysoké dávky kofeinu zvyšují sekreci testosteronu, načež je zvýšena i produkce kortisolu (Beaven et al., 2008).
 • Goto et al. (2005; 2007) nedávno demonstroval, že vyšší koncentrace sérové volné mastné kyseliny je výsledkem vytrvalostního a výbušného cvičení před cvičením proti odporu. Doprovodným jevem je snížení odezvy růstového hormonu.
Primární význam této studie byl vyšetřit účinky podávání kofeinu (6 mg/kg) na akutní hormonální odezvu na cvičení proti odporu (inzulín, růstový hormon, testosteron a kortisol) a vzájemný vztah mezi koncentrací substrátové energie (volná mastná kyselina a krevní glukóza). Vyslovili jsme hypotézu, že podávání kofeinu před cvičením proti zátěži může způsobit zvýšení hladiny kortisolu a snížení sekrece růstového hormonu po cvičení.

Experiment

Účastníci

Výzkumu se dobrovolně zúčastnilo deset zdravých, trénovaných a fyzicky vyspělých studentů mužského pohlaví. Každý z nich měl předchozí zkušenosti s tréninkem proti odporu (alespoň 3 dny v týdnu 6 měsíců před započetím studie), a měli již zkušenosti se cviky a vybavením použitým v této studii. Tyto subjekty uvedly nízký denní příjem kofeinu (<50 mg/den) a žádnou přecitlivělost na kofein. Tabulka ukazuje demografickou charakteristiku subjektů. Před účastí v této studii všechny subjekty vyplnily dotazník o zdravotním stavu a sportovních aktivitách. Všichni byli posouzeni jako zdraví podle směrnic Americal College of Sport Medicine (ACSM, 1998).

parametr střední hodnota standardní odchylka
věk 21,5 roku 1,4
tělesná výška 1,75 m 0,05
tělesná hmotnost 73,5 kg 8,5
podíl tělesného tuku 15,9 % 3,5
denní příjem kofeinu 33,7 mg/den 12,1

Průběh experimentu

Před započetím experimentu účastníci dvakrát navštívili laboratoř k vyšetření vlivu dávek kofeinu na akutní hormonální odezvu na krátkodobé cvičení proti zátěži. V průběhu první návštěvy vyplnili formulář a dotazník o svém zdravotním stavu a sportovních aktivitách v minulosti a následně jim byla změřeny výška a hmotnost a byla provedena analýza tělesné stavby (množství tělesného tuku atd.). V průběhu druhé návštěvy byla určena maximální hmotnost u cviků (1RM). Nakonec byly subjekty rozděleny do dvou skupin, jedna pro suplementaci kofeinem (skupina CAF) a druhá pro suplementaci placebem (skupina CON).

Subjekty absolvovaly dvě sezení s minimálně 7denním odstupem, každé se odehrávalo ve stejnou denní dobu a hodinu. Pro skupiny CAF i CON započalo sezení v 7:00 ráno. Subjekty dostaly standardizovanou snídani složenou z toustu (0,5 g/kg; toast obsahoval 52 g sacharidů, 10 g tuků a 12 g bílkovin na 100 g) a vody (500 ml). Poté seděly v klidu po dobu 180 minut z důvodu minimalizace efektu snídaně na hormonální odezvu. Objem přijímaných tekutin byl omezen z důvodu sledování hydratace subjektů v čase okolo cvičení. Kofein (6 mg/kg) a placebo obsahující dimethyl celulózy byl subjektům podán v identických kapslích 60 minut před cvičením. Z krevních vzorků byl určen obsah glukózy v krvi a v krevním séru byla změřena koncentrace kyseliny mléčné (laktátu), volné mastné kyseliny, inzulínu, GH, testosteronu a kortisolu.

Průběh studie

Průběh cvičení a kontrola stravy

Po všech subjektech bylo požadováno, aby v den před každým cvičením snědly stejnou večeři a stejnou snídani. Vedly si podrobný stravovací deník, aby bylo možné vyšetřit množství kofeinu přijatého v předešlých 24 hodinách, a byly instruovány, aby jedly v pravidelných časech pro dosažení maximální shody. Účastníci také vyplnili krátký dotazník týkající se jejich pocitů z tréninku. Subjekty byly vyzvány, aby po celou dobu experimentu (asi 3 týdny) ze své stravy vynechaly potraviny obsahující kofein, tedy alkohol, čokoládu, kávu, čaj a další kofeinové nápoje. Účastníci byli také vyzváni, aby se vyvarovali těžkého tréninku 72 hodin před každým cvičením v rámci experimentu.

