Reklama:

Regenerace (VII.):
Klasická masáž

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

V minulém článku jsme si popsali masáže z obecného hlediska. V dnešním dílu našeho regeneračního seriálu si řekneme více o klasické (rekonvalescenční) masáži. V tomto článku se zaměříme na praktický popis masáže, abyste měli představu, co Vás může čekat.

Klasická masáž je zřejmě nejznámější, nejpoužívanější a nejnabízenější masáží. Oproti například sportovní nebo rekondiční masáži je komplexněji řešena. Klasická masáž představuje sérii masážních hmatů, z nichž každý se několikrát opakuje v přesně stanoveném pořadí. Aby masér docílil maximálního výsledku masáže, zpracovává svalové partie z více stran a pod různými úhly.

Klasická masáž je rozdělena do sestav podle toho, na které části Vašeho těla ji masér provádí. Máme tak sestavu pro masáž zad, šíje, horních a dolních končetin, hrudníku, břicha a sestavu pro masáž hlavy. Z toho vyplývá, že klasická masáž může být částečná, nebo celková. Částečná masáž zahrnuje vybranou sestavu, nebo více sestav dohromady podle převládajících obtíží, které Vás trápí. Celková masáž představuje spojení hlavních sestav, a to zádové, šíjové a sestavy pro horní a dolní končetiny. Ale může také probíhat kompletně, tedy spojením všech sedmi sestav.

Jak bude celková masáž ve výsledku vypadat, závisí na Vaší dohodě s masérem. Měli byste mít možnost vyjádřit svá přání a požadavky a masér by měl na druhou stranu odborně posoudit, jak by měla masáž pro Vás konkrétně vypadat.

Masážní hmaty

Podstatou masáže, jak jsme si už říkali, jsou masérské hmaty, které se provádějí rukou maséra, nebo její částí a jsou seřazeny do sestav. Masážní sestava začíná třecími hmaty, které zahřejí Vaši pokožku a svaly. Následuje roztírání, vytírání a hnětení. Masáž končí zklidňujícím chvěním a závěrečným třením. Nyní si jednotlivé hmaty popíšeme podrobněji.

• Úvodní tření
Jde o jemný plošný tlak, kterým masér zpracovává povrchové vrstvy, tedy kůži a podkožní tkáně. Slouží k rozetření oleje nebo emulze a k předehřátí tkáně - urychluje se krevní a mízní oběh a tím i látková výměna v tkáních.

• Vytírání a roztírání
Masér zvyšuje svůj tlak, zpracovává hlubší struktury jako podkožní tkáně, vazivo i svalstvo. Na masírovanou část působí nejprve celou dlaní (vytírání) a pak bříšky prstů (roztírání). Velmi účinné je roztírání na kloubech, resp. na jejich pouzdrech a okolí. Pohyby hmatů mohou být kruhové nebo spirálovité.

• Hnětení
Hnětení zpracovává svaly a svalové skupiny. Masér střídá působení tlaku. Hnětení může být vlnivé, krouživé, promačkávání pěstmi. Je to nejvydatnější a nejúčinnější masážní hmat. Je důležité, abyste měli maximálně uvolněné svalstvo, protože jinak není hnětení účinné.

• Tepání
Nejradikálnější hmat, jde o rychlé „údery“ různě postavené ruky, nebo střídavě oběma rukama. Tepání rozlišujeme povrchové (tleskání, pleskání nebo smetání) a hluboké (vějířovité, sekání nebo tepání pěstí). Opět platí zásada maximálního uvolnění svalstva, jinak pro Vás může být tepání bolestivé.

• Chvění
Masér využívá Vaše naprosto uvolněné svalstvo (zapolohuje např. končetinu do polohy, ve které docílí Vašeho maximálního uvolnění). Tyto rychlé kmitavé pohyby (vibrace) prochvívají masírovaný sval nebo svalovou skupinu. Chvění může masér provádět dlaní, vytřásáním, válením.

• Pohyby v kloubech
Pohyby v kloubech nemůžeme považovat tak úplně za „hmat“, ale patří do ucelené soustavy masážních hmatů. Tyto pohyby se využívají spíše při sportovních masážích, takže je možné, že při klasické masáži se s nimi nesetkáte. Nicméně, aby byly naše informace kompletní, zmiňujeme se zde o nich. Masér pohyby v kloubu může provádět bez Vaší pomoci (pasivně), s Vaší dopomocí (smíšeně) nebo určené pohyby provádíte sami (aktivně). Pohyby v kloubech byly do masérské sestavy zařazeny, protože zvyšují prokrvení kloubu a to může pomoci při doléčování některých kloubních poranění.

• Závěrečné tření
Je to stejný hmat jako úvodní tření a končí se jím kterákoliv odmasírovaná část těla. Cílem je zklidnit masírovanou část, rozetřít poslední zbytky masážního prostředku a v podstatě zakončit kontakt maséra s masírovaným.

Velká část ostatních masáží (výjimkou jsou asijské nebo exotické typy masáží) vychází právě z klasických masážních hmatů. Např. masáže sportovní, relaxační, rekondiční, ale i automasáže vycházejí z těchto hmatů. Nemusí se však používat v sestavách, jak jsme si je popsali, ale mohou být využity jen některé z hmatů, které jsou potom uzpůsobeny (tlak, směry pohybů) tak, aby bylo dosaženo masážních cílů.


Shanti nabízí v prostorách s vytříbeným designem masáže mnoha druhů, které poskytují speciálně vyškolené terapeutky z Thajska s dlouholetými zkušenostmi. Svěřte své tělo a mysl naší péči, zavřete oči, poslouchejte hudbu, vnímejte svůj dech, uvolněte se a užívejte.


Masážní prostředky

Důležitým pomocníkem maséra jsou masážní prostředky. Ty mají za úkol zajistit kluzkost, aby provádění hmatů nebylo pro Vás nepříjemné nebo bolestivé a aby masérovy ruce mohly dobře přilnout k masírované partii. Mezi masážní prostředky můžeme zahrnout:

• Mýdla
Jsou nejdostupnějším masážním prostředkem, usnadňují sice masérovi skluz, ale jejich velikou nevýhodou je odtučňování a vysušování Vaší pokožky a také ochlazování masírované části v důsledku odpařování vody, která je s mýdlem smíchána. Mýdla se proto využívají jen v nouzových situacích. Mýdlo jako pomocníka při masáži můžete použít v případě automasáže např. při sprchování.

• Zásypy (pudry)
Tento prostředek obsahuje složku, která umožňuje do určité míry skluz. Výhodou je dobrá dostupnost a fakt, že po masáži stačí přebytečný pudr setřít a není potřeba očistná sprcha. Mohou mít protizánětlivé složky a mohou se použít na místa, kde chceme pokožku vysušit. Bohužel skluz a přilnavost nejsou dostačující, aby tento masážní prostředek mohl být používán pravidelně.

• Lihová mazání
Nejznámější je asi Alpa, která se hojně využívá k domácím masážím. Její velkou nevýhodou je rychlé odpařování, které tělo zbytečně ochlazuje a nemůže zajistit dobrý skluz a přilnavost i při vydatnějším dávkování. Výhodou těchto prostředků je antimikrobiální účinek lihu a po aplikaci se nemusí smývat.

• Oleje
Vhodné jsou pro osoby se suchou pokožkou, mohou být tekuté a polotuhé (husté mastné krémy), rostlinné, živočišné (nesolené vepřové sádlo) a minerální (parafínový olej). Jejich výhodou je výborná přilnavost a skluz masérových rukou, možnost přidávat do olejů vonné esence, které obohatí masáž. Nevýhodou může být mastnota, která na Vašem těle zůstane.

• Emulze
Emulze je soustava dvou složek, které se spolu mísí až pomocí třetí složky - emulgátoru. Vytváří stabilně rozptýlenou směs jedné složky ve druhé. Mohou mít dvě formy:

Olej ve vodě má výborný skluz a přilnavost, také se dobře smývá. Nejznámějšími emulzemi tohoto typu jsou emulze Emspoma, které jsou rozlišeny podle použitelnosti a pro přehlednost ještě barevně:

 • bílá (univerzální) - vhodná pro celotělové masáže
 • červená (mírně hřejivá, překrvující) - vhodná pro sportovce, hodí se pro masáž před výkonem nebo jako prevence proti svalovým křečím vyvolaným chladným počasím
 • zelená - obsahuje kafr a protirevmatický metylsalicylát, je vhodná pro celkové masáže k odstranění únavy nebo místně na části pohybového aparátu, které jsou předchozím zatížením unaveny
 • modrá (chladivá) - obsahuje mentol, který masírovanou část ochladí a příjemně osvěží, vhodné je tuto emulzi použít v nadměrných horkách, chladivý účinek přetrvává i několik hodin po osprchování

Voda v oleji je další formou emulze, má velkou nevýhodu v obtížné smývatelnosti. Používá se při venkovních a vodních sportovních aktivitách, hlavně za chladného počasí. Tyto prostředky se používají pouze na částečné masáže před výkonem. I zde má Emspoma svého zástupce v podobě žluté emulze.

Zásady a podmínky masáže

Provádění masáží má své zásady a podmínky, které by měl masér i klient respektovat a dodržovat. Cílem těchto zásad je zajistit příjemné prostředí, hygienu a komfort masírovanému i masérovi, aby pocit z masáže byl co nejlepší pro obě strany.

Takovými podmínkami mohou být:

 • světlá, větratelná, dostatečně velká a příjemně působící místnost
 • možnost osprchování a umyvadlo s teplou a studenou vodou
 • sociální zařízení
 • masážní lehátko s omyvatelným povrchem a otvorem v hlavové části (pro umístění obličeje při poloze na břiše), prostěradla a deky
 • vybavená lékárnička první pomoci

Zásady maséra:

 • bezvadný zdravotní stav
 • vhodná kvalifikace
 • znalost zásad první pomoci
 • zachovávání přísné čistoty jak svojí, tak pracovního prostředí
 • vhodné oblečení a obutí
 • ostříhané a ošetřené nehty, aby nedošlo k poranění masírovaného
 • nejsou vhodné prstýnky, náramky, řetízky a cokoliv, co by mohlo klienta rozrušovat nebo zranit

Zásady masírovaného:

 • zdravotní stav umožňující masáž
 • důležitým požadavkem je hygiena klienta, tedy čistota těla
 • nejíst 2 hodiny před masáží

Jak správná masáž vypadá?

Masáži by měla předcházet teplá sprcha Vašeho těla. Teplá voda nejen odstraní znečištění kůže, ale také ji prokrví, což zvyšuje účinnost masáže. Na celkovou masáž se svléknete do naha a zabalíte se do čistého prostěradla, abyste neprochladli (masírované části pak budete postupně odhalovat). Potom zaujmete polohu, která je vhodná pro danou masážní sestavu. Nejčastěji jde buď o leh na zádech, nebo na břiše. Sestava pro šíji a pro hlavu se může provádět vsedě. Leh je samozřejmě pro masírovaného příjemnější a umožní maximální uvolnění a relaxaci. Masáž pak probíhá v sestavách tak, jak jsme si výše popsali a jak se masér s Vámi dohodne. Po masáži Vás masér může ještě zabalit do deky a nechat chvíli v tomto zábalu vychutnat si doznívající pocity z právě skončené procedury.

Délka masáže by měla odpovídat Vašemu zdravotnímu stavu, věku, kondici a konstituci těla. Celková masáž by měla trvat alespoň 60 minut, ale optimální je 1,5 hodiny. To se doporučuje opakovat 2x až 3x týdně. Na částečnou masáž můžete docházet klidně denně a délka masáže závisí na masírované části (dolní končetiny 10 - 15 minut, horní končetiny 10 minut, záda 15 - 20 minut, břicho 5 minut, hrudník 3 - 5 minut, hlava a tvář 5 - 10 minut).

Tímto dnešní díl o klasické masáži končí. Příště se dozvíte více informací o léčebných masážích.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ INZERÁTYpráce recepční(obsluha)do fitness-brig...
Olympia Fitness Praha(Opatov,Hostivař) hledá brigádníky do svého týmu - STUDENTKU/STUDENTA na poz...
bazar Sběratel koupí větší sbírku pošt...
Vášnivý sběratel koupí větší sbírku poštovních známek. Solidní jednání a okamžitá platba. 777097...
práce Hledáme instruktory/ky
Nový prémiový fitness klub v nově vznikající čtvrti DOCk na Palmovce hledá spolehlivé instruktory...
seznamka Asiat hledá svalovce na společné posi...
Štíhlý asiat, nepříliš zkušený v posilování, hledá svalovce na společné posilování, který by mi p...
bazar Chodící pás - Walking program
Prodám 11 kusů chodících / běžeckých pásů s 0,5 kg činkami pro Walking program. Vhodné jak pro tr...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra