Reklama:

Regenerace (IX.):
Sportovní masáž

Ronnie.cz > Medicína > Regenerace

Už jste si přečetli část s obecnými informacemi a články o klasické a léčebné masáži. Dnešní článek bude o sportovní masáži, která je cenným prostředkem regenerace hlavně pro sportovce. Můžeme si klást otázku, proč mají sportovci speciální masáž, v čem se odlišuje od ostatních a jestli ji mohou holdovat i nesportovci. I na tyto otázky se budeme v dnešním článku snažit odpovědět.

Sportovcem můžeme logicky označit člověka, který se věnuje sportu. Běžně je ale jako sportovec chápán ten, kdo provozuje sport vrcholově, nebo alespoň výkonnostně a ne jen rekreačně a občasně. Toto označení je ale jen terminologické, příležitostného sportovce to nijak nesnižuje.

Sport by nám měl přinášet radost a také s radostí bychom ho měli provozovat. Bohužel, dnešní vrcholové sportovní prostředí přeje maximálním výkonům na hranici lidských možností, při kterých jde často o poškození zdraví, někdy i s trvalými následky. Na druhou stranu je ale samozřejmé, že může vyhrát jen ten, kdo podá maximální výkon. Důležité tedy je, jakým způsobem je sportovec připraven, aby mohl co nejlepší výkon podat. Aby sportovec byl schopen dobrých výsledků, je potřeba komplexní péče o jeho tělesnou i psychickou stránku. Dnes je běžné, že vrcholoví sportovci mají kolem sebe početný technický tým. Důležitým členem takového týmu je mimo jiné i dobrý masér. Péče maséra, tedy regenerace celého těla, je nezbytná hlavně během závodů a zejména při delších mítincích, kdy sportovec nastupuje na více závodů. Cílem je udržet sportovce v co nejlepší formě. To znamená, co nejrychleji odstranit únavu a zamezit případnému zranění.

Něco málo z historie

O historii masáží jsme se už obecně zmínili v prvním článku o masážích. Také jsme si řekli, že za otce sportovní masáže můžeme považovat římského lékaře Claudia Galena (131 - 201 n.l.).

Jemu vděčíme za největší rozvoj sportovních masáží. Byl to lékař gladiátorů, který jako první cíleně využíval masáže jako součást tělesné výchovy. Masáž používal k přípravě gladiátorů na zápas a k regeneraci po „boji“. Masíroval soustavně a přizpůsobením tréninku dokázal zesílit svaly a připravit gladiátory na vysoké výkony.

Moderní sportovní masáž zažila další velký a samostatný rozvoj až v 19. století. Zakladatelem byl Peer Henrik Ling, který přepracoval primitivní starobylou masáž, se kterou se seznámil na svých cestách a jejíž blahodárné účinky na svou kůži okusil. Ve Švédsku pak založil Ústřední ústav pro gymnastiku, který se stal vyhledávaným školicím centrem pro maséry. Od té doby vzniká řada masérských škol, které se věnují jak sportovní masážím, tak i masážím ostatním.

20. století bohužel omezuje masové rozšíření sportovní masáže kvůli hospodářským podmínkám. Sportovní masáž si mohli dovolit jen bohaté kluby nebo majetní jedinci. Ani u nás sportovní masáž nedosáhla takové popularity, jakou by si zasloužila. Před první světovou válkou byla prováděna jen ojediněle, a to ještě ve formě automasáže. Ani konec války neumožnil takové rozšíření mezi sportovce, které se předpokládalo. Jediným pozitivem v osvětě sportovní masáže byla učebnice Sportovní masáž od univerzitního profesora MUDr. M. Jaroše.

Sportovní masáž se dočkala svého oživení až po druhé světové válce, kdy byla zařazena do výuky tělovýchovných škol a kurzů, např. od 1953 je sportovní masáž pravidelnou součástí pro posluchače FTVS v Praze. Následovaly samozřejmě postupně další univerzity. Dnes se výuce sportovních masáží věnují i soukromé školy. Jejich úroveň je stanovena zákonnými normami.

Sportovní vs. klasická masáž

Sportovní masáž vychází z techniky klasické masáže. Tato masáž je ale vydatnější, rychlejší a tvrdší. Masér používá více dráždivých hmatů, které mají svalstvo sportovce dokonale prohřát a zvýšit jeho elasticitu.

Sportovní masáž je tedy ucelený soubor masérských hmatů, které mají sportovce zbavit únavy a připravit ho na další plný výkon. Hmaty vycházejí, jak jsme si už řekli, z klasické masáže. Masáž zahrnuje tření, vytírání a roztírání, hnětení, tepání, chvění, pohyby v kloubech a na závěr závěrečně tření.

Pohyby v kloubu jsou specifickým hmatem, který využívá hlavně sportovní masáž. Jsou to nejčastěji pasivní pohyby (bez pomoci masírovaného) buď v jednotlivých kloubech, nebo ve více skloubeních najednou. Masér rozsah pohybů i použitou sílu s dalšími opakováními zvyšuje. Pohyb zlepšuje a zvyšuje prokrvení v kloubním systému, což je významným pomocníkem při doléčování některých kloubních zranění.


Shanti nabízí v prostorách s vytříbeným designem masáže mnoha druhů, které poskytují speciálně vyškolené terapeutky z Thajska s dlouholetými zkušenostmi. Svěřte své tělo a mysl naší péči, zavřete oči, poslouchejte hudbu, vnímejte svůj dech, uvolněte se a užívejte.


Cíle sportovní masáže

Stanovení cílů sportovní masáže pro konkrétního sportovce je důležitý úkol pro maséra. Na základě cílů, kterých chce masér masáží dosáhnout, volí i razanci, rychlost, sílu a hloubku vedených hmatů. Masáž proto může probíhat od velmi lehkých dotyků, které mají uklidňovací účinek, až po silné hmaty, které mají ovlivnit tkáně uložené hlouběji.

Nejčastěji se sportovní masáž používá:

  • jako příprava na sportovní výkon
  • jako pomoc při rozcvičování nebo během déletrvající zátěže
  • jako pomoc při strečinku
  • jako pomocník při zotavovacích procesech po zátěži
  • pro podporu doléčování zranění
  • k navození psychické pohody a relaxace

Účinky sportovní masáže

O účincích masáží jsme si už říkali v obecném dílu o masážích. Můžeme si v kostce připomenout ty, které souvisí se sportovní masáží.

Účinky mohou být místní nebo celkové. Do místních účinků můžeme zařadit zlepšení prokrvení kůže, odstranění zrohovatělé vrstvy na kůži (dojde k otevření mazových a potních žláz), zlepší se odtok lymfy v mízním systému, ve svalech se zlepší cirkulace krve, která urychlí regeneraci. Sportovní masáž také může ovlivnit svalový tonus. Jednak ho může zvýšit, pokud masér použije hrubších hmatů (silnější vibrace, výrazné vytírání, tvrdší hnětení), nebo ho můžeme snížit, a to jemnou masáží.

Celkové účinky se vztahují ke krevnímu oběhu. Masáž tedy podporuje činnost srdce a zlepšuje krevní oběh v ostatních orgánech (ledviny, plíce). Dalším významným účinkem je neuropsychické působení na organismus, tedy relaxace, odstranění únavy, zlepšení nebo úprava spánku. Podrobnější informace najdeme v obecném dílu.

Další účinky, které můžeme u sportovní masáže očekávat, jsou mechanické, fyziologické, reflexní a psychologické.

Mechanický účinek je výsledkem působení tlaku a pohybů rukou na naše tělo. Tento tlak povzbuzuje mízní a žilní činnost, dochází k účinnému protažení pojivových tkání (vazivo).

Fyziologický účinek se projeví zvýšením krevního oběhu, který následně zvýší metabolismus ve svalech a tím dochází k odstraňování metabolitů (např. kyseliny mléčné). Masáž napomáhá normálnímu žilnímu návratu k srdci, což pomáhá proti otokům a městnání krve.

Reflexní účinek je reakce organismu i ve značně vzdálených místech od místa dráždění (bolesti), tzn. masáží můžeme léčebně ovlivnit i oblasti, které nemají s místem postižení nic společného.

Skrze psychologický účinek masáže můžeme vyladit psychiku a navodit uvolnění, či nabuzení.

Tyto typy účinků mohou během masáže probíhat současně, nebo střídavě.

Indikace a kontraindikace se shodují s pro a proti u klasické masáže.

Druhy sportovních masáží

Sportovní masáž má své specifické druhy. U každého typu jsou rozdílné cíle a hlavně provedení masáže.

Přípravná masáž

Tuto masáž také můžeme nazvat hygienickou, kondiční nebo tréninkovou. Využívá se u sportovců, kteří museli snížit, nebo přerušit svoji tréninkovou zátěž. Tuto masáž zařazujeme do období, kdy sportovec není schopen (např. kvůli zranění) tělesného zatížení a jeho výkonnost je snížena. Cílem je urychlit adaptaci organismu sportovce na tréninkovou námahu po úrazu nebo dlouhotrvající nemoci.

Masáž může masér využít také v rámci tréninkové regenerace v závodním, hlavním a přechodném období. V kombinaci s vhodnou tělesnou aktivitou má tonizační účinek. Cílem je zvýšit efektivitu tréninku a podpořit a udržet psychofyzickou kondici.

Masáž pohotovostní

Cílem pohotovostní masáže je zkvalitnit přípravu sportovce na výkon. Masér ji provádí těsně před sportovním výkonem, a to u svalových skupin, které budou nejvíce zatíženy. Tato masáž je v podstatě výhradně částečná a je nezbytné, aby ji masér přizpůsobil individuálně podle potřeb sportovce a podle požadovaných účinků.

Pohotovostní masáž může být dráždivá, nebo uklidňující. Jejich hlavní rozdíl je v intenzitě, rychlosti a rytmu použitých hmatů. Dráždivý typ masáže má nabudit svalstvo i psychiku sportovce, který dobře zvládá předstartovní stresy a který se těžko a pomalu rozcvičuje. Naopak uklidňující typ masér volí u sportovců, kteří podléhají předstartovním stresům.

Masáž v přestávkách mezi výkony

Jak název napoví, masáž se provádí mezi jednotlivými výkony a má přispět k lepšímu výkonu po přestávce. Cílem je osvěžit sportovce a zvýšit jeho pracovní výkonnost v následujícím sportovním výkonu. Tato masáž se většinou provádí v časovém presu a často přímo na sportovišti. Je to kombinace částečné masáže odstraňující únavu s masáží pohotovostní.

Masáž odstraňující únavu

Tuto masáž můžeme považovat za hlavní a nejdůležitější druh sportovní masáže. Cílem je zlepšit a urychlit zotavení po sportovním výkonu. Provádí se buď částečně, nebo celkově (celotělově). Masáž není vhodné provádět bezprostředně po výkonu. Za jakou dobu je vhodné masáž použít, závisí na velikosti únavy. Základní časové rozmezí tak může být 30 minut až několik hodin. Masáž je dobré zakončit klidovým režimem, který může být i v podobě spánku. Masáž můžeme charakterizovat jako klidnou, mírnou a pomalou masáž, při které masér zpracovává a promasírovává všechny svalové skupiny i jednotlivé svaly.

Sportovně-léčebná masáž

Je významným pomocníkem při doléčování nejrůznějších sportovních poranění. Platí zásada, že v akutním stavu nikdy poraněné místo nemasírujeme!

O tom, jaký typ masáže se v konkrétní situaci použije, rozhoduje v ideálním případě lékař. Je samozřejmé, že ne vždy je lékař „po ruce“. I dobrý sportovní masér může přesně odhadnout potřeby sportovce a individuálně použít vhodný typ sportovní masáže tak, aby docílil co nejlepší regenerace a spolupodílel se na vhodné sportovní přípravě. Každý sportovec by si měl dopřát kvalitní regeneraci svého namáhaného organismu, aby si zajistil co nejlepší zdravotní stav, který mu umožní podávat dobré sportovní výkony.

V následujících článcích se budeme věnovat masážím relaxačním a rekondičním.


Líbil se Vám článek?
Sdílejte ho na Facebook. Děkujeme.

Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvkyJméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ INZERÁTYpráce recepční(obsluha)do fitness-brig...
Olympia Fitness Praha(Opatov,Hostivař) hledá brigádníky do svého týmu - STUDENTKU/STUDENTA na poz...
bazar Sběratel koupí větší sbírku pošt...
Vášnivý sběratel koupí větší sbírku poštovních známek. Solidní jednání a okamžitá platba. 777097...
práce Hledáme instruktory/ky
Nový prémiový fitness klub v nově vznikající čtvrti DOCk na Palmovce hledá spolehlivé instruktory...
seznamka Asiat hledá svalovce na společné posi...
Štíhlý asiat, nepříliš zkušený v posilování, hledá svalovce na společné posilování, který by mi p...
bazar Chodící pás - Walking program
Prodám 11 kusů chodících / běžeckých pásů s 0,5 kg činkami pro Walking program. Vhodné jak pro tr...Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2020 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2020 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno.
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie  ::   Fitness centra