Silový test pro zjištění 1RM

Před měřením 1RM bylo účastníkům uloženo vykonat zahřívací sérii o 5 až 10 opakováních s 50 % předpokládaného 1RM a protahovat hlavní svalové skupiny zatížené cviky, které právě prováděli. Po tříminutové pauze byla zátěž nastavena na předpokládané maximum. Pokud subjekt úspěšně zvednul zátěž alespoň dvakrát během každého pokusu, asistent zvyšoval zátěž tak dlouho, dokud nedošlo k selhání, tedy dokud subjekt již zátěž nezvednul. Pokus o zvednutí se opakoval pětkrát. Pro určení 1RM byla použita zátěž, na níž byly provedeny alespoň tři úspěšné pokusy. Mezi každým pokusem byla dodržována pauza v délce 3 minut.

Podávání látek

V průběhu každého zkušebního sezení byl účastníkům podáván buď bezvodý kofein (USB Corporation, Cleveland, OH, USA), nebo placebo obsahující dimethyl celulózy v naprosto shodných kapslích vždy 60 minut před cvičením proti zátěži. Dávky kofeinu byly nastaveny na 6 mg/kg pro dosažení maximální úrovně kofeinu v krvi (Graham a Spriet, 1995). O sedm dní později dostaly subjekty druhou látku a zopakovaly stejný test.

Průběh cvičení proti odporu

Subjekty cvičily dle programu obsahujícího tyto cviky:

 • bicepsový zdvih s velkou činkou
 • veslování s kladkami vestoje
 • bench-press
 • tricepsové stahování kladky
 • legpress hlavou nahoru
 • poloviční dřep
 • přítahy v předklonu
 • předkopávání

Mezi každou sérií byla minutová pauza a mezi každým cvikem dvouminutová pauza pro zotavení. Pokud byla váha příliš těžká již v průběhu druhé série ze tří celkových pro každý cvik, byla subjektu umožněna dopomoc v několika posledních opakováních poslední série. Celé cvičení v této studii zabralo přibližně 50 minut.

Odběry krve a jejich analýza

Subjekty dorazily do laboratoře na sedmou hodinu ranní a posnídaly standardizovanou snídani okamžitě po příchodu. Pak se na 180 minut v klidu posadily před prvním odběrem krve. Žilní odběr byl proveden z předloketní žíly před započetím cvičení (pre-exe), ihned po cvičení (P0) a poté po 15 a 30 minutách (P15 a P30). Krevní vzorky byly uchovány při pokojové teplotě a postupně odstřeďovány při 3000 otáčkách za minutu po dobu 10 minut. Poté byly zmrazeny na -70°C pro uchování před vlastní analýzou.

Množství krevní glukózy a mléčné kyseliny bylo určeno enzymatickou metodou (VITROS 5-1 FS, Ortho-Clinical Diagnostic Inc., Rochester, NY, USA) s detekčními limity menšími než 20 mg, respektive nižšími než 0,5 mmol/l. Sérové GH, inzulín, koncentrace testosteronu a kortisolu byly určeny metodou radioimmunoassay (RIA; DPC, Diagnostic Products Corporation, LA, CA, USA) s detekčními limity nižšími než 1,3 ηIU/ml, 0,01 ng/ml, 0,08 ng/ml a 0,3 ηg/dl. Sérové volné mastné kyseliny byly určeny opět metodou RIA (TOSHIBA CI8200, Toshiba Corporation, Otawara, Japan) s detekčními limity nižšími než 0 mmol/l. Koeficienty variace analýzy glukózy, kyseliny mléčné, inzulínu, GH, celkového testosteronu, kortisolu a volné mastné kyseliny byly 2 %, 2 %, 8 %, 10 %, 10 %, 5 % a 5 %. Dále byly změřeny hladiny hemoglobinu (XT-1800i, Sysmex UK Ltd, UK) a hematokritu (mikroskopem) pro korekci akutních změn v objemu plazmy.

Ve druhé části tohoto článku se dozvíte, jaké byly výsledky této studie.Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie